Přihlášení a platby

Přihlášení na Pražskou psychoterapeutickou fakultu - celoživotní vzdělávání:

  • Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání.
  • Na PPF se nedělají přijímací zkoušky.
  • K přihlášení je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné.
  • Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února nebo během školního roku.

V současnosti přijímáme přihlášky na PPF:
   -
na školní rok 2020/2021 od února
   - studium je možné začít kdykoliv v průběhu školního roku, v případě zájmu napište na e-mail ppf@pvsps.cz.   

Termíny přednáškových víkendů na školní rok 2020-2021 najdete zde
Přednáškové víkendy probíhají na FFUK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, nyní online.
Pokud máte nějaké dotazy, odpovědi najdete na stránce časté dotazy nebo se můžete obrátit na studijní oddělení (H. Králová), tel. 267 913 634, e-mail bcstudijni@pvsps.cz.

Studium ve školním roce 2020/2021

Pokud se pro studium PPF rozhodnete, pošlete prosím vyplněnou závaznou přihlášku s údaji o zaplacení (a s případným dokladem pro slevu) nejpozději do 25. února 2021 na e-mail ppf@pvsps.cz. Platit můžete složenkou typu A nebo bankovním převodem na číslo účtu 3017104504/0600, GEMB Praha, PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, jako variabilní symbol napište své telefonní číslo uvedené na přihlášce.
Cena školného na rok 2020/2021 (únor - červen) je 4 780 Kč, snížená cena je 3 880 Kč. (Snížená cena platí pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, invalidní důchodce, důchodce, nezaměstnané, matky samoživitelky. Ve všech případech je třeba u zápisu předložit doklad.) Cena zahrnuje přednášky po celý rok, semináře se platí zvlášť na místě (1 300 Kč za rok).
Originál dokladu o zaplacení (a případný doklad pro slevu) přineste na únorové fakultní setkání, které se uskuteční 26. a 27. 2. 2021 v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké posluchárně. Zápis proběhne 26. 2. před začátkem přednášek (od 16.00, přesnou informaci ještě dostanete). V polovině února Vám pošleme konkrétní program na fakultní víkend a další informace.

Vzhledem k uzavření vysokých škol probíhají zatím přednáškové víkendy online. Zápis se bude konat dodatečně při prvním přednáškovém víkendu, který se uskuteční v budově FFUK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, ve velké aule č. 131. Zatím nevíme, v jakém měsíci to bude, záleží to na vládních hygienických opatřeních.

Údaje k platbám:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte prosím uvádět variabilní symbol.

  • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).


Platby za PPF - Pražskou psychoterapeutickou fakultu (celoživotní vzdělávání):

  • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Doklad pro slevu je nutné přinést k zápisu.

 

Částka

Variabilní symbol

Specifický symbol

Školné PPF
1. ročník 2020/21

 

1. ročník 2020/21

normální

8 580 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

snížené

6 960 Kč

normální od února 4 780 Kč
snížené od února 3 880 Kč

Školné PPF
vyšší ročníky 2020/21

normální

do 30. 6.

8 370 Kč

telefonní číslo uvedené na přihlášce
ve formátu TTTTTTTTT

-

po 30. 6.

8 550 Kč

po 31. 8.

8 650 Kč

   

snížené

do 30. 6.

6 750 Kč

po 30. 6.

6 930 Kč

po 31. 8.

7 030 Kč

   

 

Jednorázově 1 víkend 2020/21
(pouze pro vyšší ročníky)

 

Jednorázově 1 víkend 2021/22
(pouze pro vyšší ročníky)

normální 1 180 Kč

platí se hotově na PPF

-

snížené 950 Kč
normální  
snížené  

 

 

 

 

 

Platba školného PPF pro nové posluchače přes e-shop