Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání podzim-zima 2024 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 0
Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie 2024 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace 2024 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) 2024 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti podzim-zima 2024 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
Intuitivní imaginace a síla záměru zima 2025 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Spiritualita, náboženskost a psychoterapie 2024 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Důvěra místo strachu podzim 2024 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Rogersovská psychoterapie podzim 2024 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 0
Strukturované metody logoterapie podzim 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Transgenerační trauma v těle a pohybu podzim 2024 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Základy logoterapie a logodiagnostiky podzim 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Práce s tělem v psychoterapii podzim-zima 2024 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 0
Psychologie a patologie lidské sexuality II. zima 2024-25 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 0
Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu zima 2025 MgA. Miroslava Vydrová Volná místa: 0
Rodinná diagnostika a terapie zima 2025 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii zima 2025 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
Tvarová terapie u dětí zima 2025 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" podzim 2024 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 0
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise zima-jaro 2025 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
«» | 2 |