Aktuální informace PPF CŽV

 

Termíny fakultních víkendů na školní rok 2024 ‑ 2025

27.-28.9.                 1.-2.11.                   29.-30.11.               24.-25.1.                 21.-22.2.
28.-29.3.                 25.-26.4.                 23.-24.5.                 13.-14.6.

 

Některé aktuální informace najdete i na facebooku školy, kde je také založena skupina pro posluchače PPF.

 

Milí posluchači,
chtěli bychom zachovat tradiční formu živého setkávání, ale zároveň vám výjimečně umožnit se účastnit i vzdáleně. Proto budou současně s prezenční výukou probíhat i přenosy, které bude možné využít ve výjimečných případech v průběhu celého roku. Každý posluchač PPF bude mít možnost využít online přenosu třikrát za rok (požádáním na e-mail [javascript protected email] nejméně 1 den před přednáškovým víkendem, do čtvrtka 20.00). O širší možnost využití online přenosu (více než třikrát do roka) mohou požádat posluchači žijící v cizině, dlouhodobě vážně nemocní a matky na mateřské dovolené na e-mail [javascript protected email]. Posluchači, kteří se účastní online, budou mít možnost komunikovat pouze pomocí chatu (tedy nikoliv přímou účastí svým hlasem), přenos bude probíhat na platformě MS Teams.

 

Přihlášení na jednotlivý přednáškový víkend je možné přes e-shop zde Pražská psychoterapeutická fakulta - jednotlivý víkend 24.-25.5.2024 (pro posluchače, kteří nemají zaplacené školné na celý rok). Prosím přihlaste se včas a plaťte raději kartou nebo tak, aby platba dorazila do čtvrtku před přednáškami. Také je možné zaplatit na místě (pokud budete platit sníženou cenu, vezměte si s sebou příslušný doklad).

 

Podzimní cyklus seminářů
Od dubna se můžete přihlašovat na cykly seminářů na příští školní rok (podzimní cyklus) přes e-shop zde https://www.pvsps.cz/ppf-czv/platby-v-ramci-ppf/). Nezapomeňte si pak k zakoupenému semináři vyzvednout při víkendu PPF kartičku. Semináře zůstávají podobné, jako byly v podzimním cyklu v minulém roce, cena za cyklus je 1100 Kč. Program a popisy obsahu cyklů seminářů najdete zde https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/cykly-seminaru/.
Všechny cykly seminářů budou probíhat pouze prezenčně, jen výklad snů bude zároveň i online (o online odkaz je nutné požádat předem)).

 

Dotazník
Prosíme Vás, abyste vyplnili dotazník k výuce na PPF. Prosím Vás pište hodnocení jen u přednášek a seminářů, kterých jste se zúčastnili (letos nebo i v minulých letech). Děkujeme.

Termíny zkoušek jaro 2023:
    září      - obhajoba závěrečné práce po          III. ročníku                       (cena 1000 Kč)
    (práci je třeba zaslat konce srpna na adresu: Dr.Růžičková, Hekrova 805, 149 00 P4.)
    říjen                   ‑ zápočet po                                         I.ročníku               (cena 300 Kč)
    (Písemné práce je nutné zaslat nejpozději do 10.10.2024 na adresu: Dr.E.Růžičková, PVŠPS-PPF, Hekrova  805, Praha 4, 149 00, k ústnímu zápočtu je nutno se přihlásit na zářijovém víkendu.)
    listopad            ‑ zkouška po                                         II.ročníku             (cena 500 Kč)
    (Je třeba se přihlásit na říjnovém víkendu u paní Králové.)

Pokračování ve studiu PPF v roce 2024/2025
Prosíme Vás, abyste nám zaslali (nebo odevzdali během fakultního víkendu) do 31. května přihlášku k pokračování ve studiu na PPF v příštím školním roce.
Po zaplacení školného v e-shopu se můžete od dubna zapsat na příští školní rok (a dostat kartičku předplatného) už v tomto školním roce. Vyhnete se tak frontám, které vznikají při zápisu v září. K přihlášení použijte prosím přihlášku k pokračování ve studiu, nikoliv přihlášku pro nové studenty.

 Na příští školní rok připravujeme mimo jiné tyto cykly přednášek:

K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné

D. Holubová: Úvod psychoanalytické psychoterapie
J. Taušová: Rogersovská psychoterapie
O. Schorm: Gestalt psychoterapie
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie

 

Víkendové semináře
Program víkendových seminářů na léto-zimu
najdete zde. Semináře si můžete koupit přes e-shop.

 

Na webu najdete stránku, kde jsou všechny platby v rámci PPF přes e-shop (kromě víkendových seminářů, které mají svoji stránku) https://www.pvsps.cz/ppf-czv/platby-v-ramci-ppf/.

Psychoterapeutický výcvik
Bude se otevírat další pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii, přihlášky do 31. 1. 2025.
Bude se otevírat další pětiletý sebezkušenostní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii, přihlášky do 31. 1. 2025.

Seminář
21.-23. 6. 2024 
pořádá PVŠPS odborný interaktivní seminář Dr. Med. Dietera Foerstera a Dr. Marii Korre na téma: Případové studie z daseinsanalytické klinické praxe II. Bližší informace naleznete zde.

 

V akademickém roce 2024-2025 otevíráme 1. denní bakalářské a navazující magisterské studium psychologie, 2. denní a kombinované bakalářské a navazující magisterské studium oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Další informace můžete dostat na tel. PPF nebo je najdete na www.pvsps.cz.

 

 

Vaše dojmy a názory
Uvítáme, když budete více využívat možnosti napsat své názory, dojmy, nápady k právě probíhajícímu víkendu a vhodíte je do krabičky k tomu určené. Zajímá nás, co si myslíte a jak to vidíte Vy.

 

Okénko sdělení a informací (na PPF v sobotu v 10.45)
Pohled do okénka sdělení a informací je oboustranný. Okénko je určeno posluchačům, je to místo, kde můžete ostatním sdělit něco, co považujete za důležité, co chcete, aby ostatní věděli, o co se chcete s ostatními podělit. Ke stejnému účelu slouží vedení fakulty a učitelům, kteří chtějí nebo potřebují s Vámi komunikovat. V okénku se podělujeme o radosti, které nás potkaly, starosti, které nás kruší, události, které nás těší a zajímají či zlobí. Způsob vyjádření je volný, může být i ve verších, obrazech či pohybu.

 

   

Milé kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás upozornili na existenci časopisu Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, který vydává Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Časopis obsahuje původní práce předních českých (V. Mikota, M. Šebek, V. Buriánek, H. Klímová, M. Hošková, D. Holub, S. Titl, J. Jakubů, T. Telerovský, V. Probstová aj.) a zahraničních (T. Ogden, W. Bion, O. Kernberg, D. Winnicott, L. Tischlerová, A. Bergstein a mnoho dalších) odborníků, které jsou zaměřené teoreticky i prakticky, najdete v nich často kazuistiky nebo kazuisitické zlomky; součástí jsou také recenze publikací z oboru, rozhovory, informace o aktivitách ČSPAP aj. Jednotlivá čísla jsou zaměřená tematicky, mohou být tedy trvale užitečná pro psychoterapeuty a další odborníky z příbuzných profesí, nejen psychoanalyticky zaměřené. Vychází dvakrát ročně. Nabízíme Vám ke koupi jednotlivá čísla a také možnost předplatného. Seznam s odkazy na obsah čísla, editorial a anotace článků najdete zde https://cspap.cz/revue/archiv/. Objednávky přes objednávkový formulář https://cspap.cz/revue/on-line-objednavka/. Uvítáme, když tuto informaci rozšíříte i mezi svými kolegy. Chtěli bychom udržet vysokou úroveň časopisu, proto vzhledem k vzrůstajícím nákladům na časopis hledáme sponzory a budeme rádi, když nám při tom pomůžete a upozorníte nás na možnosti v tomto směru (na e-mail [javascript protected email]). Děkujeme Vám.

 

Absolventi PPF:
Absolventi PPF (studenti, kteří uzavřeli studium a mají diplom) mají možnost navštěvovat jednotlivé víkendy PPF za sníženou cenu 200 Kč (za jeden víkend).

Seminář daseinsanalýzy
21.-23. 6. 2024 
pořádá PVŠPS odborný interaktivní seminář Dr. Med. Dietera Foerstera a Dr. Marii Korre na téma: Případové studie z daseinsanalytické klinické praxe II. Bližší informace naleznete zde.

 

Ubytování
Informace pro zájemce o ubytování v budově školy PVŠPS (Hekrova 805, P 4):
Všichni posluchači, kteří chtějí tuto možnost využít, s sebou musí mít spacák nebo deku a karimatku (matrace nejsou k dispozici). K dispozici je kuchyňský kout s lednicí a sprcha. Budova je otevřena v pátek od 21.30 - 23.30 a v sobotu ráno do 8.00. Cena za zajištění noclehu je 100 Kč.

On-line časopis Psychoanalýza dnes
Doporučujeme on-line časopis Psychoanalýza dnes, kde si můžete přečíst zajímavé články.
 

Informace o knihách:

Forward, S.: Matky, které neumí milovat
Jablonec nad Nisou: Má Luna, 2022
Pokud jste žila s nemilující matkou, její odkaz se denně odráží v problémech, na které nerážíte, ve vyšších citových vztazích i v tom, jak se snažíte vybudovat sebedůvěru a sebe úctu. Většina společností vynáší matky do nebes, jako kdyby je už jen pouhý akt porodu jaksi automaticky předurčoval ke schopnosti pečovat o děti. To ale prostě není pravda. Forwardová na skutečných případech ukazuje pět typů tyranských matek, které své dcery soustavně kritizovaly, soupeřily s nimi, zanedbávaly, týraly či týrání dopustily. Autorka v knize laskavě takové případy rozebírá a doporučuje postupy, které pomohou traumata z dětství překonat a najít lepší cestu k sebeúctě a přerušit kruh sebedestruktivity pro další generace.

 

Rychlík, M.: Dějiny lidí
Praha: Academia, 2022
Kniha je o tom, co nás spojuje, co rozděluje. Text čtivý poutavý a plný. Všechny kapitoly jsou řádně odkázány ke zdrojům. Vše je rozděleno do 73 kapitol, každá z nich se zabývá jedním druhem obecných znaků, kulturních univerzálií. Poměrně krátké kapitoly jsou doplněny fotografiemi a obrazovým materiálem. Papír knihy ještěr navíc kvalitní a reprezentativně zpracovaný. Jedná se o knihu, která opravdu předkládá podstatné, totiž kolik podob nabývá člověk díky rozmanitým kulturám a životním podmínkám i díky vlastní kulturní aktivitě, která je mu souzena.

 

J. Berg-Peer: Schizofrenie je svinstvo, mami. O životě s duševní nemocí mé dcery
Praha: Centrum péče o duševní zdraví, 2020
„Vaše dcera MÁ SCHIZOFRENII.“ Tuto větu slyšela Janine Berg-Peerová poprvé před pětadvaceti lety. Od toho okamžiku už nebylo nic jako dřív. Boj odvážné a silné ženy za spokojenost jejího dítěte začal.

 

S. Plathová: Pod skleněným zvonem
Praha: Argo. 2018
Autorka byla vynikající a velmi aktivní studentkou. Po měsíční stáži v New Yorku a třech vydaných básních v prestižním časopisu Harpers se Plathová musela léčit na psychiatrii a podrobit se šokové terapii, jak je to mistrně vylíčeno v románu. Pod skleněným zvonem se cituje jako ženská literatura. Je však především otevřeným a přesným svědectvím člověka, který se zbláznil a jehož nemocí pokřivenou optiku dokáže autorka popsat s neuvěřitelným sarkasmem a cynickou kritičností.

 

Sheila Heti: Mateřství
Praha: Take, take, take, 2023
Sheila Heti psala knihu několik let před čtyřicítkou, závěr dokončila už po překročení magické věkové hranice. Popisuje, jak je žena s postupujícím věkem odsouvána do kouta mateřství a jak je nahlížena jako bezdětná. Dotýká se otázky věčné rivality mezi ženami, zkoumá bezdětný partnerský vztah, obhlíží terén mateřství u jiných a zatíná hluboko do čtenáře prosté pravdy o společnosti věčně soudící a příliš jednoduše odsuzující.

 

Mariusz Szczygieł:  Fakta musí zatančit
Praha: Nakladatelství Dokořán : Jaroslava Jiskrová – Máj, 2023
„Slovo plní v reportáži úlohu svědka. Svědkové se však bohužel čas od času míjejí s pravdou, i když předtím přísahali, že nebudou lhát," říká Szczygieł.
My psychoterapeuti se, podobně jako reportéři, ocitáme v trojitém klinči. Na jedné straně je svět, jehož setrvačníkem bývá lež, a máme tu i vypovídající osoby, jejichž paměť není vždy stoprocentní. Na druhé straně jsme tu pouze my sami: naše oči, naše uši a naše mozky, a tedy jen dost omezený percepční aparát. Na třetí straně pak stojí neobjektivní, poněkud svévolný jazyk, který nedokáže být věrohodným svědkem. Nová kniha Mariusze Szczygieła se nabízí jako inspirativní četba pro psychoterapeuty i pro všechny ostatní, kdo mají určité pochybnosti o věrohodnosti výpovědí účastníků psychoterapie.

 

Václavík, Michael: Skryté příčiny duševních strastí
Praha: Portál, 2023
Mentální anorexie, deprese, závislost na alkoholu, potíže otěhotnět, sebepoškozování, tetanie a panická porucha… Proč se nemůžeme zbavit katastrofických strachů o své blízké? Jak je možné dostat se do stavu, kdy se nám nechce žít? Naši dobrou vůli udržet si tělesnou váhu zhatí genetika, nebo psychika?
Snahy pochopit lidskou duši provází plno otázek a tajů. Lze porozumět složitým mechanismům, o kterých mluví psychoanalýza, aniž bychom byli zkušení odborníci? Tato kniha se o to snaží. Pro svou odbornost může sloužit jako učebnice, formou je ale určená pro širokou laickou veřejnost. Bez cizích slov a komplikovaných termínů, zato s řadou ukázek z hodin psychoterapie představuje témata, kvůli nimž lidé často vyhledávají psychoterapeutickou péči.
Psychoterapeut s dvacetiletou praxí předává své znalosti a umožňuje nahlédnout do příběhů lidí, se kterými se v psychoterapii setkával. Čtenář v nich najde i sebe samého. Může zažít překvapení, že duševní poruchy lze pochopit jako srozumitelný příběh.

 

Titl, Slavoj: Nevědomé fantazie ve vztazích
Praha: Portál, 2023
Naše hluboké, nevědomé fantazie ovlivňují naše prožívání i naše činy. Někdy nám brání, abychom dosáhli toho, pro co jsme se vědomě rozhodli, jindy nás vedou do situací, které naše rozumná část odmítá. Určují, do koho se zamilujeme a komu se vyhneme, kdo a za jakých podmínek pro nás bude sexuálně vzrušující, a kdo naopak spadne do koše „zoufale nudný/á!“ Nevědomí vztahu je pak vždy tvořeno interakcí obou partnerů. Chce-li terapeut páru nebo rodině účinně pomoci, musí rozumět právě tomuto vztahovému nevědomí a fantaziím, jež daný vztah řídí. Během terapie hledá nevědomé fantazie, které propojují partnery nebo rodinu. Z těchto společných nevědomých fantazií vychází tzv. „nevědomé vztahové přesvědčení“, které určuje, jak bude fungovat celý vztahový systém – pár, rodina, ale i jiné skupiny.
Na základě své více než třicetileté praxe představuje autor kořeny fantazií ve vývoji člověka, fantazijní životy lidí, jejich sny a touhy a představy o partnerských vztazích v kontextu moderní párové a rodinné psychoanalýzy.

 

Horney, Karen: Sebeanalýza
Praha: Portál, 2023
Psychoanalýza se nemusí nutně odehrávat jen na psychoanalytickém sezení s psychoanalytikem. O tom je přesvědčená autorka, když nastiňuje možnosti využití psychoanalýzy k samostatné práci na sobě, ať už mezi sezeními, či v době přerušení terapie například z důvodu nemoci nebo dovolené, ale i v rámci seberozvoje. Rozebírá hnací síly neurotických potíží, různá stadia psychoanalytického porozumění, pacientův a analytikův podíl v procesu psychoanalýzy, příležitostnou a systematickou sebeanalýzu i realistická očekávání, která může člověk mít, a možné překážky, pokud sebeanalýzu podstoupí.
Velmi čtivě a s vědomím, že kniha je určena nejen odborníkům, ale i pacientům v psychoanalýze či laikům se zájmem o sebepoznání, představuje základní body svého přístupu k analýze a vede čtenáře k praktickému využití psychoanalytických technik k sebepoznání, překonání potíží a osobnímu rozvoji.

 

Perry, Philippa: Příběhy z pohovky. Psychoterapie v komiksu
Praha: Portál, 2022
Přemýšlíte o tom, že byste chtěli navštívit psychoterapeuta? Nebo by vás lákalo stát se muškou na zdi jeho pracovny, kde byste mohli nerušeně pozorovat, co všechno se během sezení děje? Komiks Philippy Perry vám ukáže, jak to v terapii chodí. Zjistíte, že je běžné, že se vy i váš terapeut během sezení odmlčíte, že pokud si někdy neporozumíte, není to konec světa, a určitě ne terapie. Že je běžné, když se budete chvilku cítit nervózně, úzkostně, nebo naopak bujaře, to když najednou přijdete na to, co možná stojí za vašimi obtížemi. Terapeutka Pat začíná pracovat s ambiciózním advokátem Jamesem, kterého do terapie dovedlo neustálé nutkání strčit si v obchodě jen tak něco bez placení do kapsy. Být advokátem a kleptomanem je trochu trapné, že? Pat ale rozhodně nezastává mravokárný přístup, a i když se jejich setkávání neobejde bez trapných chvilek ticha a nejistoty, stane se časem její pracovna místem, kde James najde odpovědi na některé své otázky. Odpoví si na ně sám, tak to v psychoterapii chodí.

 

Freud, Anna: Já a obranné mechanismy
Praha: Portál, 2023
Kniha Já a obranné mechanismy patří ke klasickým, základním psychoanalytickým textům. Anna Freudová, dcera Sigmunda Freuda, zde zřetelně ukazuje, že psychoanalýza se nezabývá výhradně lidským nevědomím. Dokládá, že ve skutečnosti bylo vždy předmětem zájmu psychoanalýzy Já a jeho poruchy – přičemž zabývání se nevědomím sloužilo obnově Já a jeho funkcí. Autorka se v této knize věnuje specifickému problému – prostředkům, kterými se Já brání nelibým stavům a úzkosti a pokouší se zvládat impulzivní jednání, afekty a pudové nároky.

 

Franz, Marie-Louise von: Analytická psychologie v pohádkách
Praha: Portál, 2023
Předkládaný svazek obsahuje dvě autorčiny klasické práce. V díle Psychologický výklad pohádek jsou na řadě pohádkových příběhů názorně vysvětleny jednotlivé pojmy psychologie C. G. Junga, jež jsou pro pochopení pohádek důležité. Práce Animus a anima v pohádkách se specificky zaměřuje na archetypy, které charakterizují lidskou zkušenost s opačným pohlavím. Těžiště knihy je ve výkladu klasických grimmovských pohádek. K nim Marie-Louise von Franz přistupuje osobitým způsobem, v němž se projevuje nadhled a smysl pro humor.

 

Je to, pravda, téma poněkud nezvyklé, ale do péče o duši patří. Tak jsem Vám knihy doporučil k Vánocům.

Skopová K.amila: Vánoční svátky o století zpátky aneb Tradice Vánoc v české kuchyni
Praha: Akropolis, 2010

K tomu přidávám

Skopová Kamila: Hody, půsty, masopusty
Praha: Akropolis, 2014
Kamila Skopová se stala se českou výtvarnicí a folkloristkou. Napsala již desítky knih, které sama ilustruje. Mezi její díla patří například knihy s názvy Hody, půsty, masopusty, Rodinné stříbro aneb Klenoty domácí kuchyně nebo Kraslice a velikonoční ozdoby. Ve svých knihách se věnuje hlavně tradicím, které se držely v rodinách na určité svátky a které se provozují i v menší míře dodnes, převážně na vesnicích. Velmi ráda by svými knihami přispěla k tomu, aby se tyto tradice neztratily.

 

KARFÍKOVÁ LENKA: Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena
Praha: Vyšehrad, 2018
Původ duše a její osud v díle obdivovaného i zatracovaného starokřesťanského autora. Alexandrijský teolog Origenes si vysloužil obdiv a uznání jako biblický učenec, jehož rozsáhlé editorské a exegetické dílo zahrnulo vydání starozákonního textu s jeho dobovými řeckými překlady a výklady. Na druhé straně jeho alegorická metoda výkladu našla již ve starokřesťanské době své kritiky. Lenka Karfíková se ve své knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do pozemského těla. Cílem předkládaného svazku ovšem není Origena rehabilitovat, neboť, podle slov autorky, tento mimořádný učenec a odvážný myslitel, který stál u zrodu teologie jako oboru, ve skutečnosti žádnou rehabilitaci nepotřebuje.

 

Walker, Matthew: Proč spíme – Odhalte sílu spánku a snění
Brno: Jan Melvil Publishing, 2021
Pokud máte na sebe málo času a ukrajujete i ze svého spánku, zastavte. Kupte tuto knihu a zjistěte, proč je tak důležité spát. Možná vám to změní váš dosavadní životní styl.

 

 GINZBERG, Louis: Legendy Židů (4)
Praha: Triton, 2023
Podobně jako Písmo svaté i čtvrtý díl Legend Židů oplývá příběhy, proroctvími, zázraky vzkříšenía teologickými úvahami, z nichž o mnohých znalci Písma dosud ani neslyšeli. Například o tom, že Jozue byl pozřen velrybou, hrozil mu oidipovský osud a že Mojžíš použil kouzla k posílení Jozuova intelektu.

 

Zimbardo, P. G.: Odpojený muž
Praha: Grada, 2017
Jak technologie připravuje o mužství a co s tím? Kniha je alarmující, poukazuje totiž na situaci mladých mužů v dnešním přetechnologizovaném světě. Hledá důvody v nefungujících rodinách a má za to, že velký vliv má následný útěk do technologií, které nahrazují velmi přesvědčivě, avšak jen dočasně živou skutečnost.

 

Baker, P.: Fenomén slyšení hlasů
Praha: Fokus, 2021
Kniha je určena lidem, kteří slyší hlasy. Hlasy slyšíme všichni. Problém nastává, když svojí intenzitou, naléhavostí a významem přehlušují hlasy běžného života s lidmi nebo jsou s nimi natolik propleteny, že přestaneme odlišovat jeden od druhého. Právě o tomto jevu publikace je.

 

Irving, J.: V jedné osobě
Euromedia Group – Odeon, Praha 2013
Poprvé od Modlitby za Owena Meanyho je vyprávěn v první osobě – a jeho tématem je homosexualita, bisexualita, transvestitismus, exhibicionismus, hledání vztahů a vlastní identity a k tomu přiléhající sexuální praktiky. Pojednává o šedesátiletém muži jménem William, který vzpomíná na svůj život v padesátých a šedesátých letech. John Irving otevřeně přiznal, že román napsal pro svého jednadvacetiletého syna. V době, která se tímto tématem zabývá velmi zevrubně, je tato kniha zdrojem poučení i ilustrací života jiného pohlaví.

 

Mühle, E.: Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností
Argo, Praha 2023
Kniha německého autora, historika, je velmi skeptická vůči dokazování původnosti Slovanského národa pomocí genetiky. Jeho historické znalosti poměrů, zejména v raném středověku, ukazují, jak je takové tvrzení ošidné. Již při osidlování Střední a také Východní Evropy je patrné, že na naše území přicházeli lidé různých etnik. Už ti přicházející byli toho důkazem. V době příchodu tito lidé ještě neměli slovanská božstva, ta se objevují až v 10. století. Také nemáme žádné dochované důkazy o slovanské sounáležitosti, do nichž nelze zahrnovat tendenční a fantazijní úvahy zejména z doby osvícenecké.

 

Ne jen v psychoterapii platí, že všeobecná vzdělanost je nejen ozdobou, ale nutností.
Proto jsme tentokrát vybrali dvě díla slavného učence a vzdělance Umberta Eca. 

 

Umberto Eco: Dějiny krásy
Praha: Argo, 2005
Nezávisle na touze se stává krásou to, co se jako krásné lidem ukazuje. Tato skutečnost činí z krásy jednu z velkých lidských hodnot. Eco je především teoretik výtvarného umění a literatury. Proto není divu, že se v jeho díle pojednává především o umění výtvarném a slovesném. Sama jeho literární tvorba má díky práci s jazykem a myšlenkami velkou uměleckou cenu.

 

Umberto Eco: Dějiny ošklivosti.
Praha: Argo, 2007
Ošklivost se v díle Eca ukazuje jako velké téma, které má mimo své zobrazení také hodnoty záporné, ale také je svým působením úžasné. Nejen zavrženíhodné, ale také obdivuhodné, zvláštním způsobem krásné, půvabné a veliké. Navíc se snoubí a proměňuje s dobou, vkusem, vzděláním. Nemůžeme ji odtrhnout od etiky, vkusu a morálky, i když se v jednom případě mohou postoje i názory prudce lišit.

 

Krása i ošklivost zasahují do lidské povahy i života společenského a samozřejmě do patologie a deviací. Jsou prostředkem i cílem manipulací a ideologizací. Filosoficky se staly obtížně uchopitelné zejména v minulém i 21. století. S nimi se snoubí ideje pravdy, lásky i mravnosti, lidskosti i nelidskosti. Zdá se, že samy o sobě nestojí jako absolutní veličiny, ale mají vždy relační charakter. Pro tyto své vlastnosti obě publikace vřele doporučujeme. Kdo trochu poznal psychoterapii „zevnitř“, jistě mi dá za pravdu.

 

McWilliams, Nancy:  Psychoanalytická diagnóza
Praha: Portál, 2015
Kniha Nancy McWilliamsové představuje jeden z mála textů, který zpřístupňuje psychoanalytické teorie osobnosti i začínajícím praktikům na poli dynamické psychoterapie.
Autorka ukazuje a objasňuje klinicky významné charakterové typy klientů a naznačuje, jak může pochopení pacientovy individuální struktury osobnosti rozhodujícím způsobem ovlivnit terapeutický fokus a způsob intervencí. Téma autorka zpracovává přehledným a srozumitelným způsobem, četné klinické příklady prezentuje s humorem a vcítěním, a tak se jí daří abstraktní koncepty vskutku oživit.
Nancy McWilliamsová je psychoanalytička, psychoterapeutka a supervizorka v soukromé praxi. Vyučuje na The State University of New Jersey.

 

Poncet-Bonissol, Yvonne: O matkách a dcerách
Praha: Portál, 2015
Matka hraje ve vývoji osobnosti dcery základní roli. Někdy se však do vzájemného vztahu promítají často i nevědomé negativní vlivy, například z matčina vztahu k její matce, které ovlivnily její osobnost a mají vliv i na vývoj osobnosti dcery. Tyto negativní vlivy pak mohou dál bránit její dceři, aby se realizovala určitým směrem.
Vztah mezi matkou a dcerou je ambivalentní. Obě mohou žít mezi láskou a nenávistí, v nevyjádřených citových rozporech. Autorka, klinická psycholožka a psychoanalytička, ukazuje, že je třeba se při hledání vlastního místa v životě vymanit z pocitů provinění ze „zrady“ vlastní matky. Zabývá se otázkou, „jak se stát matkou po své matce“, neopakovat chyby a poškození minulosti. Věnuje se také roli matky, která se stává babičkou, její osobnosti a jejímu působení vzhledem k vnoučatům.

 

Seifert, Ang Lee; Seifert, Theodor; Schmidt, Paul: Aktivní imaginace
Praha: Portál, 2022
Praktický zdroj, z něhož lze čerpat v okamžicích rozhodování, krizí či konfliktů, představuje metoda aktivní imaginace, kterou rozpracoval slavný psychiatr C. G. Jung. Vyvoláním představ a jejich zápisem či výtvarným zpracováním lze podle nich klienta vyléčit z často zbytečných pocitů duševní vyprahlosti, sebepodceňování i depresí. Imaginací jedinec odhalí část své nevědomé duše, která se mu projeví jako dobrý rádce a korektor jeho pocitů. Autoři praktickým způsobem popisují, jak pomocí technik imaginace dospět k většímu zklidnění a porozumění vlastnímu životu.

 

McWilliams, Nancy: Psychoanalytická psychoterapie
Praha: Portál, 2022
Motto: Psychologie je možná věda, ale psychoterapie je umění.
Kniha uznávané psychoterapeutky a autorky Psychoanalytické diagnózy se věnuje psychodynamické léčbě a popisuje základní principy praxe vč. naslouchání a rozhovoru, přenosu a protipřenosu, emočního bezpečí a rozumějícími postoji ke klientovi. Kniha popisuje hodnoty, předpoklady a klinické a vědecké poznatky, které vedou psychoanalytický proces, a ukazuje, jak integrovat prvky jiných teoretických přístupů. Probírá fáze léčby a zabývá se opomíjenými tématy i péčí o sebe. Kniha je psána osobním, nekomplikovaným jazykem.
Nancy McWilliams je psychoanalytička. Citlivým a vzdělaným způsobem byla přeložena PhDr. H. Drábkovou.

 

LaBerge, Stephen: Lucidní snění
Praha: Portál, 2022
Sny nás nemusejí jen bavit, děsit či jako bezvládné bytosti vést do míst, kde nad sebou nemáme kontrolu. Využít jejich hlubší potenciál pro osobní růst, vyšší sebevědomí a snazší řešení tvůrčích problémů nám pomůže lucidní snění. Stephen LaBerge se bdělým (lucidním) sněním zabývá a shrnuje deset let výzkumů v Centru pro výzkum spánku na Stanfordově univerzitě. Dokazuje, že vědomé a svobodné jednání ve snu je skutečně možné. Mnoho psychologů dnes vyzdvihuje vědu lucidního snění jako nejvýznamnější pokrok ve výzkumu snů od dob Sigmunda Freuda, jenž považoval sen za „královskou cestu do nevědomé mysli“. Kniha nabízí nejen inspiraci, ale i rady a techniky, jak se stát lucidním snícím a jak tento stav prakticky využít.

 

Kierkegaard, Soren: Bázeň a chvění / Nemoc k smrti
Praha: Portál, 2022
Soren Kierkegaard (1813–1855) byl dánský filozof a předchůdce existencialismu. Kniha Bázeň a chvění si bere název z novozákonních epištol. Kierkegaard se snaží pochopit úzkost, jakou musel cítit Abraham, když ho Bůh vyzval, aby obětoval svého syna Izáka. Posledním stadiem před dosažením víry je podle autora stav nekonečné rezignace a odhodlání vzdát se všeho, co by člověk upřednostňoval před Bohem. Nemoc k smrti pojednává o zoufalství, které Kierkegaard z křesťanského pohledu označuje za hřích, i když psychologicky ho chápe. Název odkazuje na příběh vzkříšeného Lazara. Autor rozebírá různé podoby zoufalství, které se vztahují k tomu, jak člověk dokáže přijmout vlastní konečnost (fyzickou složku) či nekonečnost (duchovní složku). Oba spisy vznikly ve čtyřicátých letech 19. století a dodnes zůstávají významné jak v rámci autorova díla, tak v kontextu existencialistické filozofie a psychologie. Řada jeho prací se zaměřuje na konkrétní lidské prožívání a nutnost osobní volby v kontrastu k abstraktnímu myšlení. Pro víru v Boha nemá podle něj člověk žádný důkaz, a tak musí učinit „skok do absurdna“ – víra a pochybnost existují ruku v ruce.

 

Buber Martin: Lidské a mezilidské
Praha: Malvern, 2022
Personalistická filosofie se v Buberově díle neustále prolíná s psychologickými tématy s mnoha přesahy do psychoterapie. Věnoval se jim nepřetržitě od dob studií a zejména od počátku 20. století, kdy se začal seznamovat s psychoanalýzou. Buberův vztah k této metodě byl posléze kritický, přičemž jej charakterizoval nesouhlas s Freudovými redukcionistickými postoji nejen ve vztahu k náboženství a důraz na respekt vůči celistvosti člověka i při terapii oproti čistě analytické metodě, preferující podle něj pouze dílčí sféry.

 

Buber Martin: Já a Ty
Praha: Portál, 2016
Nejslavnější kniha Martina Bubera, „Já a Ty“, je jedinečným příspěvkem k filozofii dialogu. Buber zde rozlišuje dvě základní nastavení, jež charakterizuje výrazy „Já – Ty“ a „Já – Ono“. Zatímco v postoji „Já – Ono“ vytváří člověk zkušenosti, kategorizuje, co je od něj odděleno, a zachází s tím jako s věcí, v postoji „Já – Ty“ se cele účastní vztahu, v němž jeden druhého proměňuje. Za odcizením a nenaplněním v moderní společnosti stojí to, že způsob „Já – Ty“ je opomíjen. Jen ve vztahu „Já – Ty“ se může plně rozvinout jedincovo Já a každý vztah „Já – Ty“ je v posledku vztahem k Bohu, jenž je věčným Ty.

 

Buriánek V.: Z psychoanalytikova zápisníku
Praha: Triton 2022
Tato kniha pojednává o fotografii a psychoanalýze. Obrazové metafory nepotvrzují ustálené pojmy, ale poukazují k novým souvislostem a rozšiřují naše poznání. Autor vychází z filozofického pohledu na fotografii Rolanda Barthese a psychoanalytických teorií zabývajících se psychickým porozuměním dosud neznámému nebo vytěsněnému mimo vědomí. Je o hledání porozumění pro nepoznané vjemy náhodně vyjmuté z chaosu světa, pro obrazy, které byly v čase opuštěny a zbaveny života. Buriánek dává nadějí, že zapomenuté, opuštěné, zmizelé a zničené skutečnosti naších zkušeností mohou „vstát z mrtvých“.

 

Arendtová H.: Život ducha I, Myšlení
Praha: Oikonmenah 2020
Doporučujeme text těm, kteří chtějí spolu s autorkou vést dialog s velkými mysliteli. Ve svém posledníma pronikavým dialogem se Sókratem, Platónem, Aristotelem, Kantem, Heideggerem a dalšími postavami filosofické tradice – ale také pozoruhodnou interpretací textů Franze Kafky či W. H. Audena.

 

Jean-Michel Guenassia: Klub nenapravitelných optimistů
Praha: Argo, 2012
Bohatý, mnohovrstevnatý román dosáhl ve Francii prodeje přes 180 tisíc kusů, obdržel nadšené kritiky i několik literárních cen – např. Prix Goncourt des Lycéens 2010.

 

J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě
Praha: Knižní klub, 2015
Jeden z nejpopulárnějších amerických poválečných románů od klasika moderní literatury. Příběh vyprávěný sedmnáctiletým Holdenem Caufieldem je vlastně popisem necelých tří dnů jeho cesty domů (po opuštění přípravky v Pencey) předvánočním New Yorkem, kdy se Holden konfrontuje s řadou lidí (spolužáci, venkovanky ze Seattlu, prostitutka a její pasák, rodiče, učitel…). Více než putováním prostorem je tato cesta však spíše putováním od nevinnosti k vědoucnosti, od sebeneznalosti k sebeuvědomění, od izolace k pocitu sounáležitosti s okolním světem. Černý humor, jímž je tento svět nazírán, je jednou ze zbraní proti němu: člověka, který není schopen se světu smát, brzy jeho zoufalství zahubí…

 

Milan Kundera: Nevědění
Brno: Atlantis, 2021
Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V roce 1989, kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí Komunistickou stranu Československa, se Irena po dvaceti letech života v emigraci rozhodne vrátit do svého domova. Během cesty se náhodou setkává s emigrantem Josefem, který byl v Praze krátce jejím milencem.

 

Buriánek V.: Z psychoanalytikova zápisníku
Praha: Triton 2022
Tato kniha pojednává o fotografii a psychoanalýze. Obrazové metafory nepotvrzují ustálené pojmy, ale poukazují k novým souvislostem a rozšiřují naše poznání. Autor vychází z filozofického pohledu na fotografii Rolanda Barthese a psychoanalytických teorií zabývajících se psychickým porozuměním dosud neznámému nebo vytěsněnému mimo vědomí. Je o hledání porozumění pro nepoznané vjemy náhodně vyjmuté z chaosu světa, pro obrazy, které byly v čase opuštěny a zbaveny života. Buriánek dává nadějí, že zapomenuté, opuštěné, zmizelé a zničené skutečnosti naších zkušeností mohou „vstát z mrtvých“.

 

Arendtová H.: Život ducha I, Myšlení
Praha: Oikonmenah 2020
Doporučujeme text těm, kteří chtějí spolu s autorkou vést dialog s velkými mysliteli. Ve svém posledním díle,  jehož knižní podoba vyšla až z pozůstalosti, se Hannah Arendtová věnuje základním, na sebe nepřevoditelným dimenzím lidské mysli či ducha: myšlení, chtění a souzení. V prvním svazku zasazuje myšlení do prostoru lidské praxe, aby právě takto ukázala jeho svébytnost, a snaží se na tradiční metafyzické otázky podat nemetafyzické odpovědi. Její úvaha je osobitým a pronikavým dialogem se Sókratem, Platónem, Aristotelem, Kantem, Heideggerem a dalšími postavami filosofické tradice – ale také pozoruhodnou interpretací textů Franze Kafky či W. H. Audena.

 

B. Schwartz, J. V. Flowers: Jak selhat jako terapeut
Praha: Portál, 2022
Kniha představuje 50 nejběžnějších, výzkumem podložených chyb, kterých se psychoterapeuti ve své praxi dopouštějí. Většina terapeutů nemá představu, proč jejich klienti odešli. Dobrou zprávou ale je, že dnes již existuje řada prozkoumaných strategií, které míru předčasného ukončení terapie snižují. Jde o užitečný text především pro psychoterapeuty v praxi a studenty v terapeutickém výcviku, knihu ale využijí také psychologové a pracovníci v pomáhajících profesí.

 

T. Moore: Terapie duše. Umění provázejícího rozhovoru
Praha: Portál, 2022
Kniha Terapie duše je hluboká, a přesto praktická a srozumitelná. Je určena nejen terapeutům jako vytyčení duchovního základu jejich povolání, ale všem, kdo mají zkušenost s pomocí druhým,s nasloucháním, na koho se ostatní obracejí se svými starostmi a potřebami.Thomas Moore je psychoterapeut a spisovatel, žije v Nové Anglii v USA. Napsal řadu knih, které jsou pozoruhodné průnikem témat psychologie, archetypů, mytologie a umění.

 

Perls, Fritz: Gestalt terapie doslova
Portál, Praha 2022
F. Perls je u nás znám již od šedesátých let minulého století. Prahu také navštívil a rovněž promluvil v Lékařském dome. Teprve však mnohem později se gestal terapie u nás stala stejně uznávaným směrem, jako je psychoanalýza či KBT a jiné nám známe a také vzdělávané směry. Pozoruhodné je využití gestalistických metod v pracích jeho nepřímých následovníků. Kniha je souborem přepisů tří workshopů, které se odehrály ve slavném Esalenském institutu v roce 1968. V nich Perls živě demonstruje, co je gestalt: celek lidského prožívání, do něhož se v rámci terapie snažíme opět zahrnout všechny myšlenky, vjemy a emoce, které jsme od sebe dříve oddělili.

 

Giddens, Anthony: Proměna intimity: Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech
Portál, Praha 2012
Kniha dává čtenáři nahlédnout do vztahu mezi intimissimem, kterým láska vždy byla, a převratně se měnícím světem kolem nás. Je odbornou sociologickou studií soukromých vztahů, zasažených zrychlujícím se tempem technických, ekonomických a politických změn. Novým způsobem pohlíží na roli sexuality v moderní kultuře a vymezuje se proti teoretikům „sexuální revoluce“. Soustřeďuje se především na to, co se z proměny vnímání sexuality v posledním století promítlo do myšlení a jednání moderního člověka. Ukazuje „romantickou lásku“ jako významnou historickou inovaci, která změnila svět podobně jako „protestantská etika a duch kapitalismu“. Text odpovídá přístupným způsobem na otázky, které se modernímu člověku vynořují jako životně důležité: otázky jeho životního projektu a možnosti sdílení takového projektu prostřednictvím milostné vášně. Kniha je určena studentům a učitelům sociálních věd, expertům (v oblastech rodina, intimita, gender), novinářům, vzdělaným laikům.

 

Stanislav Grof: Psychologie budoucnosti: Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí
Praha: Argo, 2014
Tento čtenářsky přístupný a ucelený přehled díla Stanislava Grofa, jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie, byl sestaven se záměrem, aby se s jeho prací mohla seznámit i širší veřejnost. Tato zcela nová kniha nejenže sumarizuje jeho profesní dráhu a předchozí díla, ale také potvrzuje Grofův neocenitelný přínos pro moderní psychiatrii a psychologii, zejména jeho ústřední pojetí holotropního zážitku, v němž slovo holotropní znamená „směřující k celistvosti“. Grof neustále poukazuje, že stávající základní předpoklady a hypotézy současné psychologie a psychiatrie si žádají radikální revizi, která se zakládá na intenzivním a systematickém zkoumání holotropních zážitků. Předkládá názor, že radikální vnitřní transformace lidstva a jeho pozvednutí na vyšší úroveň vědomí může být naší jedinou šancí do budoucna.

 

Jiří Horáček, Daniela Drtinová: Vědomí a realita: O mozku, duševní nemoci a společnosti
Praha: Vyšehrad, 2021
Co je to vlastně vědomí a jaký má vztah k tělu? Renomovaný neurobiolog a profesor psychiatrie Jiří Horáček v rozhovoru s Danielou Drtinovou odhaluje fascinující fakta o lidské mysli. V jakém stavu je současná neurověda? Co se skrývá za duševními poruchami a jak je léčit? Dobrodružná cesta do nitra lidského vědomí vám představí tajemství mozku, možnosti využití psychedelik v léčbě a mnoho dalších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času.

 

Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn: Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Praha: Portál, 2021
Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami, mají stejnou účinnost, každý z obou přístupů k terapeutické práci má však své zásady a je vhodný pro jiný typ klientů. Každý z přístupů může mít také vliv na jiné proměnné a většinou má odlišné výsledky. Irvin D. Yalom, mezinárodně uznávaný dynamicky orientovaný psychoterapeut a psychiatr s dlouholetou praxí a zároveň světoznámý spisovatel, v této knize spojuje obojí. Velmi podrobně popisuje způsoby práce se skupinou i úskalí, která taková práce má, její omezení i účinné faktory. Vychází nejen ze svých dlouholetých zkušeností a zkušeností svých kolegů, ale také z výzkumů. Teoretická pojednání často prokládá kazuistikami, které činí text čtivějším, a problém vysvětluje na konkrétních případech z praxe. Teorie a praxe skupinové psychoterapie je základní učebnicí a příručkou pro všechny terapeuty a poradce pracující se skupinou, bez ohledu na to, jaký terapeutický směr zastávají.

 

de Wachter, Dirk: Umění být nešťastný
Praha: Portál, 2021
V naší době, kdy se vše točí kolem hledání štěstí a kdy dokonalost a autonomie jako by byly normou, je mnoho lidí zároveň osamělých. Autor, známý belgický psychiatr, věří, že snaha o štěstí jako cíl života je chybná. Poukazuje na to, že smutek a problémy nejsou v moderní společnosti považovány za normální jevy. Vyzývá lidi, aby se navzájem častěji podporovali a nehledali hned odbornou pomoc. De Wachter pevně věří, že smutek není psychiatrická porucha, ale součást života. Proti hledání štěstí klade usilování o smysl a význam, což jsou podle něj mnohem cennější vodítka na cestě životem. Umění být nešťastný je srozumitelná, čtivá a láskyplná kniha o jednom aspektu života, jemuž se obvykle nedostává dostatečné pozornosti.

 

Jordan B. Peterson: Řád není všechno: 12 dalších pravidel pro život
Praha: Argo 2021
Oceňovaný komentátor a psycholog ve své předchozí knize 12 pravidel pro život nabídl „protilátky proti chaosu“ v našich životech: odvěké pravdy, uzpůsobené pro moderní život plný úzkostí. Ve své nové knize ukazuje, že smysluplného života nedosáhneme, když budeme ignorovat sféru přesahující to, co víme, a bez schopnosti přizpůsobit se neustále se proměňujícímu světu. Přemíra chaosu nás ohrožuje nejistotou, přemíra řádu zase vede k úbytku zvídavosti a tvořivé vitality a hrozí. Autor je jungián.

 

Ursula Wirtzová:  Zemři a vstaň: Transformační síla traumatu
Praha: Malvern 2021
Kniha známé jungiánské terapeutky Ursuly Wirtzové je hlubokým zdrojem pro pomoc profesionálům a pro každého, kdo chce pochopit dopady války, násilí a sexuálního napadení nebo zneužívání na lidskou psychiku. Od vraždění duší přes sebeobětování až po mytologické zdroje a uzdravovací procesy, tato kniha pokrývá rozsah komplexních poznatků, které terapeutům i všem lidem pomáhají vyrovnat se s hlubokými problémy obětí traumat. Tato promyšlená a důkladná studie odhaluje procesy vedoucí ke zmírnění utrpení a napříč věky, kulturami, systémy víry i různými traumatizujícími zážitky a přináší množství praktických postupů, jak s traumaty pracovat.

 

Wallin, David J.: Vazba v psychoterapii
Portál, Praha 2020
Vzájemně spoluutvářený vztah mezi terapeutem a pacientem představuje možnost vytvořit bezpečnou základnu pro léčbu a rozvoj osobnosti nejen pacienta. Živě podaný klinický materiál ilustruje, jak terapeuti mohou napomáhat utvoření léčivého vazebného vztahu, šít své intervence na míru vazebným potřebám svých pacientů a napomáhat jim k vytvoření zvnitřněné bezpečné základny, kterou jim neposkytly rané vztahy. Kniha je nejen cenným úvodem do terapie attachmentu pro ty, kteří se s ní seznamují, ale i pro terapeuty, jejichž práce je v této teorii ukotvena a chtějí si prohloubit své znalosti a dovednosti. David J. Wallin je americký klinický psycholog. Přes 30 let vede psychoterapeutickou praxi, psychoterapii vyučuje a píše o ní.

 

Zakaria, F.: Deset lekcí pro postapandemický svět
Prostor, Praha 2022
Zakaria přináší výstižný přehled některých nevyhnutelných globálních změn, které budou následovat po současné pandemii. Poukazuje na zákonitosti změn, které přicházejí po epochální události. Určitě stojí za přečtení.

 

Poněšický, J. (Editor): Duše a tělo v psychosomatické medicíně
Praha: Triton 2021
Kniha obsahuje příspěvky jedenácti uznávaných českých představitelů psychosomatiky, kteří nás seznamují se zásadními směry či koncepty psychosomatiky – psychodynamickým, psychoanalytickým, daseinsanalytickým a systemickým, jež jsou doplněny historickým přehledem a příspěvky integrujícími různé přístupy v psychosomatické medicíně a psychoterapii.

 

Zimbardo, Philip G.: Nesmělost
Praha: Portál, 2021
Znáte odpověď, ale neodpovíte, tančíte rádi, ale nejdete si zatančit… Ať už je za tím strach z výsměchu nebo hlubší pochyby o sobě, nesmělost či stydlivost je jako krunýř, který člověku brání ve svobodném pohybu. A je mnohem častější, než by se na první pohled mohlo zdát. V návaznosti na vězeňskou studii Philip Zimbardo zkoumal do hloubky téma nesmělosti a sám říká, že je to pro něj „nejdůležitější věc, jakou kdy udělal.“ Díky autorovým poznatkům z výzkumu i jeho praktickým doporučením se může čtenář naučit vlastní nesmělost poznat, pochopit a překonat.

 

Mackesy Charlie: Chlapec, krtek, liška a kůň
Praha, Pragma, 2021
Tento laskavý, příběh je určen pro všechny čtenáře bez rozdílu věku.

 

Zakaria Fareed: Deset lekcí pro postpandemický svět
Praha, Prostor, 2021
Je to první pokus nahlédnout realitu, která se z globální katastrofy teprve vynoří a nebude pouhým návratem k zavedeným pořádkům. Zdravotní šlamastika je velkou tragedií. O tom není sporu. Zároveň je ale také šancí se v mnohém pohnout dopředu.

 

Reidová K.: Takový prima věk
Brno, Host 2021
Rasismus je zvláštní jev, nebotˇ rasistické postoje najdeme v duši takřka každého z nás. Tento jev má kořeny v jinakosti, což je pozoruhodný jev a v nedostatku „myství“, které je pohlcováno na sebe orientovaným „jástvím“.

 

Tevis, W.: Dámský gambit
Praha, Argo 2021
Strhující příběh o dospívání, šachách, feminizmu a nebezpečných návycích.

 

Gessenová, M.: Přežít autokracii
Brno, Host 2021
Ve své poslední knize propůjčuje Gessenová svoje zkušenosti z Ruska své domovině k analýze amerického selhání ve volbě i podlehnutí Donaldu Trumpovi. Jaké to paralely.

 

Čermák, Ivo; Šikl, Radovan (eds.): Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru
Praha, Portál 2021
Unikátní projekt si dal za cíl vyzpovídat formou rozhovorů významné osobnosti české psychologie, které tento obor od poloviny 20. století etablovaly, a získané informace zasadit do širšího oborového rámce. Mnohdy fascinující životní příběhy nestorů české psychologie, vzpomínky na jejich učitele o tom všem vyprávějí např. Ferdinand Knobloch, Ivo Pondělíček, Jaro Křivohlavý, Pavel Říčan, Vladimír Smékal, Ivo Plaňava, Stanislav Kratochvíl aj.

 

Zimbardo, Philip; Harwig, Danie: Philip Zimbardo - Paměti psychologa
Praha, Portál 2021
V rámci Stanford Historical Society Oral History vznikly v roce 2017 nahrávky rozhovorů s předním současným psychologem Philip Zimbardem, který patří k nejznámějším současným psychologům na světě. Zimbardo vzpomíná na své drsné dětství za hospodářské krize v chudinské čtvrti New Yorku v rodině sicilských emigrantů, svou touhu studovat, která ho dostala z těchto poměrů až na vysokou školu, začátky psychologické praxe v laboratoři se zvířaty, přátelství se Stanley Milgramem. Velkou část věnuje vzpomínkám na atmosféru na univerzitě v 60. a 70. letech a na okolnosti, průběh a důsledky svého světoznámého Stanfordského experimentu.

 

Hillman, James; Shamdasani, Sonu: Nářek mrtvých
Praha, Portál, 2014
Rozhovor předního světového psychologa Jamese Hillmana, zakladatele hnutí archetypální psychologie, a uznávaného historika psychologie, znalce díla C. G. Junga a editora jeho Červené knihy Sonu Shamdasaniho, se odehrává na pozadí vydání Červené knihy a prochází tématy, která jsou z jejich pohledu důležitá pro moderní psychologii. Dotýká se vztahu živých a mrtvých v našich snech a fantaziích, otázek kreativity a výtvarného vyjádření, psychologie umění, narativní psychologie, hlubinné psychologie, významu křesťanství pro moderního člověka, vztahu člověka k minulosti. Rozhovor lze vnímat jako jeden z možných klíčů k porozumění Jungově Červené knize.

 

Perls, Frederick: Gestalt terapie - vzrušení a růst lidské osobnosti
Praha, Triton, 2020
Podává základní výklad gestalt terapie, ale není „lehkým“ čtením. Nelze ji číst jedním dechem, jak je tomu u mnoha populárních psychologických knížek. Zejména pro čtenáře, který se zatím neorientuje v základní teorii gestalt terapie, může být zpočátku těžkým soustem. Je to však základní práce pro seriózního studenta, který je připraven číst a studovat ji znovu, zažívat ji pomalu a trpělivě. Kniha poprvé vyšla před více než půlstoletím a o jejím vlivu na další generace psychologů a psychoterapeutů svědčí i její pravidelné reedice a překlady do všech světových jazyků. Pro současnou psychoterapii je důležitá i v současných pracích a praxi M. Timuláka, inspiruje českou DA terapii a její metody jsou stále užívány nejen v gestalt terapii, ale i jinde.

 

Růžička, J. (Ed.): Rozhovory v psychoterapii
Praha, Triton 2021
Klíčová psychoterapeutická otázka je rozhovor. Díky psychoterapii opakovaně zakoušíme, že poznání bez setkání nepřináší štěstí, úlevu, radost a mír v duši, nezmírní bolest. Setkání, které je lůnem mezilidských vztahů se zakládá a uskutečňuje v rozhovoru. Do knihy přispěli přední psychoterapeuti z Česka a ze Slovenska. V knize je zastoupena původní „terapie zaměřená na emoce“ od dvojice P.Mikoška a Ľ.Timulák, která vychází z psychoterapie zaměřené na člověka a gestalt terapie a první ryze daseinsanalytická metoda rozhovoru nazvaná vrozumívání, která vznikla na půdě kliniky Eset a Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jejím autorem je J. Růžička a spolupracovníci.

 

Perls, F.: Gestalt terapie - vzrušení a růst lidské osobnosti
Praha, Triton 2020
Kniha je základním textem představujícím teorii a praxi gestalt terapie, významného psychoterapeutického směru, který se objevuje v polovině 20. století. Jeho původce, Frederick Perls, ho uvedl jako výsledek svého celoživotního úsilí o rozvinutí nového psychoterapeutického modelu, který by důsledně vycházel z holistických a organizmických principů, a představoval tak alternativu k ortodoxní psychoanalytické doktríně nebo mechanistické behaviorální tradici.

 

LeJeune, Jenna; Luoma, Jason B.: Životní hodnoty v terapii
Praha, Portál 2021
Kniha je praktickým průvodcem v terapii. Na teorii akceptace se ukazuje, jak je možné pracovat s tématem životních hodnot.

 

Levy, Alexander:  Sbohem, mami, sbohem, tati. Jak se vyrovnat se smrtí rodičů
Praha, Portál, 2021
Jak se vypořádat se smrtí rodičů. Smrt rodičů je těžká, ale zvláštní věc. Často je to tak, že teprve s jejich úmrtím se stáváme dospělými.

 

Shawová, J.: Zlo. Věda o temných stránkách lidství
Praha: Paseka, 2020
Několik myšlenek z knihy: Označovat lidi za zlé je lenost. Technologie mohou nebezpečí ještě posilovat. Sexuální deviace jsou celkem běžné. Všechny nestvůry jsou lidé. Kultura nesmí promíjet krutost.

 

Woititz, J. G.: Dospělé děti alkoholiků
Praha: Portál, 2021
V důsledku absence rodičovské vřelosti a jasně definovaných hranic v dětství si například nejsou jisti tím, jaké chování je normální, lžou, mají sklon buď k mimořádné zodpovědnosti, nebo k mimořádné nezodpovědnosti, jsou impulzivní: Dané vzorce přetrvávají, dokud se z nich jejich nositelům nepodaří vyrůst.

 

Jung, Carl Gustav: Červená kniha
Praha: Portál 2010
Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875–1961) patří k osobnostem, na kterých se už celá desetiletí s větším či menším nepochopením pasou celé hordy životopisců. O to větší událostí je vydání jeho zásadního a dosud nepublikovaného díla, které vrhá světlo na původ jeho psychologických teorií.

 

Harris, Sam: Spiritualita bez náboženství, aneb Probuzení
Praha: Dybbuk 2017
Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. Otřese většinou vašich nejzákladnějších domněnek o každodenním prožívání a může se stát, že vám prostě změní život.

 

Heryán, L.; Prokeš, J.; Pola, P.; Glogar, P.; Roule, T.; Vacík, P.: U ambonu
Praha: Portál 2020
Unikátní soubor duchovních promluv, které nejen zajímavě vykládají text Písma a související témata, ale zachycují i nové přemýšlení o tom, jak v moderním světě žít křesťanství, jak se vyrovnávat s nečekanými a zásadními zvraty, které představovala například daná krize, jak vystoupit ze zabydleného prožívání víry směrem k větší dospělosti a autenticitě.

 

Gardner, Howard: Dimenze myšlení
Praha: Portál 2018
Jedna z nejvlivnějších knih o vývojové psychologii, psychologii myšlení a o reformě vzdělávání představuje teorii „mnoha inteligencí“ s převratnými důsledky pro výchovu dětí a jejich školní vzdělávání. Autor v ní ukazuje, jak se vyvíjelo pojetí inteligence, a na základě výzkumů z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborů dokazuje existenci nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence, které jsou různým lidem dány v různé míře. Jednotlivé vysoce rozvinuté inteligence autor ilustruje na příkladech ze života výrazných a známých osobností, rozborů jejich výroků a ukázek z jejich díla.Gardner je profesor pedagogických věd na Harvardově univerzitě a ředitel Projektu Zero zkoumajícího možnosti rozvoje lidského potenciálu. Je jedním z nejvlivnějších amerických myslitelů v oblasti reformy vzdělávání.

 

Benda, Jan: Všímavost a soucit se sebou
Praha: Portál 2019
Autor čtenáře uvádí do dnes populární všímavosti. Původně se jedná o buddhistický koncept cíleného zaměření na zážitky přítomné přítomnosti. Tu meditující ponechává bez hodnotících soudů a tím ji může prožívat klidně a naplno. Tato zkušenost přináší klid a světlo v duši. Mindfulness nebyla vypracována primárně jako psychoterapeutická metoda, ale v psychoterapii se využívá.

 

Zygmunt Bauman: Tekutá modernita
Praha: Portál 2020
Podle něj ideu tekuté modernity charakterizuje individualismus, narůstající pocit nejistoty a privatizace ambivalence. Jde o chaotické pokračování moderny, kdy jedinec může volně přejít z jedné sociální pozice do jiné. Tato situace je v dějinách lidstva nová. Co to znamená pro lidstvo? Příležitost najít nové významy lidských pospolitosti.

 

Roger Baker: Jak překonat panické ataky. Příručka s okamžitým účinkem proti strachu
Praha: Portál 2020
Lidé trpí záchvaty paniky po dlouhá staletí, přičemž jeden z nejhorších problémů při panické úzkostné poruše je, že člověk nechápe, co se děje. Pochopení je přitom jedním z klíčů k uzdravení.

 

E. H. Radingerová: Moudrost vlků
Praha: Mladá fronta, 2018
Tak jsem byl zahleděn do člověka, že teprve nedávno můj pohled nečekaně změnil náš malý pejsek. Doporučuji tentokrát tuto knihu.

 

Kamil Kalina, Ondřej Pěč, Karel Riegel: Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi
Praha: Portál, 2019
Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů. Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. V tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního osobnostního fungování pro porozumění diagnostickým souvislostem mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.

 

Rüegg, Johann Caspar: Mozek, duše a tělo
Portál, Praha 2020
To, že strukturální změny v mozku, např. po zranění nebo při degenerativním onemocnění, ovlivňují naše chování, vědí vědci již poměrně dlouho. Ale jak naopak mozkovou strukturu ovlivňují zkušenosti s bolestí, strachem, depresí či dětskými traumaty? Jakým způsobem mají změny vztahů nebo proces psychoterapie či psychosomatické medicíny za následek neuronální restrukturalizaci? A jak může mozek a psychika ovlivnit zdraví našeho těla, zejména funkci srdce a krevního oběhu, funkci obranyschopnosti organismu proti infekcím a malignitám či funkci žláz s vnitřní sekrecí? Těmto a podobným otázkám složitých interakcí psychických a tělesných procesů se věnuje právě tato publikace.Šlachta Robert: Třicet let pod přísahou
Universum, Praha 2020
O podobu naší země, o její řízení a péči musíme toho vědět co nejvíce, neboť jako občané ji svěřujeme do rukou námi zvolených lidí tak, aby o ni pečovali co nejlépe. Proto musíme také vědět o tom, kdo a jak svoji práci vykonává. Robert Šlachta nás seznamuje s problémy, které se jen tak snadno nezískají, neboť jsou ukryty za zdmi státních institucí a dveřmi kanceláří vysoko postavených činitelů. Tu a tam nám je někdo pootevře – měli by to dělat naši zástupci samozřejmě a pravidelně – a my se můžeme podívat, kdo, kdy a jak republice, a tudíž i nám, škodí a není to vůbec hezké ke koukání. Zdá se, že Šlachta obstál a že svoje občanské povinnosti plnil a stále plní tak, že je nám příkladem. Je to kniha, která vzbudila velký ohlas.

 

Freud, Sigmund:  Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Praha: Portál, 2020
Freud nikdy nenapsal skutečnou učebnici psychoanalýzy. A tak se tomuto účelu nejvíc blíží jeho přednášky. Jejich první řadu přednesl mezi lety 1915 a 1917 v posluchárně Vídeňské psychiatrické kliniky tak, aby je pochopili i posluchači bez hlubšího psychiatrického vzdělání. Jeho způsob podání je živý a projevuje se v něm Freudova schopnost didaktického myšlení. Stavba přednášek vychází z toho, co je každému bezprostředně známo z vlastních prožitků. Tématem jsou tři klasické oblasti psychoanalytického zkoumání: chybné úkony, sny a neurotické symptomy. Přednášky jsou skvělým přehledem poznatků tzv. překladatelského období psychoanalýzy. Freud na tento projekt navázal v Nové řadě přednášek k úvodu do psychoanalýzy z roku 1933, ačkoli tato řada už nikdy před posluchači přednesena nebyla. Freud zde své poznatky reviduje a doplňuje a představuje mimo jiné strukturální model psychiky.
Jedná se o nejpřekládanější Freudovo dílo, které dodnes patří k povinným textům všech výukových psychoanalytických institutů – o ideální úvod k poznání psychoanalýzy, jak jej může podat jen jeho tvůrce sám.
Sigmund Freud (1856–1939), vídeňský neurolog a psychoterapeut, zakladatel psychoanalýzy.

 

Adler, Alfred: Smysl života
Praha: Portál, 2020
Dílo ze sklonku autorovy kariéry patří ke knihám, v nichž autor rekapituluje a shrnuje. Dává prostor tomu, aby završil své celoživotní názory. Na mnoha místech opakuje, co již dříve napsal, a zároveň jako by se zde pokusil shromáždit co nejvíce definicí toho, co zkoumá. Zkrátka tak nepřijdou pojmy jako „komplex méněcennosti“, „touha po moci“, „pořadí mezi sourozenci“, „pocit sounáležitosti“ či „rozmazlování“. Titulní pojem, „smysl života“, Adler chápe ve dvojím smyslu: Subjektivně se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, objektivně pak o to, co souvisí s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi. Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je podle Adlera neurotický, psychotický, perverzní, závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá považována za poslední velký Adlerův spis.
Alfred Adler (1870–1937) se narodil na vídeňském předměstí do rodiny židovského obchodníka. Stal se lékařem a po počátečním příklonu k psychoanalýze se s Freudem rozešel a založil vlastní školu individuální psychologie. Nejvíce proslul svým pojednáním o souvislosti mezi pocitem méněcennosti a pudem k moci, které bylo částečně ovlivněno tím, že trpěl tělesným postižením.

 

Veronika Galusová: Sandtray - Život jako na dlani: Praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti
Praha: Pointa 2020
Co se o sobě člověk dozví při hře s figurkami na pískovišti? Sandtray je velmi efektivní a čím dál populárnější forma herní terapie. Už i v Česku úspěšně pomáhá dětem s poruchami chování a učení, lidem s posttraumatickým syndromem, s depresivní či úzkostnou poruchou, těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou nebo kteří prostě hledají klíče k sebepoznání a osobnímu rozvoji.
Veronika Galusová je bývalou studentkou PPF a PVŠPS. Můžete si přečíst její závěrečnou práci na PPF zde.

 

Pöthe, Peter: Síla nevysloveného
Praha: Portál, 2020
Zkušený dětský psychoanalytický psychoterapeut popisuje a komentuje průběh léčby pěti dětí a dospívajících v rozmezí jednoho kalendářního roku. Text je rozdělen na jednotlivá terapeutická sezení několika klientů – chlapce z pěstounské péče, dospívající dívku zneužívanou v dětství, malého syna matky, která zemře v průběhu terapie na rakovinu, dívky agresivně se rozvádějících rodičů a mladého supervidovaného terapeuta z dětského domova –, která odrážejí teoretické znalosti, praktické i osobní zkušenosti autora v kontextu celoživotních příběhů jeho klientů. Publikace je napsaná odborně fundovaně, současně však poutavě a srozumitelně, díky čemu může sloužit nejen jako manuál psychoterapie dětí, ale poskytne i literární zážitek. Užitek z ní může mít široká čtenářská obec, odborníci pracující v oblasti psychologické péče o děti, studenti psychologie, rodiče i zájemci o psychoterapeutické příběhy.

 

Karel Nešpor: Přirozené způsoby zvládání stresu
Praha: Raabe 2019
Způsoby uvolnění a praktické rady, jak zvládat každodenní stres od MUDr. Karla Nešpora, CSc.. Publikace lehkým a humorným tónem provází způsoby uvolnění a poskytuje řadu praktických rad, jak zvládat každodenní stres. V úvodu knihy se čtenář ke své radosti dozví, že uvolnit se umí už odmalička. V další části publikace objeví konkrétní způsoby uvolnění a cesty k jejich zdokonalení. Závěr knihy se zabývá zvládáním stresu s ohledem na profesi, věk, zdravotní stav a další okolnosti. Kniha je určena nejen pracovníkům působícím v pomáhajících profesích, ale všem, kdo chtějí vnést do svého života více klidu.

 

Alvarová A.: Průmysl lži: Propaganda, konspirace a dezinformační válka. 2. rozšířené vydání
Praha:  Triton 2019
Alexandra Alvarová se rozhodla promluvit, abyste pochopili, jak snadnou kořist představujete pro politické marketéry. Proč jsem knihu psala? Důvodem je bezmoc, že prohráváme hybridní válku. Jistota, že jsou v ní Rusové dobří. Schopnost podívat se na věc bez despektu k soupeři. Bolest z nemožnosti vysvětlit lidem, které mám ráda, že se jejich hlav a srdcí zmocnil stejný duch panikařící nenávisti, jaký způsobil druhou světovou válku a který žene lidi do válek občanských. Chování jinak milých sousedů na vesnici, kde bydlí moji rodiče – kde příštích padesát let bude jediným cizincem Vietnamec v místní večerce. Chtěla jsem pomoci lidem, kteří mají pocit, že se zblázní z té hromady polopravd, výmyslů a manipulací, jež se odevšad valí jako voda z karlínských kanálů při povodni. Tato kniha vám ukáže, jak propagandu rozeznat a jak se jí bránit.

 

Kocáb, Michael: Vabank
Praha: Universum, 2019
Michael Kocáb vzal na sebe spolu s Michaelem Horáčkem takřka nemyslitelný úkol, totiž režírovat odchod okupačních vojsk po roce1989. Shodou okolností jsem měl na krátkou dobu možnost být u tohoto dění, a mohu proto říci, že to byl vysoce nebezpečný, nesmírně odvážný a tvořivě inteligentní počin, který u nás nemá obdoby. A tato kniha pamětí onu záslužnou činnost podrobně popisuje. Tímto se oba muži zapsali nesmazatelně do dějin našich národů. V psychoterapii se bez odvahy, angažovanosti i rizik člověk neobejde. Kocáb, jehož maminka je psychoterapeutka a otec angažovaný evangelický farář, byli Michaelovi skvělými vzory.

 

Frankl, E. Viktor: Teorie a terapie neuróz
Praha: Portál, 2019
V. Frankl navštívil Českou republiku několikrát. Setkání s nim bylo vždy velkou odbornou, kulturní a především lidskou událostí. Vzpomínám si na jeho přednášku a diskusi na Masarykově univerzitě v Brně, kdy přednášel o svých osobních zkušenostech z pobytu v nacistickém koncentračním táboře, a hluboce se mne dotknulo vyprávění o ztrátě své milované ženy po té, co byla sice osvobozena ze zajetí, ale zemřela na infekci, kterých bylo v táborech nepočítaně. Frankl patří k dalším dvěma velkým moravským mužům, kteří zanechali v psychoterapii nesmazatelné stopy. Vedle Husserla a Freuda byl Frankl dalším z mužů, kteří odešli z Moravy do německy mluvících zemí, kde rozvinuli svůj talent, uplatnili odvahu a vytrvalost při koncipování svého díla.

 

Štolbová, T. N.: Dcera padajícího listí
Praha: Triton, 2014
Kniha o opuštění dítěte matkou. Takové dalekosáhlé trauma, katastrofa, která potkala malé děvčátko, měla dalekosáhlé důsledky na její následující život. Jak se s tím pak vyrovnávala, dokumentuje doporučené dílo. Na jedné straně je předložen krušný život hluboce zraněné dívky, na straně druhé lidská houževnatost, odolnost a schopnost regenerace.

 

Schwanitz, D.: Vzdělanost jako živý dialog s minulostí
Praha: Prostor, 2019
Fascinujíc, zásadní kniha zvlášť potřebná v době úpadku vzdělanosti a kritického myšlení. Inspirující, přehledná a srozumitelná práce psaná lehkou rukou a s přátelským postojem ke čtenáři.

 

Anna Hogenová, Michal Slaninka: Žít z vlastního pramene: Rozhovory o životě a filosofii s Annou Hogenovou
Praha: Malvern, 2019
Žít z vlastního pramene znamená být usebrán, být u sebe. V tomto "u sebe" je zároveň přítomný celek, bytí, které prožíváme a ze kterého vždy poprvé a naposled žijeme. Otevírá se tady to vzácné, podstatné a posvátné. Vždyť nakonec bytí, otevřenost a pravdivost v životě nebo láska poukazují na totéž. Kniha rozhovorů s Annou Hogenovou je knihou o životě a živé filosofii, knihou o podstatném v životě.

 

Svend Brinkmann: Umění uměřenosti: Cesta ke spokojenosti v nespokojené době
Praha: Portál, 2019
Do mnoha jazyků přeložená kniha známého dánského psychologa pojednává o výhodách skromnějšího, uměřeného, nikoli na spotřebu zaměřeného života, který není založen na individualismu zahleděném do sebe a chrání jedince před manipulací agresivního trhu. Autor poukazuje na nereálnost nutkavé honby za štěstím, typické pro pozitivní myšlení prezentované v mnoha příručkách pro osobní růst, dokládá svou teorii množstvím zajímavých myšlenek moderních i starších filozofů, psychologů a sociologů a neotřelých termínů. Argumentuje z hlediska politického ve smyslu demokratické odpovědnosti za dění ve společnosti (jsme poháněni ke štěstí ve smyslu nekončícího množství možností, ale taková podoba štěstí je spíše zátěží), existenciálního (jsme posedlí touhou prožít toho co nejvíc, ale definuje nás nejen to, co děláme, ale i to, co neděláme), etického (žijeme v etickém zmatku, stále nové vjemy vedou k věčné nespokojenosti a mohou být i spouštěčem současné epidemie deprese), psychologického (brát si méně, než nám přísluší, má svou cenu) a estetického (hodnota spočívající v tom, že se dobrovolně vzdáme některých požitků).

 

Mark Tyrrell: Přerámování v terapii
Praha: Portál, 2019
Význam, který něčemu dáváme, nás může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova problému právě význam, který klient dává určité životní okolnosti. Z tohoto pohledu je přerámování – změna významu – jednou z ústředních metod efektivní terapie, s jejíž pomocí se klient může zbavit rigidního pohledu, přijmout sám sebe, objevit naději a otevřít se novým, příznivějším možnostem. Ve své stručné a praktické knize autor popisuje rozdíl mezi přímým a metaforickým přerámováním, dává tipy, jak tuto metodu účinně provádět, a předkládá nám ukázky z více než 80 psychoterapeutických kazuistik. Kniha je určena nejen terapeutům, ale vůbec všem, kdo chtějí sami zakusit nový pohled na staré významy a zlepšit svou schopnost flexibilního a prospěšného vnímání životních situací. 

Jordan B. Peterson: 12 pravidel pro život Protilátka proti chaosu
Praha: Argo, 2019
Co by měl znát každý člověk v moderním světě? ptá se renomovaný psycholog Jordan B. Peterson a jeho odpověď na tuto nesnadnou otázku v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu. Peterson dokáže být vtipný a překvapivý a vždy objevný. Vysvětluje nám, proč nebránit dětem v nebezpečných kouscích na skateboardu, jaký hrozný osud čeká člověka, který příliš rychle kritizuje, který je pomstychtivý, nenávistný a arogantní; a proč bychom měli pohladit každou kočku, kterou potkáme na ulici. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha; pouští se do překvapivých odboček a zase se vrací a destiluje poznání o lidském charakteru a osudu do dvanácti navenek jednoduchých pouček.o tom, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.
Peterson je obhájcem: zastáncem těch nejtradičnějších hodnot – zodpovědnosti za vlastní život i svět kolem sebe, víry v lidské společenství, zodpovědnosti vůči nadosobním hodnotám a vůči Bohu.

Mawer S.: Pražské jaro
Praha: Kniha Zlín, 2018
Převratné události roku 1968 vytvářejí fascinující kulisu pro chytře vystavěné drama sledující osudy čtyř lidí zaskočených ruskou invazí. Tenhle znamenitě napsaný příběh si vás jistě podmaní.

Joreš, A.: Inovovati budeš: Jak izraelská vynalézavost pomáhá k nápravě světa
Praha: Zeď, 2019
Kniha odkrývá starobylé kořeny izraelského inovativního ducha i toho, jak se toto úsilí zlepšit svět odráží na globální scéně.

Alice Feeney: Občas lžu. Jsem v kómatu, nevím, co se mi stalo
Ostrava: Domino, 2019
Amber je tím nejnespolehlivějším vypravěčem, jakého jste mohli v knize potkat. Většina knihy jsou právě její vzpomínky. Události předcházející kómatu, ale i hluboko zasuté vzpomínky na velmi podivné a traumatizující dětství. Za ničím nemůžete zabouchnout dveře dost hlasitě. Zvlášť, pokud je to kus sama sebe. Problém je, že nevíte, kdy se vaše minulost vynoří a přihlásí se o své místo na slunci.

