Informace ke studiu a praxi

Studijní a zkušební řád:

Informace k závěrečným pracím:

 

Témata státní bakalářské zkoušky

- pro studijní programy:
Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (od akad. roku 2022/2023)

 

- pro studijní program Psychologie (od akad. roku 2022/2023):

Povinné:

Volitelné:

 

Témata státní magisterské zkoušky

- pro studijní program Psychologie (od akad. roku 2022/2023):

Povinné:

Volitelné:

 

- pro studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (od akad. roku 2022/2023)

Povinné:

Volitelné:

 

Praxe na PVŠPS

Nedílnou součástí studia je i praxe studentů v průběhu celého studia. Praxi si studenti hledají sami podle svých preferencí, i podle doporučení. Důležitost praxe spočívá především v seznámení se se způsobem bytí lidí v různých sociálních podmínkách, s různými psychologickými a psychiatrickými diagnózami. Nejde však jenom o poznávání  druhých, ale i sebe sama v kontaktu s druhými lidmi a zjišťování, který typ péče je pro studenta vlastní. Přínos praxe spočívá i v tom, že student se seznamuje s různou kulturou zařízení, s různou kulturou péče o druhého, s různým léčebným přístupem.

Zde naleznete seznam zařízení, ve kterých absolvovali a absolvují praxe studenti na PVŠPS. Seznam se průběžně aktualizuje a protože si studenti vybírají praxe sami, nevyčerpává jejich možnosti.