Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Transakční analýza - praktické využití v pracovních a osobních situacích 21.-22. leden 2022 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 1
Sugesce a sugestivní metody v lékařství a v praktickém životě 21.-22. leden 2022 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., MUDr. Olga Dostálová, CSc. Volná místa: 7
Fyzioterapie - bolest, stres, napětí a jak s tím pracovat 21.-22. leden 2022 Dr. Petr Zahradník, Ph.D. Volná místa: 1
Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace 11.-13. únor 2022 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 1
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání 17.-18. únor 2022 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 7
Péče o duši: Transgenerační paměť 3.-4. březen 2022 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 15
Tvarová terapie u dětí 4.-5. březen 2022 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 9
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle 5.-6. březen 2022 Mgr. Klára Čížková Volná místa: 18
Základy koučování 5.-6. březen 2022 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 17
Psychologie a patologie lidské sexuality II. 11.-12. březen 2022 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 16
Práce s tělem v psychoterapii 11.-13. březen 2022 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 16
Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním 19.-20. březen 2022 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 1
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise 1.-2. duben 2022 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 7
Lidské tělo a život – jak naše tělo funguje, pokud nerozumíme sami sobě 1.-2. duben 2022 PhDr. Petr Zahradník, Ph.D. Volná místa: 8
Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie 1.-3. duben 2022 Mgr. Katarína Durecová Volná místa: 12
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II, (Thanatos-smrt a smrtelnost) 7.-8. duben 2022 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 17
Rogersovská psychoterapie 8.-10. duben 2022 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 14
Asertivní komunikace 9.-10. duben 2022 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 1
Relaxační techniky a techniky zvládání stresu 9.-10. duben 2022 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 11
Biodynamické masáže v psychoterapii 7.-8. květen 2022 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 15
«»1 | |