Stopy naší činnosti ve světě

Doc. Radek Trnka poskytl rozhovor o domorodých konceptech vědomí pro web The Fabric of Folklore.

V odpovědi na poslední otázku zmínil i právě probíhající výzkum šamanských technik v psychoterapii, na kterém se podílejí naši studenti.

26.2.2024
 


Studie našich kolegů Radmily Lorencové a Radka Trnky "Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies” budí zájem na mezinárodní scéně. Podle jejich zjištění jsou domorodé koncepty vědomí často vztahové a neoddělitelné od environmentálních a náboženských konceptů. Překvapivě se ukázalo, že domorodé chápání globálního vědomí není v protikladu k vědomí lokálnímu.

Více si přečtěte v tiskové zprávě na MedicalXpress.


Opatření č. 2/2021 upravující účast studentů PVŠPS na výzkumu bylo schváleno k datu 1.10.2021.

Opatření č. 1/2023  Využívání nástrojů umělé inteligence při studiu a tvůrčí práci


 

V roce 2022 jsme se jako Associated Partner připojili k mezinárodnímu projektu Psychological Early Intervention (Psych.E.In.), který je financován Evropskou komisí prostřednictvím Polské národní agentury pro program Erasmus+ (2020-1-PL01-KA202-082075). 
Cílem Psych.E.In. je naučit cílové skupiny: 1) klinickým dovednostem, poskytovat obětem psychologickou podporu a zvýšit individuální odolnost a odolnost komunity během přírodních katastrof a mimořádných humanitárních událostí. 2) kompetence k řízení krizového managementu pro zlepšení koordinace a integrace intervencí používaných v krizi, snížení vlivu krize a podpoření ozdravného procesu v komunitě.
Primárními cílovými skupinami jsou psychologové, psychoterapeuti, lektoři odborného vzdělávání v oblasti psychologie a psychoterapie. Sekundárními cílovými skupinami jsou přímé a nepřímé oběti, záchranáři, policejní složky, sanitární pracovníci.

baw-2022_hana-janat__2_.jpg

V rámci celosvětového Týdne mozku, neboli Brain Awareness Week, jsme v úterý 15.3.2022 uspořádali besedu na téma:

Prevence  je zábavnější než demence aneb podpora zdraví mozku životním stylem.

S návštěvníky besedovala naše kolegyně MUDr. Hana Janata, Csc.o možnostech zachování dobré kondice mozku, o potravinách, které prospívají duševnímu zdraví, a aktivitách pro pohodu  neuronů. 

Prague College of Psychosocial Studies | Brain Awareness Week

starnuti.jpeg

 

PVŠPS byla spolupořadatelem 5. ročníku gerontologické mezioborové konference Stárnutí.

Recenzovaný sborník příspěvků byl již publikován. O výsledku žádosti o indexaci na WoS a Scopus budeme informovat.

V rámci konference zazněl mezi zvanými přednáškami příspěvek doc. Aleny Kajanové  "Romský senior ve vztahu k rodině a společnosti".

Mezi ústními sděleními rektor PVŠPS doc. Jiří Růžička přednesl příspěvek: "Psychoterapie ve stáří";
a naše studentka Kathleen Brenda Geaney: "Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. let ve stáří". Příspěvek je zařazen i do recenzovaného sborníku.

 

m_merged.png

Blahopřejeme Kathleen Geaney k vítězství v soutěži Alzheimer nadačního fondu o nejlepší příspěvek druhého dne konference Stárnutí 2021,

kde se v hlasování účastníků konference umístila se stejným počtem hlasů jako Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

cjd_smm.jpg

Národní neuropsychologickou cenu Jiřího Diamanta v roce 2021

získal v hlasování vědeckého výboru (bez účasti spoluautorů)

Mgr. Filip Havlík a kol. za práci:

Havlik, F., Michalec, J., Kališová, L., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Vaškovicová, M., & Bezdicek, O. (2021). The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 35(S1), S50-S64. (Online first 09 August 2021) https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1962410

BLAHOPŘEJEME našemu kolegovi k této ceně!

Diamantovu cenu uděluje od roku 2017 sekce neuropsychologie Českomoravské psychologické společnosti na základě hlasování vědeckého výboru.


 

PVŠPS byla na základě žádosti z 1.12.2020 zařazena na Seznam výzkumných organizací.

PVŠPS při žádosti o zařazení do SVO prokázala naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. (upraveno podle materiálů MŠMT).

Dne 19.5.2021 jsme byli Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR zařazeni do hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni Modulech 1 a 2 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107.