Kolokvium 2024

Vážení a milí,
dovoluji si Vás pozvat na naše 43. kolokvium. Letošní název je:

 

Lidské zlo a psychoterapie
Mimořádná událost ve světle psychoterapie

 

Vážení a milí kolegové a přátelé.
Již půl roku nad námi visí událost, která se 21. prosince minulého roku stala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tehdy se nás dotkla ruka smrti přicházející od jednotlivce k druhým lidem. Zběsile, nelítostně a nesmyslně. Tragédie zasáhla rodiny, blízké spolužáky i kolegy ze školy, mladé i staré, celý národ a zahýbala lidmi i mimo republiku. Opět se v základech zachvěly domnělé jistoty a absurdity lidského života námi syrově otřásly.
Příběhy a osudové události lidí, kterými se zabýváme v psychoterapeutické péči o duši, jsou plné motivů i lidských prožitků, které obsahují i tragické prvky, se kterými jsme se setkali na FFUK. Pouze to, že se odehrály v menším měřítku a ze svědectví postižených je vidíme v jiné perspektivě, budí zdánlivý dojem, že nemají mnoho společného. Psychoterapeutický pohled však pomohl porozumět mnohým společenským událostem, které zasáhly naši historii, naši kulturu i civilizaci a měly osudový charakter. Hledáme důvody, souvislosti a smysl takových událostí. Snažíme se jim rozumět, předvídat je a v ideálním případě jim předcházet.
Co to bylo za krajní situaci, v níž dotyčný střelec stál? Co o ní víme a co o tom všem můžeme soudit? Můžeme přinést na kolokvium příběhy, události, psychoterapeutická svědectví, která v něčem události z FFUK připomínají? Prvoplánově se ozývá starost o pozůstalé, zraněné a jejich rodiny a blízké, nicméně se nabízí také otázka, co se stalo onomu muži, kam ho dohnal osud, když se obrátil proti všem, a nakonec v důsledku i proti sobě? Nabízí se srovnání s masovými vrahy typu Breivika, o kterém jsme se dozvěděli tak málo.
Téma je pro kolokvium také výzvou nezamrznout v terminologii psychopatologie stávajících škol a směrů, ale podívat se na věc autenticky s bezprostředním zaujetím plynoucím z vlastních prožitků oné věci. Mohli bychom se totiž alespoň na chvíli vymanit z oborových „ptydepe“ a nahlédnout na celou věc „laicky naivně“ a přitom v diskusi využít vlastní odborné zkušenosti.
Zveme Vás proto srdečně i na letošní kolokvium, které se bude konat opět na „Pražské vysoké škole psychosociálních studií“ v Milánské ulici v Petrovicích. Servírujeme tradiční párky, koláče a kávu či čaj. Pokud se chcete pochlubit vašimi pekařskými a cukrářskými produkty nebo máte přebytky ovoce a přinesete je ostatním, bude to více než skvělé! Děkujeme! Budete nepochybně odměněni vděkem a uznáním.
V případě zájmu uveřejníme Vaše příspěvky na našich webových stránkách. Prosíme Vás proto, abyste napsali alespoň dvě stránky textu v čitelné a srozumitelné podobě; pokud napíšete stran více, budeme rádi! Žádáme Vás také, aby Vaše texty byly připraveny k přednesu, jsou pak lépe srozumitelné. Příspěvek by neměl přesáhnout 20 minut, čímž je uvolněn prostor k diskusi.

Za přípravný výbor KOLOKVIA Vás zvou a také uvítají
doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. a dámy z PVŠPS

 

Nakonec důležité informace:

Místo: PVŠPS, Milánská 471, Praha 10
Datum a časy: pátek 7. 6. 2024, začátek v 10:00 - do vypršení zájmu a sil, zpravidla okolo 14.00 odpoledne.

Prosím, potvrďte svoji účast laskavě na e-mail bcstudijni@pvsps.cz (studijní oddělení, paní Hana Králová).

 

Jak se k nám dostanete:

PVŠPS, Milánská 471, Praha 10

  • Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z 1. vagónu po jezdících schodech, potom doprava přes most po schodech dolů, kousek doleva na stanici autobusu 125. Šest stanic do zastávky Nové Petrovice, přejít silnici a kousek ve směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

nebo

  • Stanice metra A Skalka, dále autobusem 125 do stanice Nové Petrovice, kousek zpět proti směru jízdy vlevo dole je slepá ulice a v ní je pavilónový objekt PVŠPS. Orientační bod je oranžový dům s nápisem HOSTEL.

Zde najdete pozvánku v PDF.

 

Příspěvky: