PVŠPS byla na základě žádosti z 1.12.2020 zařazena na Seznam výzkumných organizací.

PVŠPS při žádosti o zařazení do SVO prokázala naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. (upraveno podle materiálů MŠMT)


 

starnuti.jpeg

 

PVŠPS byla spolupořadatelem 5. ročníku gerontologické mezioborové konference Stárnutí.

V rámci konference zazněl mezi zvanými přednáškami příspěvek doc. Aleny Kajanové  "Romský senior ve vztahu k rodině a společnosti".

Mezi ústními sděleními rektor PVŠPS doc. Jiří Růžička přednesl příspěvek: "Psychoterapie ve stáří";
a naše studentka Kathleen Brenda Geaney: "Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí politických vězňů z 50. let ve stáří".

 

m_merged.png

Blahopřejeme Kathleen Geaney k vítězství v soutěži Alzheimer nadačního fondu o nejlepší příspěvek druhého dne konference,

kde se v hlasování účastníků konference umístila se stejným počtem hlasů jako Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.