13.-15.
březen 2020
3.-4.
duben 2020
17.-19.
duben 2020

Práce s tělem v psychoterapii

Saša Heidlerová; Eva Havrdová

18.-19.
duben 2020

Biodynamické masáže v psychoterapii

Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová

Zobrazit všechny semináře …
Aktuálně

Původně plánovaný Den otevřených dveří se odkládá předběžně na duben 2020.
Prosím, i nadále sledujte informace ohledně schválení akreditace našich studijních programů, věříme, že do dubna 2020 budou známy výsledky tohoto procesu. Děkujeme!

 

Přijímání přihlášek a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení akreditace našich studijních programů Národním akreditačním úřadem. 
V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů: Psychologie (Bc. a NMgr. v prezenční formě) a Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc. a NMgr. v prezenční a kombinované formě)


S hlubokým smutkem oznamujeme, že dne 13. 11. 2019 zemřel náš milý kolega, učitel a přítel
Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.


Péče o duši - výcvik v pokročilé daseinsanalýze. 
Bližší informace naleznete zde


Cyklus přednášek Skupinová a komunitní psychoterapie
Bližší informace naleznete zde

slider-resizer.png
slider-resizer.png
slider-resizer.png
resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
Bc.

PSYCHOLOGIE

Bc.

bakalářské studium
prezenční

resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
NMgr.

PSYCHOLOGIE

NMgr.

navazující magisterské studium
prezenční

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE
Bc.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Bc.

bakalářské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

NMgr.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

NMgr.

navazující magisterské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

celoživotní studium
kombinované

_ud04955.jpg

V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů:

Psychologie,
bakalářské a navazující magisterské, prezenční forma

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské a navazující magisterské, prezenční i kombinovaná forma

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení těchto studijních programů Národním akreditačním úřadem.

Podrobnější informace naleznete v záložce Chci studovat u jednotlivých studijních programů

27. 11. 2019
gacr_logo.jpg

Nový grant GA ČR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií uspěla v náročné soutěži se svým výzkumným projektem Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, na jehož řešení získala grant z Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzkumný tým ve složení Radek Trnka, Martin Kuška a Karel Balcar povede jako hlavní řešitel Tomáš Nikolai. Z téměř 2100 podaných projektů byl grant udělen 632, tedy zhruba čtvrtině. Mezi úspěšnými žadateli jsou pouze 4 subjekty mimo sféru veřejných vysokých škol, Akademie věd ČR, v. v. i. a státních institucí a součástí. PVŠPS patří mezi pouhé 3 soukromé vysoké školy v ČR, které získaly grant GA ČR na řešení standardního výzkumného projektu v období 2018 – 2020.

12. 12. 2017
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2019/20.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

4. 6. 2019

Sociální sítě

Doporučujeme k poslechu zajímavý rozhovor fyzioterapeuta Mgr. Petra Zahradníka o tom, jak tělesné bolesti a potíže souvisí s naší psychikou. "V l…

19. 1. 2020

V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů: Psychologie, bakalářské a navazující magisterské, prezenční f…

9. 12. 2019

Bývala studentka PPF a později sociání práce na PVŠPS Veronika Galusová napsala knihu o terapii hrou v pískovišti a potřebovala by pomoci s jejím vydá…

5. 11. 2019