Výzva k účasti na výzkumu

V rámci Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS probíhá studie, jež má za cíl převést a standardizovat zahraniční metodu International Adaptive Personality Inventory. Ta je určena k orientačnímu posouzení patologie v oblasti osobnosti. Do studie nyní hledáme dobrovolníky, kteří by vyplnili dvakrát výše uvedený inventář. Vyplnění trvá cca 20-25 min a je zcela anonymní. V případě zájmu prosíme o vyplnění na stránkách https://iapi.formr.org/ . Studie může významným způsobem napomoci v diagnostice poruch osobnosti. 
V případě dotazů můžete využít email [javascript protected email] 

AKTUÁLNĚ (říjen 2022): první vlna sběru dat byla dokončena a v horizontu cca půl roku bude spuštěna druhá fáze (validace a normativní data). Informace budou zde.

Za řešitelský tým, Mgr. Filip Havlík


Opatření č. 2/2021

upravující účast studentů PVŠPS na výzkumu bylo schváleno k datu 1.10.2021.

Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií vyhlašuje

interní soutěž o nejlepší diplomovou práci 

obhájenou v akademickém roce 2022/23 spojenou s veřejnou prezentací vítězných prací a slavnostním předáním diplomu při promocích.

Pravidla a harmonogram soutěže ZDE. V případě střetu zájmů bude složení poroty v užším kole upraveno. Tzn. práce nehodnotí vedoucí práce, oponenti či vedoucí pracovníci autorů.

V akademickém roce 2021/2022 byo složení poroty hodnotící diplomové práce doporučené komisemi při obhajobách (může se změnit podle hodnocených DP, aby byl vyloučen střet zájmů):
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D., Mgr. Filip Havlík.

vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_vitez.jpg
vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_cestne-uznani.jpg
dp_poster_melisa_schneiderova_2022_cestne-uznani-pvsps.jpg
vyhlaseni_soutez-dp-2021-22_nominovani.jpg

V roce 2022 jsme se jako Associated Partner připojili k mezinárodnímu projektu Psychological Early Intervention (Psych.E.In.), který je financován Evropskou komisí prostřednictvím Polské národní agentury pro program Erasmus+ (2020-1-PL01-KA202-082075). 
Cílem Psych.E.In. je naučit cílové skupiny: 1) klinickým dovednostem, poskytovat obětem psychologickou podporu a zvýšit individuální odolnost a odolnost komunity během přírodních katastrof a mimořádných humanitárních událostí. 2) kompetence k řízení krizového managementu pro zlepšení koordinace a integrace intervencí používaných v krizi, snížení vlivu krize a podpoření ozdravného procesu v komunitě.
Primárními cílovými skupinami jsou psychologové, psychoterapeuti, lektoři odborného vzdělávání v oblasti psychologie a psychoterapie. Sekundárními cílovými skupinami jsou přímé a nepřímé oběti, záchranáři, policejní složky, sanitární pracovníci.

baw-2022_hana-janat__2_.jpg

V rámci celosvětového Týdne mozku, neboli Brain Awareness Week, jsme v úterý 15.3.2022 uspořádali besedu na téma:

Prevence  je zábavnější než demence aneb podpora zdraví mozku životním stylem.

S návštěvníky besedovala naše kolegyně MUDr. Hana Janata, Csc.o možnostech zachování dobré kondice mozku, o potravinách, které prospívají duševnímu zdraví, a aktivitách pro pohodu  neuronů. 

Prague College of Psychosocial Studies | Brain Awareness Week

starnuti.jpeg

 

PVŠPS byla spolupořadatelem 5. ročníku gerontologické mezioborové konference Stárnutí.

Recenzovaný sborník příspěvků byl již publikován. O výsledku žádosti o indexaci na WoS a Scopus budeme informovat.

V rámci konference zazněl mezi zvanými přednáškami příspěvek doc. Aleny Kajanové  "Romský senior ve vztahu k rodině a společnosti".

Mezi ústními sděleními rektor PVŠPS doc. Jiří Růžička přednesl příspěvek: "Psychoterapie ve stáří";
a naše studentka Kathleen Brenda Geaney: "Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. let ve stáří". Příspěvek je zařazen i do recenzovaného sborníku.

