Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů) Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 13 000 Kč i Cena za 4 setkání
Snížená cena 10 600 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Termín 1. setkání 17.-18.10.2024 čt 9.30-16.00 pá 9:30-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Cyklus 4 dvoudenních seminářů

Rozhovor v psychoterapii či v psychoterapeutickém poradenství je základní a nejúčinnější psychoterapeutickou metodou. V psychoterapii máme řadu způsobů jak s klientem hovořit a člověk se jim musí naučit. Na zvládnutí rozhovoru pak závisí úspěšnost psychoterapie. Každá metoda rozhovoru má své opodstatnění: jednak praktické, jednak teoretické.

V semináři se budeme věnovat rozhovoru, který jsme vyvinuli, vyzkoušeli a který i nadále rozvíjíme. Je daseinsanalytický a nazvali jsme jej „vrozumívání“. Byl inspirován a také porovnáván s jinými typy rozhovorů a ze srovnání vyplývá, že má několik typických charakteristik: 1. Rozhovor se vždy soustřeďuje na téma, které je pro hovořícího právě aktuální, 2. Postupně s hovořícím vstupujeme do aktuálního tématu rozhovoru a usazujeme se v něm tak, jak se před námi postupně rozvíjí. Neodskakujeme, ani nespojujeme dané téma s jinými situacemi a tématy, ale spíše podrobně procházíme společně s druhým danou situací a snažíme se jí porozumět ze situace samé i z postavení a chování daného subjektu v ní, 3. Kruciálním znakem rozhovoru je prožívání, emoce spojené s tématy dialogu. Jejich prožití zakládá skutečné porozumění, 4. Součástí situací v rozhovoru se stává i terapeut. A proto během něj terapeut hovoří o svých pocitech, které ze situace vyvěrají. Je pak umění oddělit momentální pocity od jiných.

Seminář je určen všem kolegům, kteří pracují v pomáhajících profesích. Nejsou však vyloučeni ani jiní zájemci. Umění tohoto rozhovoru skvěle uplatníte i v osobním životě! Je pravdivý, nemanipulativní, dialogický, neexpertní, respektující a zainteresovaný. Umění empatie posouvá k nové hranici!

Seminář probíhá prezenčně, jedno ze čtyř setkání je možné absolvovat online.

Profil lektora

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, V současnosti výcvikový daseinsanalytika, výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spoluzakladatel (s doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem) České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 1. komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.


Zpět