Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Fyzioterapie - bolest, stres, napětí a jak s tím pracovat 11.-13. říjen 2019 Mgr. Petr Zahradník Volná místa: 8
Asertivní komunikace 12.-13. říjen 2019 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 4
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 12.-13. říjen 2019 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 3
Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. (4 setkání za 1. rok) 17. říjen 2019 Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. Volná místa: 15
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) 31.-1. říjen-listopad 2019 Mgr. Jakub Zlámaný, PhD. Volná místa: 5
Základy logoterapie a logodiagnostiky 1.-2. listopad 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 6
Autogenní trénink 2.-3. listopad 2019 Mgr. Iva Dušková Volná místa: 8
Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu 8.-10. listopad 2019 MgA. Miroslava Vydrová Volná místa: 0
Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie 9.-10. listopad 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 8
Komunikační techniky 9.-10. listopad 2019 Mgr. Katarína Loneková Volná místa: 6
Spiritualita, náboženskost a psychoterapie 15.-17. listopad 2019 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Rogersovská psychoterapie 15.-17. listopad 2019 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 10
Důvěra místo strachu 16.-17. listopad 2019 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 7
Strukturované metody logoterapie 22.-23. listopad 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 9
Biodynamické masáže v psychoterapii 23.-24. listopad 2019 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 16
«»1 | | |