Komunikační techniky Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 750 Kč
Snížená cena 1 450 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Katarína Loneková

Termín so (9:00-19:00) - ne (9:00-16:00)

Pro koho je seminář určen

 • Lidé, kteří mají zájem rozvíjet své komunikační dovednosti
 • Lidé, kteří se zajímají o komunikaci a komunikační dovednosti
 • Lidé, kteří pracují v kontaktu s klienty, zákazníky apod.

Popis semináře

Cílem semináře je zdokonalení komunikačních dovedností a umění asertivního jednání. Prakticky budeme nacvičovat zvládání přijímání kritiky i kritizování druhého, rozeznávání manipulací i obranu před nimi, otevírání a udržování rozhovoru, prosazování požadavků aj. Důraz bude kladen také na mimoslovní komunikaci a uvědomování si jejího významu. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, z velké části je věnován právě praktickému nácviku asertivních technik a situací.

Co se na semináři dozvíte

 • Neverbální chování, jeho význam v komunikaci a možnosti práce s ním
 • Jak probíhá dobrá komunikace
 • Charakteristika druhů komunikačního chování (v oblasti verbální a neverbální komunikace) a rozdíly mezi nimi
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Jednotlivé techniky asertivní komunikace a jejich využití
 • Jak srozumitelně projevit své názory
 • Jak odmítat požadavky druhých
 • Jak dávat efektivní zpětnou vazbu
 • Jak přijímat kritiku
 • Jak rozeznávat manipulativní chování a reagovat na něj
 • Jak řešit nepříjemné, konfliktní situace

Profil lektora

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě a posléze klinickou psychologii v doktorském studiu na FF UK v Praze. Má ukončený výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze a jako klinická psycholožka v ambulantní praxi. Lektoruje ve výcviku Logoterapie a existenciální analýzy a v kurzu krizové intervence.


Zpět