Motto a charakteristika školy

"Základem lidské společnosti jsou konkrétní, živé, neredukované lidské vztahy, zájem jednoho o druhého, pomoc a účast na osudech lidí, rodin a přirozených lidských společenství. Posláním psychologa, sociálního a zdravotně-sociálního pracovníka je skutečná pomoc konkrétním lidem, a nikoliv byrokratický přístup."

 

Charakteristika školy rektorovými slovy

V průběhu osmdesátých let jsem s Doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, CSc., slavným a celosvětově uznávaným alkohologem a psychoterapeutem, který spolu s MUDr. J. Rubešem a PhDr. E. Urbanem vytvořil první českou psychoterapeutickou modalitu SUR, seděl v Apolinářské zahradě a přemítal nahlas o budoucnosti antropologických oborů pomáhajících profesí. Shodli jsme se, že by bylo třeba začít nově, od „Adama“. A tam jsme vytvořili zatím jen předpokládaný model Pražské antropologické univerzity.

Přišel rok 1989 a s ním nebývalé možnosti. Využili jsme jich. Již počátkem roku 1991 tehdejší ministr zdravotnictví Doc. MUDr. M. Bojar pronesl první oficiální řeč k založení Pražské psychoterapeutické fakulty. Teprve však v r. 1999 umožnil vysokoškolský zákon založení řádné vysoké školy. Již v  roce 2001 jsme získali státní souhlas a akreditaci k výuce sociální práce, nyní máme akreditovány dva studijní programy: Psychologii a Sociální práci se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii v bakalářském i navazujícím magisterském stupni.

Jako první na světě jsme aplikovali komunitně skupinovou psychoterapii na předmět sebezkušenost, seberozvoj a sebepoznání, který je vyučován již na bakalářském stupni. Výuka nejen vzdělává a kultivuje osobnosti studentů, ale také vede k možnosti získání odbornosti v psychoterapii.

Rozvíjíme vlastním způsobem komunitní a skupinovou psychoterapii.

Vyučujeme předmět Péče o duši v duchu J. Patočky. Obsahem je péče o všechny určující charakteristiky člověka, a to v nekráceném a plnohodnotném rozměru včetně spirituality, péči o tělesnost, o kulturu lidských vztahů a společenství i o obec.

Máme svoje výzkumné středisko s grantovými výzkumy.

Zvláštní pozornost věnujeme celoživotnímu vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě. Je určena pro zájemce o sebepoznání, poznání člověka a jeho duševní stránky včetně jejich poruch a potíží. Během tří let o víkendech 9x do roka probíhají přednášky a speciální semináře, víkendové semináře a workshopy se širokým zaměřením na psychoterapeutické metody a techniky a její aplikaci.

Na naší škole učí přední čeští odborníci a vysokoškolští učitelé. Jako vyučující u nás působí také zahraniční hosté.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.