Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2021 - 2022 

Bakalářské studijní programy   -     přihlašování pro akademický rok 2020/2021 bylo uzavřeno

Psychologie
bakalářské prezenční studium

Podání přihlášek  

 

Přijímací zkoušky

 

 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské prezenční a kombinované studium:  

Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Podání přihlášek

 

Přijímací zkoušky  

 

Navazující magisterské programy    -     přihlašování pro akademický rok 2020/2021 bylo uzavřeno

Psychologie
navazující magisterské prezenční studium 

Podání přihlášek  

 

Přijímací zkoušky

 

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
navazující magisterské prezenční a kombinované studium:  

Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

 

Podání přihlášek  

 

Přijímací zkoušky

Informace k přihlášení

Na bakalářské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty zaslat na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.
K přihlášce na VŠ je nutné přiložit tyto materiály:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář) s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce).... 
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali)
  • Neformální životopis na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem).

V důsledku pandemie COVID-19 bude potvrzení lékaře a maturitní vysvědčení vyžadováno nejpozději při zápisu ke studiu!

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

Poplatek za přijímací řízení je  850 Kč (650 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600, Moneta Money Bank Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené,

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Na navazující magisterské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty zaslat na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.
K přihlášce na VŠ je nutné přiložit tyto materiály:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář)
  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.
  • ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu, nebo výpis absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofocený index)
  • seznam relevantní přečtené literatury.

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Poplatek za přijímací řízení je 550 Kč (400 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600 u GE MB Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky)) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené.

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení naleznete v záložkách u jednotlivých studijních programů