Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie ONLINE SEMINÁŘ 23. duben 2020 Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 13
Manipulace strachem ve veřejném prostoru ONLINE SEMINÁŘ 25. duben 2020 Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 15
Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním partnerem 22.-24. květen 2020 Mgr. et MgA. Lucie Essenza Volná místa: 2
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání 29.-31 květen 2020 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 1
Dramatizační metody v psychoterapii 5.-6. červen 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 1
Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie 19.-21. červen 2020 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 11
Základy koučování 20.-21. červen 2020 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 11
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 23.-24. květen 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním 23.-24. květen 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" 30.-31. květen 2020 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 0
Transakční analýza 29.-30. květen 2020 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 0
Psychoterapie a šamanismus 6.-7. červen 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Terapie zpěvem 20.-21. červen 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Biodynamické masáže v psychoterapii podzim 2020 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 0
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) podzim 2020 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
«»1 | |