Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie 1.-2. duben 2023 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 3
Tragická triáda logoterapie 14.-15. duben 2023 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 13
Transakční analýza II. 12.-13. květen 2023 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 14
Arteterapie 2.-3. červen 2023 PhDr. Ing. Bc. Marie Lhotová, Ph.D. Volná místa: 6
Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti 15.-16. červen 2023 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 4
Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) 23.-25. červen 2023 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 7
Rozhovor v psychoterapii V. - Vporozumívání (prezenčně) 27.-28. červenec 2023 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 15
Rozhovor v psychoterapii V. - Vporozumívání (online) 27.-28. červenec 2023 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 20
Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. 2022 23. března 2023 Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D., Mgr. Pavel Pavlovský Volná místa: 0
Daseinsanalýza a psychoanalýza IV. (Cyklus 10 setkání) 6. duben 2023 Mgr. Petr Kouba, PhD. Volná místa: 27
Transakční analýza I. 31.-1. březen-duben 2023 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 0
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání 13.-14. duben 2023 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 0
Práce s tělem v psychoterapii 14.-16. duben 2023 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 0
Psychoterapie a šamanismus 15.-16. duben 2023 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 10.-11. červen 2023 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Řešení konfliktů vyjednáváním 12.-13. květen 2023 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" 13.-14. květen 2023 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 0
Asertivní komunikace 27.-28. květen 2023 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 0
Dramatizační metody v psychoterapii 2.-3. červen 2023 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Psychologie a patologie lidské sexuality I. 2.-4. červen 2023 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 0
«»1 | |