Etická komise PVŠPS

Etická komise PVŠPS (EK) bude zřízena během druhého pololetí roku 2020.

Úlohou EK bude poskytovat konzultace studentům i pracovníkům PVŠPS při přípravě výzkumných projektů zahrnujících lidské subjekty, a to především nápomoc se zněním Souhlasu s účastí ve výzkumném projektu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále bude vydávat stanoviska k řešení projektů (souhlas či námitky).

O vzniku EK budou studenti i pracovníci informováni.