Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2019 - 2020

Bakalářské studijní programy

B6731 Sociální politika a sociální práce (se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)
bakalářské kombinované studium:  

2. kolo:

Podání přihlášek  

do 15. srpna 2019

Přijímací zkoušky

3. září 2019

B7701 Psychologie, obor Psychologie
bakalářské prezenční studium
(kapacita je naplněna, 2. kolo nebude vyhlášeno

Podání přihlášek

 

Přijímací zkoušky

 

Navazující magisterské programy

N6731, N6734 Sociální politika a sociální práce (se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)
navazující magisterské kombinované studium:  

2. kolo:

Podání přihlášek   

do 15. srpna 2019

Přijímací zkoušky

3. září 2019

N7701 Psychologie, obor Psychologie
navazující magisterské prezenční studium 
(kapacita je naplněna, 2. kolo nebude vyhlášeno  
 
Podání přihlášek

                                     

Přijímací zkoušky  

Informace k přihlášení

Na bakalářské obory:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty zaslat na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.
K přihlášce na VŠ je nutné přiložit tyto materiály:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář) s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce)....
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali)
  • Neformální životopis na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem).

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

Poplatek za přijímací řízení je  850 Kč (650 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600, Moneta Money Bank Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené,

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Na navazující magisterské obory:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty zaslat na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4.
K přihlášce na VŠ je nutné přiložit tyto materiály:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT nebo elektronický formulář)
  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.
  • ověřenou kopii diplomu a dodatek k diplomu, nebo výpis absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofocený index)
  • seznam relevantní přečtené literatury.

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Poplatek za přijímací řízení je 550 Kč (400 Kč při zaslání elektronické přihlášky) a je třeba jej zaplatit buď:

a) poštovní poukázkou A (na č. účtu 3017104504/0600 u GE MB Praha) adresa: PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, 149 00, konst.s. 379, variabilní symbol rodné číslo nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky)) a ústřižek o zaplacení vlepit na přihlášku na místo k tomu určené.

b) nebo bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení na jednotlivé obory naleznete v podsekcích menu vlevo.

Přehled a výsledky přijímacího řízení 2018/2019 naleznete zde