Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Katarína Durecová

Termín pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidi, kteří se setkávají s bludnými kruhy dysfunkčních vzorců prožívání a chování (u sebe či svého okolí), které vedou k opakujícím se interpersonálním  problémům
  • Psychoterapeuty, lékaře, sociální pracovníky, kteří pracují s klienty s touto problematikou
  • Pedagogické pracovníky

Popis semináře

Seminář je členěn do teoretické části doprovázené kazuistikami a ukázkami videí a praktické části s cvičeními a sebezkušeností. Na semináři si přiblížíme prožívání a chování člověka s poruchou osobnosti a problémy, do kterých se zákonitě dostává. Seznámíme se s typickými projevy jednotlivých poruch osobnosti. Zaměříme se na kognitivně behaviorální konceptualizaci problémů klienta s touto poruchou. Ukážeme si některé základní terapeutické strategie, které se využívají při ovlivnění této poruchy v modelech KBT spektra.

Co se na semináři dozvíte

Cílem je charakteristika specifických dysfunkčních postojů, přesvědčení a předpokladů na příkladech jednotlivých typů problematických osobností. Vliv těchto postojů na percepci, myšlení, emoce i chování klienta, i když se postoje vyskytují izolovaně. Základní psychologické hypotézy o roli prostředí a zkušeností člověka při vzniku těchto dysfunkčních postojů a možnosti jejich ovlivnění psychologickými prostředky. Zaměříme se na typické problémy v interakcích s tímto typem osobností klientů a možnosti využití terapií KBT spektra (KBT, DBT, Schema terapie, ACT).

  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u vyhýbavé a schizoidní osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka
  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u závislé a histrionské osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka
  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u anankastické osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka
  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u narcistické osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka
  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u pasivně agresivní a paranoidní osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka
  • Dysfunkční postoje typicky zastoupené u hraniční a disociální osobnosti a dopad těchto postojů na prožívání a chování člověka

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Mgr. Katarína Durecová, vystudovala psychologii na FF UK, má za sebou výcvik v psychoterapii kognitivně behaviorální.  Pracovala jako klinická psycholožka v PL Bohnice a na Psychiatrické klinice VFN, jako odborný asistent na 1. a 3. LF UK, působí jako dlouholetý lektor kurzů KBT pro PVŠPS, IPVZ aj. V současné době pracuje jako psychoterapeut na Psychosomatické klinice.


Zpět