Dramatizační metody v psychoterapii Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí prakticky seznámit s metodami uplatnění dramatizačních postupů v psychoterapii
  • Studenti se zájmem o prohloubení praktických dovedností v experienciálně a interakčně založené psychoterapii

Popis semináře

Seminář nabízí osobní zkušenost s akčními psychoterapeutickými metodami a praktický zácvik do jejich uplatnění při práci s osobními a interpersonálními problémy, konflikty či nesnázemi. Využívá především imaginativních, expresívních a konfrontačních psychogymnastických, psychodramatických a tvarově-terapeutických postupů. Jejich jednotícím prvkem je účinné propojení vnitřního prožitku a vnějšího projevu v osobně náročných situacích, v nichž se účastníci vyrovnávají s cvičně aktivovanými vlastními představami, emocemi, přáními a překážkami. V semináři jsou vedeni k jejich realistickému nebo symbolickému vyjádření a k reflektujícímu zpracování svého prožívání a počínání vůči sobě, vůči druhým a vůči životní situaci. Praktickou zkušeností s terapeuticky zacílenými cvičeními pak získávají ozdravnou korektivní zkušenost v sebepoznání, sebeprojevu a interakci s druhými a osvojují si autentičtější a realističtější způsoby praktického rozhodování a jednání. – Doporučuji vzít s sebou oblečení a obutí, které usnadní volný pohyb po místnosti a pohybovou aktivitu vůbec.

Co se na semináři dozvíte

  • Jak uplatňovat dramatizační postupy terapeutické práce s vnímáním osobně závažných situací a s jejich výrazovým či slovním propracováním
  • Které psychogymnastické metody jsou vhodné k aktivování zážitkové sebereflexe a sebeprojevu, které jsou prospěšné k propracování osobně či interpersonálně závažných konfliktních témat a které umožňují citovou a vztahovou harmonizaci po náročných konfrontacích s nimi
  • Jaká je stavba a hlavní postupy psychodramatického zpracování osobních a vztahových problémů, umožňující získat jasnější porozumění vlastní úloze v nich, citově se vyrovnat s jejich frustrujícími momenty a osvojit si konstruktivnější způsoby praktického počínání v nich
  • Které vnitřně či interpersonálně konfliktní situace jsou pro člověka toho času tvarově-terapeuticky „neukončenými záležitostmi“ a jak lze postupovat cestou dialogické konfrontace k jejich zdravému uzavření

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Výhodné, ne však nezbytné, je absolvovat některý ze seminářů o interpersonální komunikaci; dílčí vhled do tematiky tohoto semináře může poskytnout i seminář Tvarová terapie u dětí (31. 3. – 1. 4. 2017) a Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise (12. – 13. 5. 2017)

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácvik účinné komunikace, zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět