Cykly seminářů

Organizační informace

Cyklus seminářů obsahuje čtyři po sobě následující semináře, jichž se zúčastní stejní posluchači. Délka trvání semináře je 90 minut. Ve školním roce jsou dva cykly seminářů, jeden říjen ‑ únor a druhý březen ‑ červen. Semináře se konají jednou měsíčně, vždy ve dny, kdy probíhá přednáškový víkend.

Prakticky to znamená, že si vyberete a zakoupíte konkrétní cyklus seminářů ze seznamu (říjen ‑ únor nebo březen ‑ červen) a navštívíte jej čtyřikrát za sebou. Cena cyklu je 650,‑Kč a platnost kartičky, kterou se zakoupeným cyklem obdržíte, je omezena na dobu trvání daného cyklu, tzn. že pokud se některého semináře nezúčastníte, účast vám propadne, tak jako je to u přednáškových víkendů. Pokud se nebudete moci některého semináře zúčastnit z vážných důvodů, budete si jej moci nahradit v září nebo případně v průběhu dalšího cyklu. Tento další seminář zaplatíte zvlášť, a to 160 Kč za jednotlivý seminář (pouze v případě písemně doložené nemoci nebo písemně doloženého jiného vážného důvodu nemusíte náhradní seminář platit). Na semináři dostanete vždy potvrzenou účast (nálepku na kartičku) a na základě čtyř potvrzených účastí obdržíte od lektora semináře zápočet.

Dále je uveden seznam všech seminářů plánovaných na tento školní rok. Aktuální seznam seminářů konaných v daném měsíci (a případné změny) bude uveden vždy každý měsíc v programu.

Dopravní spojení do míst, kde se konají cykly seminářů:

PVŠPS Hekrova 805, Praha 4
Konečná stanice metra C ‑ Háje, východ z posledního vagónu po pevných schodech, potom doprava po jezdících schodech na stanici autobusu 154, 170. Dvě stanice do stanice Brechtova, potom kolmo ulicí Schulhoffova a vpravo podél oploceného areálu podle šipek k PVŠPS (vchod ze zahrady).

Pedagogicko-psychologická poradna, Francouzská 56 Praha 10
Metro A, stanice Náměstí Míru, dále pěšky nebo 1 stanice směrem nahoru tramvají 22, 4, autobusem 135 do stanice Jana Masaryka a dále kousek ve směru jízdy.

Spojení Hekrova - Francouzská cesta trvá asi 45 minut
Autobus 154, 170 do stanice Háje, Metro C do stanice I.P.Pavlova (výstup vpravo po jezdících schodech), tramvaj 4, 22 směrem nahoru 2 stanice do stanice Jana Masaryka

Seznam seminářů podzimního cyklu pro školní rok 2020/21

Leták cykly seminářů - podzim 2020 k tisku najdete zde.

Pokud u semináře není napsáno, že je obsazen, jsou v něm volná místa. 

PÁTEK

Francouzská 56, Praha 10 (PPP)

12.15 - 13.45

KBT úzkostných poruch              přesunuto na jaro

12.15 - 13.45

Rogersovská psychoterapie       přesunuto na jaro

14.00 - 15.30

KBT depresivních poruch          přesunuto na jaro

14.00 - 15.30

Fenomenologie                             ONLINE

14.00 - 15.30      Kreativní neverbální techniky    přesunuto na jaro    
    

 

Hekrova 805, Praha 4 (PVŠPS)

12.15 - 13.45

Vybrané kapitoly z lékařství                                        zrušeno

   

14.00 - 15.30

Onkologická onemocnění a psychika člověka      zrušeno

 

 

 

Apolinářská 4, Praha 2

14.30 - 16.00

Diagnostika a léčba závislostí                                ONLINE

   
 

SOBOTA

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)                

17.45 - 19.15

Výklad snů                                                                  ONLINE

   

 

Popis seminářů podzimního cyklu:


PÁTEK

12.15 ‑ 13.45     Vybrané kapitoly z lékařství (O. Dostálová)   zrušeno
PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4
(Seminář je určen pro nelékaře. Obsahuje velmi stručný přehled somatologie, informace o civilizačních chorobách a o projevech somatických chorob v psychické oblasti.) Pro posluchače, kteří nemají žádné zdravotnické vzdělání, je tento seminář velmi důležitý.

12.15 ‑ 13.45     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie úzkostných poruch (K. Durecová),   přesunuto na jaro
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem fobických, panických a obsedantních poruch a se základními terapeutickými metodami jejich léčby, (systematická desenzitizace, expozice, apod.).)

12.15 ‑ 13.45     Rogersovská psychoterapie (E. Havrdová)    přesunuto na jaro
Pedagogicko‑psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí
(K.Rogers je humanistický psychoterapeut. Proslavil se především propracováním empatie a důrazem na úctu, respekt a toleranci mezi terapeutem a klientem.)

