Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2023 - 2024 

Bakalářské studijní programy

Psychologie
bakalářské prezenční studium

Podání přihlášek  

do 28. února 2023

Přijímací zkoušky

1. - 12. června 2023

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské prezenční a kombinované studium:  
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Podání přihlášek

do 31. března 2023

Přijímací zkoušky

1. - 12. června 2023

Navazující magisterské programy

Psychologie
navazující magisterské prezenční studium 

Podání přihlášek  

do 28. února 2023

Přijímací zkoušky

1. -  9. června 2023

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
navazující magisterské prezenční a kombinované studium:  
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

 
Podání přihlášek

do 31. března 2023                                                                                                  

Přijímací zkoušky  1. -  9. června 2023

 

Informace k přihlášení

Na bakalářské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je  850 Kč (650 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky).

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- potvrzením lékaře
o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce).... Fomulář v případě potřeby naleznete zde
- ověřenou kopií maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali);
- neformálním životopisem na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem)
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

 

Na navazující magisterské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je 550 Kč (400 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- strukturovaným životopisem s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.;
- ověřenou kopií diplomu a dodatkem k diplomu, nebo výpisem absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofoceným indexem);
- seznamem relevantní přečtené literatury
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení naleznete v záložkách u jednotlivých studijních programů