Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace 2.-4. říjen 2020 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 4
Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním partnerem 2.-4. říjen 2020 Mgr. et MgA. Lucie Essenza Volná místa: 9
Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc i léčbu ONLINE SEMINÁŘ 16. říjen 2020 Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 6
Od individuální areterapie ke kolektivní „umělecké” tvorbě 17.-18. říjen 2020 Magdalena Westman Volná místa: 12
Péče o duši: Transgenerační paměť 30.-1. říjen, listopad 2020 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 2
Komunikační techniky 31.-1. říjen, listopad 2020 Mgr. Katarína Loneková Volná místa: 2
Tragická triáda logoterapie 6.-7. listopad 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 5
Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie ONLINE SEMINÁŘ 20. listopad 2020 Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 12
Práce s dětskou a adolescentní skupinou 20.-22. listopad 2020 PhDr. Václava Masáková Volná místa: 4
Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie 21.-22. listopad 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 4
Transakční analýza I. 4.-5. prosinec 2020 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 8
Asertivní komunikace 5.-6. prosinec 2020 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 2
Autogenní trénink 5.-6. prosinec 2020 Mgr. Iva Dušková Volná místa: 1
Základy existenciální analýzy 11.-12. prosinec 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 10
Psychologie a patologie lidské sexuality I. 8.-10. leden 2021 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 17
«»1 | | |