14.00 ‑ 15.30     Onkologická onemocnění a psychika člověka (O. Dostálová)      zrušeno
PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4
(Vznik zhoubných nádorů mívá mnoho příčin a znalost této problematiky může mít význam pro předcházení jejich vzniku. Seminář podává ucelený přehled těchto příčin - zcela prokazatelných a v přímé souvislosti se vznikem zhoubných nádorů, pravděpodobných včetně psychických faktorů, příčin možných a faktorů dříve zařazených do příčin vzniku, které současná věda vyloučila. Seminář se dotkne i psychických a dalších faktorů ovlivňujících léčbu.)

14.00 ‑ 15.30     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch (K. Durecová),    přesunuto na jaro
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem deprese a se základními postupy, které se zaměří především na ovlivnění negativních myšlenkových vzorců depresivních lidí.)

14.00 ‑ 15.30     Fenomenologie (A. Hogenová)        ONLINE
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Seminář bude věnován tématům, která byla probírána na přednáškách.)

14.00 ‑ 15.30     Kreativní neverbální techniky (J. Procházková)         přesunuto na jaro
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula
(Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.)

14.30 ‑ 16.00     Diagnostika a léčba závislostí (P. Popov)     ONLINE
 Apolinářská 4, Praha 2
(Úvod do problematiky závislostí.)

 

SOBOTA

17.45 ‑ 19.15     Výklad snů (J. Růžička),       ONLINE
FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
(Výklad snů je veden z pozic daseinsanalýzy. Východiskem je snová situace nezkreslená dodatečnými vstupy a tendenčními výkladovými schématy. Výklad je živý, prostý a srozumitelný. Nechceme ohromit, exaltovat, ale rozumět.)

 

E-shop s cykly seminářů podzim 2020-2021online (určeno pro posluchače PPF)

Fenomenologie podzim 2020-2021 Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Volná místa: 0
Diagnostika a léčba závislostí podzim 2020-2021 MUDr. Petr Popov Volná místa: 0
Výklad snů podzim 2020-2021 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 0

 

Seznam seminářů jarního cyklu pro školní rok 2020/21

Leták cykly seminářů - jaro 2021 k tisku najdete zde.

Pokud u semináře není napsáno, že je obsazen, jsou v něm volná místa. 

Všechny semináře se v době vládních opatření budou konat online. Až to půjde, budou pokračovat fyzicky na uvedených místech.

PÁTEK

Francouzská 56, Praha 10 (PPP)

12.15 - 13.45

KBT depresivních poruch   OBSAZENÝ

 

 

14.00 - 15.30

KBT úzkostných poruch   OBSAZENÝ

14.00 - 15.30

Fenomenologie

       
 
Apolinářská 4, Praha 2
14.30 - 16.00 Diagnostika a léčba závislostí      
 

SOBOTA

Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)

17.45 - 19.15

Výklad snů

   

 

Popis seminářů jarního cyklu:


PÁTEK

12.15 ‑ 13.45     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie depresivních poruch (K. Durecová),
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem deprese a se základními postupy, které se zaměří především na ovlivnění negativních myšlenkových vzorců depresivních lidí.)

12.15‑13.45       Rogersovská psychoterapie (S. Heidlerová)  
Pedagogicko‑psychologická poradna pro Prahu 1,2,4, Francouzská 56, Praha 10, přízemí
(K.Rogers je humanistický psychoterapeut. Proslavil se především propracováním empatie a důrazem na úctu, respekt a toleranci mezi terapeutem a klientem.)

14.00 ‑ 15.30     Kognitivně‑behaviorální psychoterapie úzkostných poruch (K. Durecová),
PPP pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Účastníci semináře se seznámí s kognitivně‑behaviorálním modelem fobických, panických a obsedantních poruch a se základními terapeutickými metodami jejich léčby, (systematická desenzitizace, expozice, apod.).)

14.00 ‑ 15.30     Fenomenologie (A. Hogenová)
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10
(Seminář bude věnován tématům, která byla probírána na přednáškách.)

14.00 ‑ 15.30     Kreativní neverbální techniky (J. Procházková),
Ped.‑psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4, Francouzská 56, Praha 10, aula
(Psychoterapie používá nejen řeči, ale i jiných výrazů a projevů člověka, kterými lze někdy lépe komunikovat než slovy. Seminář obsahuje ukázky muzikoterapie a arteterapie.)

14.30 ‑ 16.00     Diagnostika a léčba závislostí (P. Popov)
 Apolinářská 4, Praha 2
(Úvod do problematiky závislostí.)

SOBOTA

17.45 ‑ 19.15     Výklad snů (J. Růžička),
FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
(Výklad snů je veden z pozic daseinsanalýzy. Východiskem je snová situace nezkreslená dodatečnými vstupy a tendenčními výkladovými schématy. Výklad je živý, prostý a srozumitelný. Nechceme ohromit, exaltovat, ale rozumět.)

E-shop s cykly seminářů jaro 2021 (určeno pro posluchače PPF)

Fenomenologie jaro 2021 jaro 2020-2021 Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Volná místa: 3
Diagnostika a léčba závislostí jaro 2021 jaro 2020-2021 MUDr. Petr Popov Volná místa: 8
Kognitivně‑behaviorální terapie depresivních poruch jaro 2021 jaro 2020-2021 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 0
Kognitivně behaviorální terapie úzkostných poruch jaro 2021 jaro 2020-2021 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 0
Výklad snů jaro 2021 jaro 2020-2021 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 5