Platby

Údaje k platbám

Číslo účtu

3017104504/0600, Moneta Money Bank 

Majitel účtu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Hekrova 805, Praha 4

IČO

47122099

IBAN CZ27 0600 0000 0030 1710 4504       SWIFT kód (BIC) AGBACZPP                      

Lze platit složenkou A nebo převodem z účtu. Nezapomínejte, prosím, uvádět variabilní symbol.

Obecné platby

Předmět platby

Částka

Způsob platby

Podání žádosti

150,-

na správním oddělení

Rozdílová zkouška NMgr. studia

250,-

na správním oddělení

Poplatek za podmínečný zápis 500,- na správním oddělení
Duplikát indexu 500,- na správním oddělení
Sebezkušenostní výcvik po ukončení bakalářského studia

cca 22.000,- Kč za rok
(částka se upřesňuje na začátku akad. roku dle počtu chybějících hodin)
Studenti, kteří pokračují v NMgr. studiu na PVŠPS, platí 50% z vypočtené částky

na správním oddělení

Pozdní zrušení účasti na výběrovém předmětu (víkendovém semináři)

storno poplatky: 21 - 8 dní před začátkem semináře 30 % ceny, 7 - 1 den 70 % ceny, později 100 % ceny (cena je uvedena u semináře)

na studijním oddělení

 

Sociální práce - bakalářské studium prezenční i kombinované

Předmět platby

Částka

Variabilní symbol

1. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 25 500,- identifikační kód
2. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 25 500,- identifikační kód
3. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 25 500,- identifikační kód

Sociální práce - navazující magisterské studium prezenční i kombinované

Předmět platby

Částka

Variabilní symbol

1. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 25 500,- identifikační kód
2. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 25 500,- identifikační kód

Psychologie - bakalářské studium

Předmět platby

Částka

Variabilní symbol

1. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 29 700,- identifikační kód
2. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 29 700,- identifikační kód
3. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 29 200,- identifikační kód

Psychologie - navazující magisterské studium

Předmět platby

Částka

Variabilní symbol

1. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 29 700,- identifikační kód
2. ročník - školné 2019/20 - za 1 semestr 29 700,- identifikační kód