Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Transakční analýza I. 16.-17. září 2022 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 13
Základy logoterapie a logodiagnostiky 23.-24. září 2022 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 9
Strach v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie 7.-9. říjen 2022 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 12
Psychologie a patologie lidské sexuality I. 7.-9. říjen 2022 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 13
Lidské tělo a život – jak naše tělo funguje, pokud nerozumíme sami sobě 14.-15. říjen 2022 PhDr. Petr Zahradník, Ph.D. Volná místa: 12
Krize z pohledu logoterapie a existenciální analýzy 15.-16. říjen 2022 Mgr. Katarína Loneková, Mgr. Tereza Hartošová Volná místa: 18
O smrti a umírání: Filozofické a duchovní otázky 27..-28. říjen 2022 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 18
Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti 3.-4. listopad 2022 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 15
Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů) prezenčně 3.-4. listopad 2022 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 16
Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů) online 3.-4. listopad 2022 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 25
Rogersovská psychoterapie 4.-6. listopad 2022 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 15
Biodynamické masáže v psychoterapii 5.-6. listopad 2022 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 17
Základy koučování 5.-6. listopad 2022 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 11
Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) prezenčně 10.-11. listopad 2022 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 16
Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) online 10.-11. listopad 2022 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 25
Strukturované metody logoterapie 11.-12. listopad 2022 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 16
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 12.-13. listopad 2022 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 9
Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním v optice současného válečného sociálního traumatu 12.-13. listopad 2022 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 17
Rozhovory o lásce 17..-18. listopad 2022 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 16
Od individuální arterapie ke kolektivní „umělecké” tvorbě 19.-20. listopad 2022 Magdalena Westman Volná místa: 10
«»1 | |