Platby za semináře a výcviky

Platební údaje pro všechny platby:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

PVŠPS, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte, prosím, uvádět variabilní a specifický symbol.

 • Pokud chcete platit fakturou, požádejte o ni prosím Ing. Ecksteinovou (spravni@pvsps.cz).

Platby za semináře:

 • Částka a variabilní symbol jsou uvedeny u jednotlivých seminářů, jako specifický symbol napište telefonní číslo uvedené na přihlášce
  ve formátu TTTTTTTTT
 • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce. Kopii dokladu pro slevu pošlete prosím s přihláškou (pokud se účastníte více seminářů, stačí, když doklad pro slevu pošlete s první přihláškou).
 • Přihláška je platná pouze s údaji o zaplacení.
 • V případě neúčasti jsou následující storno poplatky: 21 ‑ 8 dní před začátkem semináře 30 %, 7 ‑ 1 den 70 %, později 100 %.
 • Manipulační poplatek za mimořádné platby je 100 Kč (např. při vracení peněz).

Platby za psychoterapeutický výcvik:

 • Roční předplatné výcviků PPF, určené k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí kolem 18 000 - 21 000 Kč za rok, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
 • Konkrétní údaje k platbám dostávají účastníci po přijetí do výcviku a v průběhu výcviku. Platí se obvykle na celý rok (do konce února daného roku), platbu je možné rozložit do dvou částí (2. část je splatná do konce srpna).
 • Cena vstupního pohovoru je 300 Kč (platí se na místě).