Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Biodynamické masáže v psychoterapii II. 8.-9. únor 2020 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 10
Tvarová terapie u dětí 6.-7. březen 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 4
Rogersovská psychoterapie 13.-15. březen 2020 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 11
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace 13.-15. březen 2020 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 11
Základy koučování 22.-23. únor 2020 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 1
Autogenní trénink 21.-22. březen 2020 Mgr. Iva Dušková Volná místa: 1
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise 3.-4. duben 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 8
Práce s tělem v psychoterapii 17.-19. duben 2020 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 14
Biodynamické masáže v psychoterapii 18.-19. květen 2020 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 15
Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním partnerem 22.-24. květen 2020 Mgr. et MgA. Lucie Essenza Volná místa: 5
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 23.-24. květen 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 3
Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním 23.-24. květen 2020 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 8
Transakční analýza 29.-30.5. květen 2020 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 0
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání 29.-31 květen 2020 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 8
Dramatizační metody v psychoterapii 5.-6. červen 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 4
«»1 | | |