Publikace

Monografie ^ a články autorů PVŠPS v časopisech indexovaných na Web of Science, Scopus *, ERIH Plus +, a v českých recenzovaných periodikách }

2021 

Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2021). Consistency and contrast effects in moral evaluation of euthanasia. Current Psychology, 40(2), 822–830. (Online September 2018) https://doi.org/10.1007/s12144-018-0012-7

Bahník, Š., Vranka, M. A., & Trefná, K. (2021). What makes euthanasia justifiable? The role of symptoms’ characteristics and interindividual differences. Death Studies, 45(3), 226–237. (Online June 2019) https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1626945

Bahník, Š., Efendic, E., & Vranka, M. A. (2021). Sacrificing oneself or another: The difference between prescriptive and normative judgments in moral evaluation. Psychological Reports, 124(1), 108-130. (Online June 2020) https://doi.org/10.1177/0033294119896061

Frydrychova, Z., & Georgi, H. (2021). Visual selective attention training gains in older adults. In H. Georgi (Ed.), Ageing 2021: Proceedings of the 5th Gerontological Interdisciplinary Conference (pp. 42–54). Prague College of Psychosocial Studies. https://konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf

Geaney, K. B. (2021). Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. Let ve stáří. In H. Georgi (Ed.), Stárnutí 2021: Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference (s. 55–67). Pražská vysoká škola psychosociálních studií. https://konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2021_sbornik.pdf

+ Halo, D., Mrhálek, T., & Kajanová, A. (2021). Feminist and Gender-Sensitive Psychotherapy: Social construction of mental health. E-psychologie, 15(2), 43–53. https://doi.org/10.29364/epsy.402

Havlik, F., Michalec, J., Kališová, L., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Vaškovicová, M., & Bezdicek, O. (2021). The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist. (Online first 09 August 2021) https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1962410

+ Hricová, A., Ondrášek, S., & Hric, M. (2021). Vztah atopického ekzému a pozornosti. E-psychologie, 15(3), 16-26. https://doi.org/10.29364/epsy.411 

Kliegr, T., Bahník, Š., & Fürnkranz, J. (2021). A review of possible effects of cognitive biases on interpretation of rule-based machine learning models. Artificial Intelligence, 295, 103458. https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103458

Nikolai, T., Sulc, Z., Balcar, K., Kuška, M., Plzakova, V., Slavickova, T., & Trnka, R. (2021). Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson’s disease: A preliminary study. Applied Neuropsychology: Adult, 1–8. (Online first 09 March 2021) https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1891901

^ Růžička, J. (Ed.). (2021). Rozhovory v psychoterapii: Psychoterapie v přesazích a souvislostech. Triton.

Seryjová Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Miller, S. D. (2021). Czech version of the Outcome Rating Scale: Selected psychometric properties. Československá psychologie, 65(4), 353–368. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.4.353

+ Slaninka, M. (2021). Psychosomatika v kontexte celku. Psychosom19(2), 94–104. 

Slaninka, M., Krajmer, P., & Kolenova, A. (2021). Main topics related to the disease, death, and dying in communication between parents and their adolescent children with incurable cancer. Bratislava Medical Journal, 122(08), 572–576. https://doi.org/10.4149/BLL_2021_091

Trnka, R. (2021). New materialism and postmodern subject models fail to explain human memory and self-awareness: A comment on Tobias-Renstrøm and Køppe (2020). Theory & Psychology, 31(1), 130-137. (Online first November 2020) https://doi.org/10.1177/0959354320973757  

Trnka, R., Mana, J., & Kuška, M. (2021). Age-related differences in valence and arousal of emotion concepts. Ageing and Society, 1-17. (Online first 02 February 2021). https://doi.org/10.1017/S0144686X20001865

} Vojtíšek, P., & Kajanová, A. (2021). Marketing, sociální služby a sociální práce, 1. Díl. Listy sociální práce, 9(27), 5–7.

2020

Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck Depression Inventory, second edition, Czech version: Demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 24(4), 371-379. https://doi.org/10.1080/13651501.2020.1775854

* Dubovská, E. (2020). Klient: Často opomíjený účinný faktor psychoterapie / The client: Often neglected helpful factor in psychotherapy. Psychoterapie, 14(1), 6–16.

+ Dubovská, E., & Chrz, V. (2020). Příběhy změny ve skupinové psychoterapii: Narativní charakteristiky úspěšné změny. E-psychologie, 14(2), 52–64. https://doi.org/10.29364/epsy.372

Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., Georgi, H., & Bezdíček, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: Normative Data and Clinical Utility of Learning Indices in Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(10), 1099-1110. https://doi.org/10.1080/13803395.2020.1845303

Humer, E., Pieh, C., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P., & Probst, T. (2020). Provision of psychotherapy during the COVID-19 pandemic among Czech, German and Slovak psychotherapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4811. https://doi.org/10.3390/ijerph17134811

* Kajanová, A., Ondrášek, S., Hric, M., & Fiedler, J. (2020). Chronic Traumatic Encephalopathy. Zdravotnícke listy, 8(4), 61–66. https://zl.tnuni.sk/fileadmin/Archiv/2020/2020-8.c.4/ZL_2020_8_4_12_Kajanova.pdf 

Kuška, M., Trnka, R., Mana, J., & Nikolai, T. (2020). Emotional creativity: A meta-analysis and integrative review. Creativity Research Journal, 32(2), 151-160 . https://doi.org/10.1080/10400419.2020.1751541

+ Laca, S., Šeflová, L., & Tůma, J. (2020). Poskytování sociálních služeb seniorům. Logos Polytechnikos, 11(2), 27–39.

