Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc a léčbu ONLINE Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 300 Kč
Snížená cena 1 080 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Jan Kulhánek

Termín (9:00-16:30)

Seminář probíhá na platformě neveřejného vysílání na Youtube. Účastníci dostanou emailem odkaz, na který kliknou a dostanou se do kurzu přes počítač, mobilní telefon či tablet.
Kromě živého videa, ilustrativních obrázků a prezentací je aktivní chat, který slouží pro ohlášení účastníků a zejména pak k diskusi, kladení dotazů, připomínek a ke zpětné vazbě. Pro živý online diskuzní blok se využívá program ZOOM.

Pro koho je seminář určen

  • Pro ty, kteří se zajímají o propojení těla a duše

  • Pro studenty, psychoterapeuty, lékaře, zdravotní sestry, pracujícími s psychosomatickými tématy

  • Pro zájemce o témata: poruchy příjmu potravy, zdravé a falešné sebevědomí

  • Pro rodiče s dospívajícími dětmi

Popis semináře

Mohlo by se zdát, že jde o mnohokrát probrané téma a že už se nedozvíme nic nového – určitě tomu tak není. Seminář nabídne několik modelů / pohledů na poruchy příjmu potravy s tím, že platné jsou všechny, jen klienti jsou různí. Budeme mluvit o vlivu společnosti, rodiny, školy. Projdeme si fáze onemocnění a přiblížíme si adekvátní přístupy v léčbě. Hlouběji nahlédneme do práce s metaforou, motivačních rozhovorů, individuální, skupinové či rodinné terapie.

Co se na semináři dozvíte

  • Aktuální pohled na to, kde se poruchy příjmu potravy berou - teorie vzniku, jak s nimi psychoterapie a medicína pracuje, jaké jsou alternativy léčby.

  • Po čem nemocní s ppp touží a čeho se děsí – téma jiného světa nemocných

  • Terapeut jako pomocník i nepřítel zároveň – téma ambivalence v léčbě

  • Model závislostní, deprivační, únikový, kognitivní deficit jako lék

  • Fáze onemocnění a fáze terapie

  • Práce s rodinou, koncept vícerodinné terapie

Profil lektora

Klinický psycholog, psychoterapeut
Psychologické vzdělání: FFUK Praha, jednooborová psychologie, klinická atestace, funkční specializace v oboru klinická psychologie. Psychodynamický výcvik VIAP, supervizní výcvik ČIS, supervizor pro zdravotnictví a pomáhající profese, případová i týmová supervize
Praxe: Arteterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, psycholog na DPK FN Motol, psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol. Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha. 2006 – 2011 Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie), nyní privátní zdravotnické zařízení PSYCHOTERAPIE ANDĚL. Lektorská činnost, zejména výukové bloky na PVŠPS. Člen ČIS, ČAP.


Zpět