Spiritualita, náboženskost a psychoterapie Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

MUDr. Prokop Remeš

Termín pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Pro zájemce o osobnostní růst a seberozvoj 
 • Pro všechny laické zájemce o danou problematiku
 • Pro zájemce o spirituální oblasti lidského života
 • Pro studenty psychologie, teologie, religionistiky, sociální práce a příbuzných humanitních směrů
 • Pro psychoterapeuty (věřící i nevěřící), zejména pokud pracující s věřícími lidmi
 • Pro kněze, pastory a církevní pracovníky v oblasti duchovní péče
 • Pro sociální pracovníky a lékaře pečující o lidi v hraničních životních situacích

Popis semináře

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v běžné psychoterapeutické a pastorační praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s „fyziologií“ lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie. Seminář byl nabízen dosud pod názvem Práce s náboženskostí člověka.

Co se na semináři dozvíte

 • Specifikace náboženskosti jako vrozené determinanty lidské psychiky
 • Existencialita  (smrt, hodnoty, smysl, vina) jako prožitková oblast lidské spirituality
 • Seznámení s technikami a základní povahou meditace
 • Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce s biblickými příběhy
 • Seznámení s ontogenezí lidské spirituality a náboženskosti
 • Sekty a nová náboženská hnutí u nás

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR - KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.


Zpět