Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání 18.-19. duben 2024 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 4
Psychoterapie ve světle řecké tragédie 19.-20. duben 2024 Mgr. Petr Kouba, Ph.D. Volná místa: 12
Intuitivní imaginace a síla záměru 4.-5. květen 2024 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním kritikem 11.-12. květen 2024 Mgr. et MgA. Lucie Essenza Volná místa: 11
Řešení konfliktů vyjednáváním 17.-18. květen 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 4
Aktivizace a možnosti zlepšení paměti nejen u seniorů 17.-18. květen 2024 PhDr. Alena Mocková Volná místa: 12
Dramatizační metody v psychoterapii 7.-8. červen 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 12
Asertivní komunikace 8.-9. červen 2024 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 3
Transakční analýza I. 21.-22. červen 2024 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 10
Rozhovor v psychoterapii - pokračování (prezenčně) 11.-12. červenec 2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 12
Rozhovor v psychoterapii - pokračování (online) 11.-12. červenec 2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 20
Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. 2023-24 18. duben 2024 Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D., Mgr. Pavel Pavlovský Volná místa: 0
Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti 11.-12. duben 2024 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
Psychologie a patologie lidské sexuality I. 10.-12. květen 2024 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 0
Základy koučování 17.-19. květen 2024 PhDr. Jana Lazarová Volná místa: 0
Arteterapie – Umění pro život 1.-2. červen 2024 Magdalena Westman-Kocábová Volná místa: 0
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 8.-9. červen 2024 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Komunikační techniky podzim 2024 Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.; Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, Ph.D. Volná místa: 0
Biodynamické masáže v psychoterapii podzim 2024 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 0
Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi – práce s tělem a péče o sebe i druhé 2024 Mgr. Klára Čížková Volná místa: 0
«»1 | |