Psychologie a psychopatologie rodiny ONLINE Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 300 Kč
Snížená cena 1 080 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Jan Kulhánek

Termín (9:00-16:30)
Místo konání Online  

Seminář probíhá na platformě neveřejného vysílání na Youtube. Účastníci dostanou emailem odkaz, na který kliknou a dostanou se do kurzu přes počítač, mobilní telefon či tablet.
Kromě živého videa, ilustrativních obrázků a prezentací je aktivní chat, který slouží pro ohlášení účastníků a zejména pak k diskusi, kladení dotazů, připomínek a ke zpětné vazbě. Pro živý online diskuzní blok se využívá program ZOOM.

Pro koho je seminář určen

  • studenti psychologie a sociální práce
  • účastníci psychoterapeutických výcviků
  • pomáhající profese se zájmem o práci s rodinou a dětmi
  • lidé, kteří se zajímají o rodinu a vztahy v ní

Popis semináře

V semináři se seznámíte s psychologickými a psychoterapeutickými pohledy na rodinu jako společenský fenomén, systém a vyvíjející se organizmus. Jako výkladový rámec slouží zejména podrobnější zkoumání psychopatologie v rodině v kontextu vývojových fází a potřeb jednotlivých členů rodiny. Dále se seminář bude teoreticky i prakticky věnovat následujícím tématům: jazyk v rodině jako diagnostický a terapeutický nástroj, role - jejích vymezení a možnosti práce s nimi, krize v rodině.

Co se na semináři dozvíte

  • Psychologický a psychoterapeutický pohled na rodinu
  • Psychopatologie rodiny z hlediska vývojových fází a potřeb členů rodiny
  • Jazyk v rodině
  • Role v rodině
  • Krize v rodině
  • Diskuse na přání účastníků

Profil lektora

Klinický psycholog, psychoterapeut
Psychologické vzdělání: FFUK Praha, jednooborová psychologie, klinická atestace, funkční specializace v oboru klinická psychologie. Psychodynamický výcvik VIAP, supervizní výcvik ČIS, supervizor pro zdravotnictví a pomáhající profese, případová i týmová supervize
Praxe: Arteterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, psycholog na DPK FN Motol, psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol. Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha. 2006 – 2011 Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie), nyní privátní zdravotnické zařízení PSYCHOTERAPIE ANDĚL. Lektorská činnost, zejména výukové bloky na PVŠPS. Člen ČIS, ČAP.


Zpět