Tragická triáda logoterapie Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00 – 19:00, so 9:00 – 17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit se zvládáním „neléčitelných“ trýznivých skutečností v životě – utrpení, viny a smrti logoterapeutickým přístupem
  • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v logoterapeuticky založené péči o lidi vyrovnávající se v životě s nezvratnou skutečností z oboru této „tragické triády“

Popis semináře

Náplní semináře jsou teoretické a metodické výklady, případové ilustrace, praktická cvičení, sdílení zkušeností a názorů v diskusích k možnostem logoterapeutické pomoci v situacích neodstranitelného utrpení, osobního provinění a osobní konfrontace s konečností života. Účastníkům má zprostředkovat existenciálně filozoficky založený pohled na přítomnost těchto skutečností v životě člověka a dovednost uplatňovat jej k logoterapeutické pomoci lidem, kteří se s takovými situacemi právě nesnadno či nezdravě vyrovnávají.

Co se na semináři dozvíte

  • Jak lidé vyrovnávají s přítomností existenciálů utrpení, viny a smrti v životě člověka
  • K čemu vede člověka logoterapeutický přístup k traumatickému prožívání mezních situací této „tragické triády“
  • Jakými logoterapeuticky založenými způsoby lze pomáhat lidem, kteří v důsledku vystavení těmto situacím aktuálně reagují zoufalstvím, bezmocí a ztrátou smyslu v životě

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Podmínkou účasti je absolvovat některý z předchozích seminářů – Základy logoterapie a logodiagnostiky, nebo Strukturované metody logoterapie, anebo si předem doplnit základní znalosti logoterapie a existenciální analýzy vlastním studiem na základě doporučení vedoucího semináře.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět