Základy existenciální analýzy Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s přístupem a s metodami Existenciální analýzy A. Längleho
  • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v logoterapii a existenciální analýze

Popis semináře

Náplní semináře je seznámení s východisky a praktickými postupy Längleovy „Existenciální analýzy“, vycházející z Franklova logoterapeutického přístupu, avšak v některých ohledech projektované odlišně. Účastníci se s povahou a současnou podobou tohoto stále rozpracovávaného přístupu seznámí popisným výkladem a případovými ilustracemi, v praktických cvičeních si vyzkoušejí způsob práce s jednotlivými speciálně zacílenými metodami.

Co se na semináři dozvíte

  • Co je cílem Längleovy Existenciální analýzy a v čem se shoduje a v čem odlišuje od východisek Logoterapie a existenciální analýzy V. Frankla
  • Které překážky v cestě při nacházení a uskutečňování smysluplných cílů v životě si člověk sám vytváří
  • Jak pojímá Existenciální analýza soustavu duchovních motivací člověka a způsoby zdravého a nezdravého vyrovnávání s nimi
  • Které speciální metody byly vytvořeny v Existenciální analýze a k čemu lze které využít – Metoda nalézání osobního postoje, Metoda posouvání perspektiv, Metoda sílení vůle, Metoda fenomenologického dialogu
  • Jak Existenciální analýza svou Metodou uchopení smyslu existenciálně konkretizuje psychologickou obecnou teorii lidského jednání

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Podmínkou účasti je předchozí absolvování alespoň jednoho ze seminářů Základy logoterapie a logodiagnostiky, či Strukturované metody logoterapie, anebo předchozí doplnění základních znalostí Franklovy Logoterapie a existenciální analýzy vlastním studiem podle pokynů vedoucího semináře.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.

Přihlásit se


Zpět