Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 15.-16. únor 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Asertivní komunikace 15.-16. únor 2020 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 0
Arteterapie 6.-7. březen 2020 PhDr. Ingrid Hanušová, PhD. Volná místa: 0
Fyzioterapie - bolest, stres, napětí a jak s tím pracovat termín bude upřesněn, jaro 2020 Mgr. Petr Zahradník Volná místa: 0
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I. (Autenticita-bytí sám sebou) termín bude upřesněn Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. Volná místa: 0
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III. (Eros a imaginace) termín bude upřesněn Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. Volná místa: 0
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise termín bude upřesněn Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Dramatizační metody v psychoterapii termín bude upřesněn jaro 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace termín bude upřesněn MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Práce s dětskou a adolescentní skupinou termín bude upřesněn PhDr. Václava Masáková Volná místa: 0
Tragická triáda logoterapie termín bude upřesněn Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Tvarová terapie u dětí termín bude upřesněn Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Práce se stresem termín bude upřesněn PhDr. Alena Halamová Volná místa: 0
Úzkost v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie termín bude upřesněn Mgr. Katarina Durecová Volná místa: 0
Terapie zpěvem termín bude upřesněn Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
«» | | 3 |