Interní grantová agentura PVŠPS a vnitřní grantová soutěž

Od 1.12.2020 je otevřena 2. výzva vnitřní grantové soutěže.

Pod odkazem Status a pravidla IGA PVŠPS se dočtete o ustanovení a fungování Interní grantové agentury včetně termínů a finančních podmínek. Kromě toho tam naleznete odkazy na zadávací dokumentaci vnitřní grantové soutěže a na patřičný formulář, jehož prostřednictvím můžete o grant požádat.

Pod Řešenými projekty jsou informace o historii řešeného grantu, jeho cíli a dosavadních výstupech.

Účast studentů na konferencích je věnována podpoře aktivní účasti s přednáškami či postery. Dozvíte se tam, jak postupovat v případě zájmu o finanční podporu pro tento účel.