Strach v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Katarína Durecová

Termín pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidi, kteří trpí některou formou sociální úzkosti a jejich blízké
  • Psychoterapeuty, lékaře, sociální pracovníky, kteří pracují s klienty s touto problematikou
  • Pedagogické pracovníky

Popis semináře

Seminář je členěn do teoretické části doprovázené kazuistikami a ukázkami videí a praktické části s cvičeními a sebezkušeností. Na semináři si přiblížíme prožívání člověka se sociální úzkostí a problémy, do kterých se dostává následkem těchto potíží. Seznámíme se s typickými symptomy sociální fobie. Zaměříme se na kognitivně behaviorální model sociální fobie a jeho aplikaci na formování individualizovaného vysvětlení problémů klienta. Ukážeme si způsoby kognitivně behaviorální diagnostiky sociální fobie a vyzkoušíme základní techniky, které se využívají při terapii této poruchy (např. expoziční a kognitivní techniky, nácvik sociálních dovedností, apod.).

Co se na semináři dozvíte

  • Co prožívá člověk se sociální úzkostí, jaký to má dopad na kvalitu jeho života
  • Co je to sociální fobie a jaké jsou hlavní symptomy této poruchy
  • Jak kognitivně behaviorální přístup vysvětluje, proč se sociální fobie rozvine a proč přetrvává
  • Jak se provádí kognitivně behaviorální diagnostika a vytváří individualizovaný model potíží klienta
  • Hlavní techniky, které se využívají při léčbě sociální fobie – expoziční, kognitivní, akceptace, nácvik sociálních dovedností

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Mgr. Katarína Durecová, vystudovala psychologii na FF UK, má za sebou výcvik v psychoterapii kognitivně behaviorální.  Pracovala jako klinická psycholožka v PL Bohnice a na Psychiatrické klinice VFN, jako odborný asistent na 1. a 3. LF UK, působí jako dlouholetý lektor kurzů KBT pro PVŠPS, IPVZ aj. V současné době pracuje jako psychoterapeut na Psychosomatické klinice.


Zpět