Malinakova, K., Furstova, J., Kalman, M., & Trnka, R. (2020). A Psychometric Evaluation of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES) on a Representative Adolescent Sample: A Low Differentiation between Guilt and Shame. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 8901. https://doi.org/10.3390/ijerph17238901

Nikolai, T., Kuška, M., & Trnka, R. (2020). Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 64(5), 564–577.

Tierney, W., Hardy, J. H., Ebersole, C. R., Leavitt, K., Viganola, D., Clemente, E. G., Gordon, M., Dreber, A., Johannesson, M., Pfeiffer, T., Hiring Decisions Forecastin Collaboration, & Uhlmann, E. L. (2020). Creative destruction in science. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 161, 291–309. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2020.07.002

Trnka, R., Kuška, M., & Čábelková, I. (2020). Emotional creativity across adulthood: Age is negatively associated with emotional creativity. Studia Psychologica, 62(2), 164–177. https://doi.org/10.31577/sp.2020.02.798

Trnka, R., Kuška, M., Tavel, P., & Kuběna, A. A. (2020). Social work leaders’ authenticity positively influences their dispositions toward ethical decision-makingAutenticita pracovníků managementu sociální práce přispívá k jejich etickému rozhodování. European Journal of Social Work, 23(5), 809–825. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1608513

Trnka, R., & Smelik, V. (2020). Elimination of bias in introspection: Methodological advances, refinements, and recommendations. New Ideas in Psychology, 56, 100753. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.100753

Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549. https://doi.org/10.1037/tra0000675  

+ Tůma, J., Pátý, J., Nová, M., & Laca, S. (2020). Informovanost o nových náboženských hnutích a sociálně poradenská činnost u středoškolských studentů. Logos Polytechnikos, 11(2), 55–64.

2019

Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Pretl, M., & Bezdicek, O. (2019). Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 28(5), e12761 . https://doi.org/10.1111/jsr.12761

Dubovská, E., Furstová, J., Růžička, J., & Tavel, P. (2019). Validity of the Czech version of the Therapeutic Factors Inventory – Short form (TFI-S). International Journal of Group Psychotherapy, 69(3), 308–327. https://doi.org/10.1080/00207284.2019.1584527

Hnilica, K. (2019). Stereotypy, normy a politická korektnost. Československá psychologie, 63(5), 577–590.

Maliňáková, K., Černá, A., Fürstová, J., Čermák, I., Trnka, R., & Tavel, P. (2019). Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES). Československá Psychologie, 63(2), 177–192.

Malinakova, K., Trnka, R., Bartuskova, L., Glogar, P., Kascakova, N., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Tavel, P. (2019). Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2947. https://doi.org/10.3390/ijerph16162947

Trnka, R., Cabelkova, I., Kuška, M., & Nikolai, T. (2019). Cognitive decline influences emotional creativity in the elderly. Creativity Research Journal, 31(1), 93–101. https://doi.org/10.1080/10400419.2019.1577205

2018

Juhová, D., Řiháček, T., Cígler, H., Dubovská, E., Saic, M., Černý, M., Dufek, J., & Evans, C. (2018). Česká adaptace dotazníku CORE-OM: Vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie, 62(1), 59–74.

Havlík, F., & Bezdíček, O. (2018). Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí verze. Česká a slovenská psychiatrie, 114(5), 193–198.

Hnilica, K., & Bartušková, V. (2018). Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost. Československá psychologie, 62(4), 297–315.

Popelíková, A., Bahník, Š., Lobellová, V., Svoboda, J., & Stuchlík, A. (2018). Mnemonic and behavioral effects of biperiden, an M1-selective antagonist, in the rat. Psychopharmacology, 235(7), 2013–2025. https://doi.org/10.1007/s00213-018-4899-3

Trnka, R., Hašto, J., Cabelkova, I., Kuska, M., Tavel, P., & Nikolai, T. (2018). Amygdala and emotionality in Parkinson’s disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. NeuroEndocrinology Letters, 39(2), 105–110. Researchgate link

Trnka, R., Kuška, M., Balcar, K., & Tavel, P. (2018). Understanding death, suicide and self-injury among adherents of the emo youth subculture: A qualitative study. Death Studies, 42(6), 337–345. https://doi.org/10.1080/07481187.2017.1340066

Trnka, R., Poláčková Šolcová, I., & Tavel, P. (2018). Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework. New Ideas in Psychology, 51, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.05.001

Publikace do roku 2017 naleznete zde