Vzájemný vztah těla a mysli (v pohybu a psychoterapii) Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

MUDr. Radana Syrovátková, Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Termín so 9:00-19:00 - ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • pro studenty psychologie
  • pro zájemce o taneční a pohybovou terapii či práci s tělem v psychoterapii
  • pro zvídavé zájemce o seberozvoj

Popis semináře

Seminář je zaměřený na práci s tělem (potažmo pohybovou terapii) a je obohacený úvodem do problematiky filozofie mysli. Seznámíme se kromě základních teoretických východisek také s prakticky pojatým zkoumáním tematu tělesnost - mysl ( neboli mysl celého těla). V pohybu a prožitku pohybu si budeme klást otázky k danému tematu a zkoušet nacházet vlastní odpovědi. Seminář má ambici naplnit princip "learning by doing" (učení se činností) a vyhnout se suché "frontální" teorii.

Co se na semináři dozvíte

  • základní východiska soudobé filozofie mysli

  • základní mechanismy seberozvoje a poznání/poznávání pomocí tělesnnosti a pohybu

  • principy kreativní práce s tělem pro psychology

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické ani filozofické vzdělání.

Profil lektorů

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT, je psychiatr, psychoterapeut a taneční a pohybový terapeut. Vzdělání v oblasti taneční a pohybové terapie získala pod ADTA – American Dance Therapy Association, a praktikuje ji cca 20 let se svými klienty. Je zakladatelkou TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie, kde také vyučuje budoucí terapeuty, superviduje, přednáší, publikuje.

Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. Vystudoval teologii na Univerzitě v Prešově. Působil na Katedře filozofie FF ZČU v Plzni. Kromě aplikované psychologie v pedagogice se v posledních letech mimo jiné věnuje vztahu soudobé filosofie k empirickým vědám. 


Zpět