Platby za semináře a výcviky

Platby za semináře:

  • Přihlásit se je nutné přes e-shop
  • Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na MD, matky samoživitelky, důchodce a invalidní důchodce.
  • V případě neúčasti jsou následující storno poplatky: více než 28 dnů před začátkem semináře 350 Kč, 28‑15 dní 50%, 14‑0 den 100%.

Platby za psychoterapeutický výcvik:

  • Roční předplatné výcviků PPF, určené k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí kolem 38 000 Kč za rok, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
  • Konkrétní údaje k platbám dostávají účastníci po přijetí do výcviku a v průběhu výcviku. Platí se obvykle na celý rok (do konce února daného roku), platbu je možné rozložit do dvou částí (2. část je splatná do konce srpna).
  • Cena vstupního pohovoru je 1000 Kč.

Platební údaje pro všechny platby:

Číslo účtu

3017104504/0600, GEMB Praha

Majitel účtu

PVŠPS, s. r. o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte, prosím, uvádět variabilní a specifický symbol.

Platby v rámci psychodynamického výcviku PPF přes e-shop

Psychodynamický výcvik - teorie skupinové a komunitní psychoterapie