 

m_merged.png

Blahopřejeme Kathleen Geaney k vítězství v soutěži Alzheimer nadačního fondu o nejlepší příspěvek druhého dne konference Stárnutí 2021,

kde se v hlasování účastníků konference umístila se stejným počtem hlasů jako Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

cjd_smm.jpg

Národní neuropsychologickou cenu Jiřího Diamanta v roce 2021

získal v hlasování vědeckého výboru (bez účasti spoluautorů)

Mgr. Filip Havlík a kol. za práci:

Havlik, F., Michalec, J., Kališová, L., Děchtěrenko, F., Chlebovcová, M., Vaškovicová, M., & Bezdicek, O. (2021). The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 35(S1), S50-S64. (Online first 09 August 2021) https://doi.org/10.1080/13854046.2021.1962410

BLAHOPŘEJEME našemu kolegovi k této ceně!

Diamantovu cenu uděluje od roku 2017 sekce neuropsychologie Českomoravské psychologické společnosti na základě hlasování vědeckého výboru. Rozhodování bylo letos opět těžké, neboť nominované práce byly na velmi vysoké úrovni, a to i v mezinárodním porovnání (včetně časopisů v Q1 dle Web of Science). Čest a uznání tedy patří všem dalším autorům ucházejícím se o Diamantovu cenu 2021:

Brabenec, L., Klobusiakova, P., Simko, P., Kostalova, M., Mekyska, J., & Rektorova, I. (2021). Non-invasive brain stimulation for speech in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial. Brain Stimulation, 14(3), 571–578. https://doi.org/10.1016/j.brs.2021.03.010

Bukacova, K., Mana, J., Klempíř, J., Lišková, I., Brožová, H., Poláková, K., Žák, I., Pelclová, D., Zakharov, S., Růžička, E., & Bezdicek, O. (2021). Cognitive changes after methanol exposure: Longitudinal perspective. Toxicology Letters, 349, 101–108. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2021.06.008

Klírová, M., Voráčková, V., Horáček, J., Mohr, P., Jonáš, J., Dudysová, D. U., Kostýlková, L., Fayette, D., Krejčová, L., Baumann, S., Laskov, O., & Novák, T. (2021). Modulating Inhibitory Control Processes Using Individualized High Definition Theta Transcranial Alternating Current Stimulation (HD θ-tACS) of the Anterior Cingulate and Medial Prefrontal Cortex. Frontiers in Systems Neuroscience, 15, 611507. https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.611507

Klobusiakova, P., Mekyska, J., Brabenec, L., Galaz, Z., Zvoncak, V., Mucha, J., Rapcsak, S. Z., & Rektorova, I. (2021). Articulatory network reorganization in Parkinson’s disease as assessed by multimodal MRI and acoustic measures. Parkinsonism & Related Disorders, 84, 122–128. https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2021.02.012

Matuskova, V., Ismail, Z., Nikolai, T., Markova, H., Cechova, K., Nedelska, Z., Laczo, J., Wang, M., Hort, J., & Vyhnalek, M. (2021). Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 643271. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.643271

Mitterová, K., Klobušiaková, P., Šejnoha Minsterová, A., Kropáčová, S., Balážová, Z., Točík, J., Vaculíková, P., Skotáková, A., Grmela, R., & Rektorová, I. (2021). Impact of cognitive reserve on dance intervention-induced changes in brain plasticity. Scientific Reports, 11(1), 18527. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97323-2

Mitterová, K., Lamoš, M., Mareček, R., Pupíková, M., Šimko, P., Grmela, R., Skotáková, A., Vaculíková, P., & Rektorová, I. (2021). Dynamic Functional Connectivity Signifies the Joint Impact of Dance Intervention and Cognitive Reserve. Frontiers in Aging Neuroscience, 13, 724094. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.724094

Motyl, J., Friedova, L., Vaneckova, M., Krasensky, J., Lorincz, B., Blahova Dusankova, J., Andelova, M., Fuchs, T. A., Kubala Havrdova, E., Benedict, R. H. B., Horakova, D., & Uher, T. (2021). Isolated Cognitive Decline in Neurologically Stable Patients with Multiple Sclerosis. Diagnostics, 11(3), 464. https://doi.org/10.3390/diagnostics11030464


 

PVŠPS byla na základě žádosti z 1.12.2020 zařazena na Seznam výzkumných organizací.

PVŠPS při žádosti o zařazení do SVO prokázala naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. (upraveno podle materiálů MŠMT).

Dne 19.5.2021 jsme byli Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR zařazeni do hodnocení výzkumných organizací na národní úrovni Modulech 1 a 2 dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107.