Přihlášky, termíny a poplatky

Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2024 - 2025

Bakalářské studijní programy

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
bakalářské kombinované studium:  

Podání přihlášek     do 10. srpna 2024

 

Přijímací zkoušky    3. září 2024  

 

 

 

 

Psychologie 
bakalářské prezenční studium - - přijímací řízení je uzavřeno

 

Navazující magisterské programy

Psychologie - 
navazující magisterské prezenční studium - přijímací řízení je uzavřeno

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
navazující magisterské prezenční a kombinované studium:  - přijímací řízení je uzavřeno
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Informace k přihlášení

Na bakalářské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je  850 Kč a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky).

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- potvrzením lékaře
o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání (u el. přihlášky přiložte potvrzení od lékaře na samostatném listu, ve kterém bude uvedeno například: ....Potvrzuji, že uchazeč je schopen studia na vysoké škole v oboru psychologie (nebo sociální práce).... Fomulář v případě potřeby naleznete zde
- ověřenou kopií maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali);
- neformálním životopisem na 5 stran (životopis je určen pro talentovou část zkoušky a zachází se s ním jako s důvěrným materiálem)
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4. nejpozději do termínu "Podání přihlášek"

  K ústnímu pohovoru je nutné přinést:
- Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud maturujete v tomto školním roce)
- Seznam přečtené odborné literatury
- Fotografii

Na navazující magisterské studijní programy:

Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře nebo na formuláři SEVT.
Poplatek
za přijímací řízení je 850 Kč a je třeba jej zaplatit bezhotovostním převodem (na č. účtu 3017104504/0600, variabilní symbol rodné číslo (nebo identifikační číslo uchazeče při podání el. přihlášky) a potvrzení o uskutečněné platbě přiložit k přihlášce.

Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a spolu s následujícími dokumenty:
- strukturovaným životopisem s přehledem dosavadního studia, odborné praxe, seminářů a kurzů apod.;
- ověřenou kopií diplomu a dodatkem k diplomu, nebo výpisem absolvovaných přednášek předchozího VŠ studia (případně ofoceným indexem);
- seznamem relevantní přečtené literatury
- potvrzením o zaplacení poplatku za PŘ
zaslat prostřednictvím pošty na adresu PVŠPS, Hekrova 805, 14900 Praha 4 nejpozději do termínu "Podání přihlášek"

K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.
 

Bližší informace o obsahu přijímacího řízení naleznete v záložkách u jednotlivých studijních programů
Přehled přijímacího řízení v akademickém roce 2023/2024 naleznete zde