Časté dotazy zájemců o studium na PPF a studentů PPF

Zde najdete odpovědi na dotazy, které jsou často kladeny.

Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, napište nám na [javascript protected email], rádi Vám ji zodpovíme.


Zájemci o studium PPF:

Dělají se na PPF přijímací zkoušky? Jaké jsou podmínky k přijetí? Co je potřeba k přihlášení?

Na PPF se nedělají přijímací zkoušky. Studium je přístupné každému, nevyžaduje se žádné předchozí vzdělání. K přihlášení je potřeba pouze zaslat vyplněnou přihlášku ke studiu na PPF a do stanoveného termínu uhradit školné. Noví studenti se přijímají vždy od září, menší počet studentů také od února.
Informace k přihlášení najdete na stránce Přihlášení a platby.

Mohu po absolvování PPF vykonávat psychoterapii?

Samotné studium PPF neopravňuje k vykonávání psychoterapie. K tomu je potřeba absolvovat úplné psychoterapeutické vzdělání, které obsahuje:
- teoretické vzdělání,
- sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (min. 5 let),
- supervizi (práce pod vedením k tomu určeného psychoterapeuta),
- praxi.
K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). Lidé, kteří mají psychoterapeutické vzdělání a nemají předchozí vzdělání v pomáhající profesi, se mohou uplatnit jako laičtí terapeuti (např. v oblasti práce se závislými apod.), nemohou však pracovat samostatně.
Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:
- medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace z psychoterapie,
- psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace z psychoterapie,
- střední zdravotní škola (střední zdravotní pracovníci mohou vykonávat psychoterapii v rámci zdravotnického zařízení, nikoliv samostatně). Další informace o úplném psychoterapeutickém vzdělání najdete na stránkách jedntlivých výcviků.

Komu je studium na PPF určeno? Je studium omezeno věkem?

Na PPF studují:
- lidé, kteří chtějí získat psychoterapeutické vědomosti z osobního zájmu,
- lidé, kteří pracují s lidmi a studium PPF jim umožní kvalifikovanější výkon profese (např. učitelé),
- odborníci, kteří si na PPF doplňují své původní vzdělání (např. lékaři, psychologové, zdrav.sestry).
Studium není nijak omezeno věkem, na PPF studují lidé všeho věku, od osmnáctiletých studentů až po důchodce, průměrný věk posluchačů je 30 - 35 let.

Kolik stojí školné?

Školné na PPF na aktuální školní rok je uvedeno zde (sleva platí pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky, nezaměstnané, invalidní důchodce, důchodce - ve všech případech je nutné předložit příslušný doklad).
Školné se zvyšuje úměrně inflaci.

Kdo na PPF přednáší? Jaké jsou na PPF přednášky?

Na PPF přednášejí přední odborníci na danou tématiku, což garantuje vysokou odbornou úroveň a umožňuje osobní setkávání s nimi. Více informací o studiu najdete na stránce zde. Konkrétní program přednášek z minulých let najdete na stránce Program přednášek. Program se zhruba každé tři roky opakuje.


Studenti PPF

Co je potřeba k uzavření ročníku?

Termíny, témata, otázky - najdete na stránce Organizace studia.

Jaký je rozdíl mezi cyklem seminářů a víkendovým seminářem? Jak se na ně mohu přihlásit?

Cyklus seminářů obsahuje 4 semináře dlouhé 110 minut, které se konají jednou měsíčně, vždy v pátek před přednáškovým víkendem, 4 po sobě jdoucí měsíce. Podzimní cyklus probíhá v říjnu - únoru, jarní cyklus v březnu - červnu. Můžete navštěvovat současně více cyklů seminářů, ale dávejte pozor na to, aby se Vám semináře časově nekryly a počítejte s časem na přesun (cesta z PVŠPS do centra města, kde se také konají semináře, trvá asi 3/4 hodiny - hodinu). Cykly seminářů zůstávají každý rok většinou stejné a konají se ve stejnou dobu.
Aktuální seznam cyklů seminářů najdete na stránce Cykly seminářů.
Víkendové semináře se konají o víkendech, kdy nejsou přednášky, obvykle od pátku odpoledne do neděle poledne.
Aktuální seznam seminářů najdete na stránce Víkendové semináře (tam jsou uvedeny i potřebné informace k semináři, cena, variabilní symbol pro platbu, aktuální obsazenost seminářů). Víkendové semináře jsou přístupné pro veřejnost.

Mohu pokračovat ve studiu, když nemám uzavřený ročník?

Studium na PPF je organizováno poměrně volně. Studovat (tedy navštěvovat přednášky a semináře) můžete i bez uzavírání jednotlivých ročníků. Uzavřít ročník můžete nejdříve po splnění podmínek stanovených pro daný ročník, ale i později. Studium na PPF není časově omezeno, tzn. že ho nemusíte dokončit po 3 letech, studium lze i přerušit nebo rozložit na delší dobu. Studenti 1. ročníku musí platit předplatné na celý rok, v dalších ročnících je možné platit víkendy jednotlivě.

Potřebuji zajistit ubytování, musím se hlásit dopředu?

PPF zajišťuje jednoduché ubytování v budově školy PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4. Je třeba mít vlastní spacák a karimatku. K dispozici je kuchyňka s varnou konvicí a sprcha. Cena za zajištění noclehu je 70 Kč na noc. K ubytování není třeba se předem hlásit. Při fakultním přednáškovém víkendu je možné pouze ubytování z pátku na sobotu.