Sidney Rosen:  Můj hlas půjde s tebou
Praha: Portál, 2019
Milton H. Erickson je nazýván nejvlivnějším hypnoterapeutem naší doby. Součástí jeho terapie byly naučné příběhy, které cestou šoku, překvapení či zmatení, s využitím otázek, hříček a hravého humoru, pomáhaly lidem vidět svou situaci v novém světle. Ve své knize sesbíral Sidney Rosen přes stovku takových příběhů, podaných doslovně tak, jak je Erickson vyprávěl, a doplněných užitečnými komentáři. Kniha nabízí vhled do Ericksonova myšlení a poskytuje čtenáři úvod do učení cestou příběhů s využitím hypnotické sugesce. Sidney Rosen je americký psychoterapeut, zakládající prezident New York Milton H. Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis, školitel eriksonovského přístupu k hypnoterapii a psychoterapii.
Milton H. Erickson byl americký psychiatr a psycholog, zakladatel nového přístupu k hypnóze (ericksonovská hypnóza) a jejímu využití v terapii. Jeho práce inspirovala přístupy krátké terapie, systemické terapie, na řešení zaměřené terapie a neurolingvistického programování.

Gregory Bateson: Ekologie mysli
Praha: Malvern 2018
Stěžejní dílo anglo-amerického antropologa Gregoryho Batesona se pokouší na podkladě poznatků kybernetiky, teorie systémů a teorie informace postihnout podstatu řádu a organizace živého světa. Pokrývá celou mimořádnou šíři vědeckých zájmů tohoto autora. Postupuje od antropologie přes psychologii, biologii a epistemologii až k otázkám soudobé ekologické krize. Od jiných multidisciplinárních projektů jej odlišuje snaha o přesné definice a důkladné rozpracování jednotlivých detailů společenského a přírodního dění. Psychologická část pak představuje povinnou četbu pro všechny psychoterapeuty a další profesionály, kteří se zabývají komunikací způsobu, jakým jsme si navykli přemýšlet.

 Ammann, Ruth; Kast, Verena; Riedel, Ingrid: Kniha obrazů
Praha: Portál, 2018
Kniha představuje unikátní výbor obrazů z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu, který obsahuje více než 4 500 originálních maleb a kreseb vytvořených pacienty buď samotného C. G. Junga, nebo jeho spolupracovníků (J. Jacobiové) v letech 1917 až asi 1955. Výpravná kniha přibližuje téměř 200 reprodukcí, které tematicky rozděluje (hrozba, mandaly, tělesnost a sexualita, zmatek a zničení apod.) a dává je do kontextu Jungova psychologického myšlení a jeho terapeutické praxe. Ta v pacientech podporovala metodou aktivní imaginace, léčebnou a transformační sílu tvořivosti, díky které vznikala terapeuticky i esteticky pozoruhodná díla. Průlomová publikace odkrývá nejen dosud málo známé aspekty Jungovy terapeutické práce.

Lorenz, Konrad: Takzvané zlo
Praha: Portál, 2019
Konrad Lorenz (1903–1989) byl rakouský zoolog, zakladatel etologie. Jeho výzkumy týkající se chování zvířat (např. ptáků a ryb) ale oblast studia zvířat přesáhly a lze z nich vyvodit četné závěry pro psychologii, sociologii a etiku. Za přínos pro biologii i pro poznání člověka byla autorovi v roce 1973 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu.
Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá tématem agrese. Dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům etologie. Do své ucelené teorie agresivity, jejích příčin, funkcí a motivací, zahrnul také chování člověka, u nějž se agrese může snadno vymknout kontrole. Na základě rituálů, které agresi brzdí i ve zvířecí říši, se ovšem u lidí vyvíjejí pravidla morálky.

Benedict, Ruth: Kulturní vzorce
Praha: Portál, 2019
Ruth Benedict (1887–1948) byla americká kulturní antropoložka, představitelka kulturního relativismu.
Kniha Kulturní vzorce patří k nejznámějších klasickým dílům kulturní antropologie. Je zároveň teoretickým základem pro pochopení kulturního relativismu. K tomu autorka vybírá tři extrémní příklady kultur – pueblanský kmen Zuňiů z Nového Mexika, obyvatele ostrova Dobu poblíž Nové Guineje a západokanadské indiány Kwakiutly. Na jejich příkladech se snaží ukázat, že každá kultura má své morální a estetické prvky, jimž můžeme porozumět pouze tehdy, když budeme na kulturu nahlížet jako na celek a z hlediska jí samé. Každá kultura je zároveň autorkou vylíčena tak mistrně, že kniha je poutavou četbou i pro naprosté laiky.
Česky vyšla i její kniha Chryzantéma a meč (2013).

Jedlička, R., Koťa, J., Slavík, J., Pedagogická psychologie pro učitele.
Praha: Grada, 2018
Témata této zdařilé, srozumitelně napsané a vyvážené učebnice je v našich končinách ojedinělý počin.
V knize najdete m. j. tyto okruhy zájmu:                                 
• otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb
• psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti
• pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění
• problematika agrese a podpory prosociálního chování
• text je doplněn medailonky význačných osobností oboru a obohacuje ho i řada ilustrací.

Černoušek, Michael: Děti a svět pohádek
Praha: Portál, 2019
Michael Černoušek byl můj přítel, spolužák a osobitý myslitel. Nesmírně nadaný jazykově, s velkou fantazií a invencí. Patřil k těm málo lidem, kteří nikdy nepsali a netvořili podle not establishmentu, ani nekopíroval vyježděné koleje tzv. „Smart Guys“. Je věčná škoda, že podlehnul démonu, se kterým není radno si zahrávat. Čest jeho památce!

Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od matky), Perníková chaloupka (o sourozenecké solidaritě, o nenasytnosti, o proměnách mateřské postavy, o vývoji k nezávislosti), Sněhurka a sedm trpaslíků (o žárlivosti, narcismu, otcovské zradě a každodenní práci), Princ Bajaja (o mýtu hrdiny, maskulinitě, o chlapeckém ideálu, o symbolice trojky), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (o boji proti zlu, o přechodových rituálech, o dostatečně dobrém otci a identifikaci s ním), Červená karkulka (o pokušení, o lykantropii, o vztahu dívenky k maskulinitě, o nevyzrálé erotice, o existenciální krizi puberty). Dále kniha obsahuje studie Význam čertů v pohádkách (zlehčení zla, vykonavatelé trestu) a Pohádky jako průprava k řešení problémů a Pohádky a dvojí tvář ideálu (o problému ztotožňování a o přitažlivosti špatného ideálu).
Michal Černoušek (1945–2005) byl český vysokoškolský pedagog, psycholog a publicista. Napsal větší počet prací z oblasti psychologie, obecné, ale i ekologické, psychologie médií a komunikace a dějin psychiatrického myšlení.

Hopper, E., Weinberg, H. (eds.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 3. díl: Základová matrix – nové pohledy a přístupy
Praha: IRENE, 2018
Sociální nevědomí III - porozumění pro události dějin i pro vztahy mezi lidmi, v malé skupině i velké společnosti: nový, zajímavý pohled poskytuje mladá disciplína - skupinová analýza. Zde je třetí díl úspěšné řady v českém překladu. Vhodné jako příručka i jako potěšení z chytré četby.

Honzák, F., Honzák, R.: Čas psychopatů
Praha: Galén, 2018
Psychopatů – tedy správně lidí trpících disociální poruchou osobnosti – je ve společnosti odjakživa vždy stabilní procento. Ať se pohybujeme kdekoli, je prakticky nemožné se těmto antisociálním parazitům zcela vyhnout – je možné, že mezi ně patří náš soused, nadřízený, volený politik nebo v horším případě rodinný příslušník. Text, v němž spojili síly bratři Radkin a František Honzákovi, pojímá problematiku psychopatie opravdu důsledně. Z Radkinova pojednání se dozvíme, co vlastně psychopatie je, jaké jsou její projevy a příčiny a proč je vhodné při kontaktu s tímto „člověkem bez pocitu strachu“ vzít nohy na ramena. Oba pak v symbióze lékaře a historika v zevrubném dějinném exkurzu čtenáře podrobně seznamují s „dobrými i zlými“ psychopaty, kteří se svým jednáním dokázali zapsat do dějin, a to od doby antických božstev po žhavou současnost.

Alfred Adler: Člověk, jaký je
Praha: Portál, 2018
Kniha Člověk, jaký je bývá považována za Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie. Adler zde srozumitelným způsobem představuje své základní myšlenky týkající se například komplexu méněcennosti a pudu k moci, vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, vztahu muže a ženy či sourozeneckých konstelací. V druhé části knihy se autor zaměřuje na popis charakteru a výklad některých konkrétních charakterových rysů. Adler svým výkladem poskytuje vodítka, jak utvářet své každodenní vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která se může rozhodovat, je zodpovědná za své chování a dokáže se v případě potřeby změnit. Kniha v češtině vychází po více než 80 letech.

Mattias Stolen Due: Pečujte o svůj vztah
Praha: Portál, 2018
Cesta k pozitivní změně partnerského vztahu nepřináší žádný zázračný návod na štěstí, ale pracuje s tím, co má dvojice stále ještě k dispozici a může to změnit. Velmi jemná, citlivá a čtivá příručka doplněná motivačními otázkami vychází z předpokladu, že lidé nejsou jen hříčkami vnějších okolností a instinktů. Chtějí-li si udržet dlouhodobý vztah, je třeba k němu přistupovat zodpovědně, vyvolávat změny a dosažené cíle normalizovat a zvnitřnit. Autor poskytuje cenné rady, jak rozpadu vztahů předcházet, nikoli řešit teprve jeho následky: Zjistěte, co můžete udělat sami. Buďte dobrým přítelem. Zaměřte se na to dobré. Mluvte o problémech. Chápejte svého partnera. Vyprávějte o sobě. Dotýkejte se navzájem. Berte v úvahu vnější vlivy.

Arnold Van Gennep: Přechodové rituály
Praha: Portál, 2018
Kniha francouzského antropologa, religionisty a etnologa Arnolda van Gennepa z roku 1909 patří k jeho nejznámějším a stala se klasickým dílem o přechodových rituálech. Formuluje v ní svou klasifikaci těchto rituálů a věnuje se oblastem, jako je těhotenství a porod, narození a dětství, iniciační rituál, zásnuby a svatba, pohřební rituály. Van Gennep se pokouší seskupit všechny obřadní sekvence, které provázejí přechod od jedné situace k druhé. Každý přechodový rituál podle něj obsahuje tři sekvence: rituály odluky, rituály pomezní a rituály sloučení. Jejich funkcí je vytvořit bezpečný rámec pro transformaci, jíž jedinec prochází, a umožnit vědomé prožití této změny (společenské) role. To dovolí nejen přijetí nové role, ale následně i převzetí zodpovědnosti. Tyto myšlenky jsou stále aktuální a setkávají se i v současné společnosti s novou vlnou zájmu, o čemž svědčí vědomé obnovování různých typů takových rituálů.
Arnold van Gennep (1873–1957) byl významný francouzský antropolog, religionista a etnolog.

Anne Rooney: Příběh psychologie: Od duchů k psychoterapii: naše mysl v průběhu věků
Praha: Omega, 2018
Od duchů k psychoterapii: naše mysl v průběhu věků Psychologie – zpočátku pouhé odvětví filozofie, nyní svébytná disciplína úzce propojená s neurologií a fyziologií. Kniha pojímá vývoj této vědní disciplíny v náboženském, filozofickém, antropologickém i lékařském kontextu. Předkládá medailonky význačných osobností, jakými byli John Locke, David Hume, Jean Piaget či Noam Chomsky, zkoumá vědomé, nevědomé a podvědomé modely Sigmunda Freuda i C.G.Junga, pojednává o využití psychologie v sociologii, právu a podnikání. Titul je doplněn více než 100 barevnými fotografiemi.

Zimbardo, P.; Coulombová, N. D.: „Odpojený muž“ Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím
Praha: Grada, 2017
Mezinárodně uznávaný psycholog Philip Zimbardo ve spolupráci s kolegyní Nikitou Coulombovou ukazují, jak se mužnost ocitá v krizi. Upozorňují na zoufalou neschopnost současných mladíků dospět a odolat nástrahám virtuální reality. Alarmující apel vzbudil celosvětový zájem odborníků i veřejnosti.

