Řešení konfliktů vyjednáváním Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí více zorientovat v situacích mezilidských konfliktů a prakticky se seznámit s možnostmi, jak je úspěšně řešit vyjednáváním
  • Studenti se zájmem o metody prospěšného vyjednávání v interpersonálních konfliktních situacích

Popis semináře

Seminář prakticky seznamuje účastníky s jejich vlastními sklony, překážkami a možnostmi v situacích interpersonálních sporů a vede je k hledání a uplatňování účinných postupů při jejich řešení. Poskytuje metodicky a osobně zacílené výklady. Hlavní náplní semináře jsou praktická cvičení ve zkoušení prospěšných postupů, jak se vyrovnávat s konfliktními situacemi v běžném životě.

Co se na semináři dozvíte

  • Jakým osobním stylem přistupujete ke konfliktním situacím a k vyrovnávání s nimi
  • Jaké alternativní přístupy a postupy lze při řešení konfliktů volit
  • Jaké psychologické překážky vedou ke ztrátovým způsobům řešení konfliktů
  • Jak omezit zkreslení při vnímání sebe a druhého v konfliktních situacích a přistupovat k nim objektivněji
  • Jak v konfliktech nacházet a uplatňovat způsoby jednání, které umožňují oboustrannou spolupráci při řešení konfliktů
  • Jak se pokusit účinněji a neútočně jednat s lidmi, s nimiž je vyjednávání obtížné

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět