starnuti.jpeg

 

PVŠPS je spolupořadatelem 5. ročníku gerontologické mezioborové konference Stárnutí.

V rámci konference zazní mezi zvanými přednáškami příspěvek doc. Aleny Kajanové  "Romský senior ve vztahu k rodině a společnosti".

Mezi ústními sděleními rektor PVŠPS doc. Jiří Růžička přednese příspěvek: "Psychoterapie ve stáří";
naše studentka Kathleen Brenda Geaney: "Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. let ve stáří".

Studenti a akademičtí pracovníci PVŠPS nehradí účastnický poplatek.