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. 3., aktualizované a doplněné vydání
Praha: Grada, 2010
Kniha je základní prezentací oboru psychoterapie, který se rozvíjí především díky psychologickým vědám a nalézá své uplatnění například ve zdravotnické praxi a poradenství. Mapuje vznik, vývoj a současný stav oboru, postihuje teoretické a praktické stránky léčby psychologickými prostředky, aplikační oblasti apod.

Paulík, Ivo: Výletní trasy. Ottův atlas, Česká republika
Praha: Ottovo nakladatelství, 2016
Kniha měsíce. Tentokrát úplně z jiné kapsy. Rozhodujete se, kam na výlet? Nemůžete se doma dohodnout, zda vyrazit raději do přírody, za památkami či zda se pokusit nějak skloubit obě varianty? Tradiční průvodce Ottův atlas, tentokrát zaměřený na výletní trasy po České republice, se vám stane vděčným společníkem. Trasu totiž naplánuje za vás. A vy už si jen vyberete, kam vyrazíte.

Winnicott, Donald W.: Hraní a realita
Praha: Portál, 2018
Jaké má tvořivost kořeny a jak je můžeme rozvíjet, ať už v sobě nebo ve druhých? Kniha odpovídá nejen na tyto otázky, ale věnuje se základním tématům individuálního já a jeho vztahu s vnějším světem. Po představení teorie přechodového objektu a přechodových jevů Winnicott líčí, jak se v podpůrném prostředí při dostatečně dobré péči matky či mateřské postavy rozvíjí vědomí vlastního já, jeho vymezení vůči vnějšímu světu a co se odehrává v prostoru mezi vnitřní subjektivní a vnější objektivně vnímanou realitou.

Heinz-Peter Röhr: Cesty z úzkosti a deprese. O štěstí lásky k sobě samému
Praha: Portál, 2012
Úspěch, kariéra a blahobyt představují pro mnohé naplnění životního štěstí. Navzdory tomu všemu však v naší kultuře trpí stále více lidí úzkostnými stavy, pocity nespokojenosti, frustrací, nejistotou a depresemi. Autor si klade otázku, co nám brání vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí srozumitelných kazuistik a praktických cvičení nám ukazuje cestu ke klíči k životní spokojenosti – k lásce k sobě samým.

Fromm; Erich: Strach ze svobody
Praha: Portál, 2014
Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který ji napsal během exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým nacismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se navzdory faktům zdálo neuvěřitelné, že by nacistickou ideologii i praxi aktivně podporovaly široké vrstvy německého národa, považoval Fromm za nutné vysvětlit psychologické kořeny tohoto úděsného jevu. Výstižně poukazuje na fakt dvojznačnosti lidské svobody, jež se může stát otevřením možností, stejně jako cestou do úzkosti z osamění a izolace. Je-li svoboda pojímána oním druhým způsobem, svádí do pasti autoritářství, destruktivity či konformismu. Fromm ve svém díle pátrá, kdy takový strach ze svobody vznikl a co jej podpořilo, a přes všechna svá zjištění se domnívá, že je v lidských schopnostech stát se sebou samým skrze tvorbu, smyslovou radost, lásku či práci.

Delfos, M. F.: Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety
Praha: Portál 2018
Holandská psycholožka popisuje možnosti, jak zjistit, co si děti opravdu myslí a co prožívají, aniž bychom jimi manipulovali. Jak se máme dětí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich smutku, úzkostech, fantaziích či sexualitě? Techniky a postupy, které můžeme využít, se liší podle věku, a autorka je ve své knize podrobně popisuje. Kniha se dočkala již více než deseti vydání. Publikace je určena pro odborníky, kteří pracují s dětmi.

Šlepecký, M., Praško, J., Kotiánová, A., Vyskočilová, J.: Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii
Praha: Portál 2018
Kniha přibližuje nové přístupy, které vznikly v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) v posledních desetiletích a bývají označovány jako třetí vlna v KBT. Ty se více zaměřují na analýzu hluboce zakořeněných vzorců uvažování a chování, jež vznikly u jedinců, kteří byli v raném dětství vystaveni škodlivému působení a u nichž v důsledku toho vznikly obtížně měnitelné způsoby uvažování a chování. Třetí vlna s sebou přinesla širokou integraci s jinými psychoterapeutickými směry, jako je gestaltterapie, existenciální psychoterapie, interpersonální psychoterapie, ego-psychologie, systemická terapie, buddhistické a jógové strategie a přístupy rodinné či narativní terapie. Cílem knihy je inspirovat širokou psychoterapeutickou obec a rozšířit možnosti jejich práce.

Rob Preece: Moudrost cítění - Jak pracovat s emocemi s využitím poznatků buddhismu a západní psychologie
Brno: Barrister & Principal, 2017
Rob Preece vytyčuje cestu terénem emocí v jejich vztahu k buddhistické praxi, přičemž ukazuje, že i když jsou emoce opravdu tím, co se v buddhistickém učení označuje jako „skandhy“ (složky iluzorního „já“), můžeme se toho na základě těchto skandh mnoho naučit. Autor čerpá z vlastních zkušeností s emocemi a meditací, které získal prostřednictvím svého studia tibetského buddhismu a psychoterapie, a ukazuje, jak může práce s emocemi doplnit meditační praxi.

Fromm, Erich: Umění naslouchat
Praha: Portál, 2018
Analytik se v jeho pojetí učí vycházet především sám se sebou a je sám sobě nejbližším pacientem, takže pacient se v určitém smyslu stává jeho analytikem. Soubor zde předkládaných textů je přepisem nahrávek Frommových přednášek a rozhovorů, které tak mají povahu mluveného slova a důležitým způsobem charakterizují Ericha Fromma jakožto člověka. Fromm jakožto Žid v roce 1933 emigroval do Spojených států. Konec života strávil ve Švýcarsku. V Portálu vyšly jeho knihy Strach ze svobody (2014), Umění milovat (2015), Umění být (2016).

Dan B. Allender: Léčba zraněného srdce. Bolest ze sexuálního zneužití a naděje na proměnu
Praha: Triton 2018
Kniha Dana Allendera Zraněné srdce pomohla statisícům lidí vyrovnat se s pohlavním zneužíváním v minulosti. V této publikaci autor otvírá další dveře do duší obětí znásilnění, incestu, sextingu, sexuální šikany apod., které jsou zahlceny pocity bezmoci, zahanbení a viny. Prožitky obětí nebagatelizuje, ani nepředkládá laciné odpovědi; nazývá zlo zlem a osvětluje cestu k obnovené radosti. Věnuje se i dosud víceméně tabuizovaným momentům aktu zneužití (tělesné reakce). To všechno uvolňuje prostor pro zpracování traumatu a umenšení jeho přesahů do dalšího života.

M. Scott Peck: Lidé lži. Psychologie lidského zla
Praha: Portál 2018
Projevy lidského zla a jeho podstatu zkoumá jak z vědeckého, psychologického a psychiatrického hlediska, tak z pohledu široce chápaného křesťanství. Autor vychází ze své bohaté terapeutické praxe, živě přibližuje několik výrazných příběhů, s nimiž se během své práce setkal, včetně účasti na exorcismu, a rozbor problému lidského zla rozšiřuje o otázky narcismu, kolektivní viny, pohodlnosti a lhostejnosti. Peckův odborný zájem nezůstává jen u analýzy, vede k úvahám o osobní spiritualitě člověka a zdůrazňuje zásadní roli lásky a dobra jak v životě, tak v terapeutické práci. Morgan Scott Peck byl americký psychiatr a spisovatel. V Portále vyšly jeho knihy Postel u okna, V jiném rytmu a Přátelská sněhová vločka.

Virginia M. Axline: DIBS v hľadaní seba samého
Bratislava: Vydavateľstvo F 2017
Slávny, hlboký príbeh emočne strateného dieťaťa, ktoré našlo svoju cestu späť. Toto je príbeh o tom, ako dokázal výjsť von na slnko, za životom…ako sa mu podarilo s námahou objavovať seba samého, čo ho priviedlo späť do sveta ostatných detí.
Virginia M. Axline, jedna zo zakladateliek terapie hrou, opisuje verne priebeh stretávania sa s chlapcom, ktorý sa nevedel zaradiť medzi ľudí. Jej prístup je plný lásky, rešpektu, jednoduchosti a múdrosti.

Jung, Carl Gustav: Aspekty mužství
Praha: Portál 2017     
Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení protikladů. Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální.

Maslow, A. H.: Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky
Nadační fond Holar, Brno 2017
V moderní společnosti, v níž skomírá náboženský život a selhává sekulární výuka hodnot a spirituality, mohou takové „záblesky nebe“ lidem pomoci nalézt odpovědi na fundamentální otázky a koneckonců dát jejich životům smysl. Vrcholné zážitky nejen umožňují lidem orientovat se a činit zodpovědná životní rozhodnutí, ale z hlediska bytí mnohdy samy o sobě mají zásadní hodnotu – mohou být prostředkem k dosažení nových cílů a nalezení nových životních hodnot a pochopení jejich smyslu.

Lowen, A.: Jazyk těla
Portál, Praha 2017
Autor rozvíjí myšlenku, že propojení tělesného a duševního života je potřeba převést do samotné terapeutické praxe a pracovat nejen s myslí, ale i s tělem. Staví na přesvědčení, že lidé se jasněji vyjadřují pohybem těla než slovem.

Oliver Sacks
byl autorem třinácti obdivuhodných a zneklidňujících knih, z nichž tu první vydal ve svých sedmatřiceti letech. Jeho díla nezměnila svět, avšak významně změnila pohled na nemocné trpící nervovými a duševními chorobami.

Sacks, O.: Na čem si stojím
Dybbuk, Praha, 2009
Hlavním podnětem k sepsání této knihy bylo pro autora jeho obyčejné zranění se zvláštními následky, které utrpěl při nehodě v horách. Oliver Sacks se tak ocitl v postavení pacienta, jehož rutinní chirurgická léčba se zkomplikovala a on na vlastní kůži prožil to, co prožívají jiní pacienti, a co pak bylo předmětem jeho celoživotního bádání. Strhující a výjimečně otevřená výpověď lékaře-pacienta.

Sacks, O.: Migréna
Dybbuk, Praha, 2012
Sacks ukazuje, že migréna z jeho pohledu není nepřítel, jehož je třeba se co nejrychleji zbavit. Je to naopak životně důležité sdělení organismu, kterému je nutno naslouchat, porozumět mu a adekvátně na něj reagovat. Jelikož migréna se vyznačuje mnoha odlišnými projevy, které se mohou výrazně lišit od pacienta k pacientovi, je třeba vždy zvolit individuální přístup beroucí ohled na pacientovu anamnézu, rodinnou historii, biologické a psychologické pozadí.

Smékal, V.: Psychologie duchovního života
Brno: Cesta 2017
Dílo renomovaného psychologa prof. Vladimíra Smékala se zabývá mnoha úrovněmi vztahu mezi psychologií a spiritualitou. Vysvětluje, co je to duchovní život a jaké má účinky na psychiku, seznamuje s významnými názory na otázky existence duše a její funkce a možnosti, pojednává o vědomí, osobnosti a o souvislostech mezi typovou strukturou osobnosti a povahou jejího duchovního života.

Schovanec J.: Vítejte v Autistánu
Praha: Paseka, Pasparta 2017
Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická gastronomie Balúčistánu… Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých svižných textů zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět fascinující věci.
Více než čtyři desítky vtipných kapitol staví otázku, co je a co není normální, do naprosto nového světla. A na základě vlastního autorova příběhu přesvědčivě ukazují, jak se dá handicap proměnit ve výhodu. Není divu, že ho milují čtenáři i účastníci jeho zábavných přednášek po celém světě.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 1. díl: Převážně teorie
IRENE, Praha 2015
Kniha Sociální nevědomí přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní psychoterapeuti, skupinoví analytici vysvětlují skryté motivace a síly, které dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu rozhodování v životě jedinců, analýza sociálního nevědomí může pomoci lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově.

Earl Hopper (ed.), Haim Weinberg (ed.): Sociální nevědomí u osob, skupin a společností - 2. díl: Převážně základové matrice
IRENE, Praha 2016
Zatímco první díl především definuje pojem „sociální nevědomí“ v rámci perspektivy skupinové analýzy, díl druhý přináší příklady z různých kultur, zejména na základě studia traumat a ústředních mýtů. Přináší studie o smyslu tří mýtů: o obětování Izáka, o stavbě babylonské věže a rozbor tradičních příběhů drúzské komunity z hlediska jejího sociálního nevědomí.