Aktuálně

Přirozený svět jako filosofický pilíř studia - Oldřich Čálek  - text určený studentům k porozumění světu a našemu místu v něm

 

Pár slov od rektora PVŠPS, docenta PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. si můžete přečíst zde

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3. 2020 přerušujeme od 11.3. 2020 do odvolání výuku pro studenty všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na PVŠPS.
Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/ ze dne 12.3. 2020 rušíme do odvolání víkendové semináře a akce PPF.

 

Prosíme, i nadále sledujte informace ohledně schválení akreditace našich studijních programů, věříme, že do konce dubna 2020 budou známy výsledky tohoto procesu. Děkujeme!

Přijímání přihlášek a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení akreditace našich studijních programů Národním akreditačním úřadem. 
V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů: Psychologie (Bc. a NMgr. v prezenční formě) a Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc. a NMgr. v prezenční a kombinované formě)

 

Daseinsanalytický výcvik - péče o duši 
Bližší informace naleznete zde

 

slider-resizer.png
slider-resizer.png
slider-resizer.png
resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
Bc.

PSYCHOLOGIE

Bc.

bakalářské studium
prezenční

resizer-1x1.png

PSYCHOLOGIE
NMgr.

PSYCHOLOGIE

NMgr.

navazující magisterské studium
prezenční

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE
Bc.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Bc.

bakalářské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

NMgr.

SOCIÁLNÍ
PRÁCE

NMgr.

navazující magisterské studium
prezenční /
kombinované

resizer-1x1.png

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

celoživotní studium
kombinované

_ud04955.jpg

V současné době je ve schvalovacím procesu nová akreditace těchto studijních programů:

Psychologie,
bakalářské a navazující magisterské, prezenční forma

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské a navazující magisterské, prezenční i kombinovaná forma

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení těchto studijních programů Národním akreditačním úřadem.

Podrobnější informace naleznete v záložce Chci studovat u jednotlivých studijních programů

27. 11. 2019
gacr_logo.jpg

Nový grant GA ČR

Pražská vysoká škola psychosociálních studií uspěla v náročné soutěži se svým výzkumným projektem Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, na jehož řešení získala grant z Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzkumný tým ve složení Radek Trnka, Martin Kuška a Karel Balcar povede jako hlavní řešitel Tomáš Nikolai. Z téměř 2100 podaných projektů byl grant udělen 632, tedy zhruba čtvrtině. Mezi úspěšnými žadateli jsou pouze 4 subjekty mimo sféru veřejných vysokých škol, Akademie věd ČR, v. v. i. a státních institucí a součástí. PVŠPS patří mezi pouhé 3 soukromé vysoké školy v ČR, které získaly grant GA ČR na řešení standardního výzkumného projektu v období 2018 – 2020.

12. 12. 2017
news-2.jpg

Přijímáme přihlášky na Pražskou psychoterapeutickou fakultu na školní rok 2020/21.

Víkendové studium v rámci celoživotního vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Informace o studiu na PPF najdete zde, informace k přihlášení zde

31. 3. 2020

Sociální sítě

Vážené kolegyně a kolegové, Vzhledem k pokračujícím omezením rušíme dubnový a květnový přednáškový víkend PPF a všechny jarní cykly seminářů. Ze stej…

1. 4. 2020

Nádherné 95. narozeniny dnes slaví naše milá kolegyně paní Arnoštka Maťová, diplomovaná sociálně zdravotní pracovnice, která stála u zrodu Pražské psy…

29. 3. 2020

Přímý přenos komorního benefičního koncertu z Dvořákovy síně Rudolfina V sobotu 28. března ve 20.00 si můžete naladit kanál ČT art, popřípadě iVysílá…

28. 3. 2020