Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Semináře jsou seřazeny podle termínu konání, obsazené semináře jsou na konci.
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" 2.-3. prosinec 2023 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 1
Psychologie a patologie lidské sexuality I. 8.-10. prosinec 2023 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 0
Krize z pohledu logoterapie a existenciální analýzy 9.-10. prosinec 2023 Mgr. Katarína Loneková, Mgr. Tereza Hartošová Volná místa: 1
Psychologie a patologie lidské sexuality II. 5.-6. leden 2024 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 14
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 11.-12. leden 2024 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 1
Vzájemný vztah těla a mysli (v pohybu a psychoterapii) 3.-4. únor 2024 MUDr. Radana Syrovátková, Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D. Volná místa: 15
Psychopatologie u dětí a dospívajících ONLINE 16. únor 2024 Mgr. Jan Kulhánek Volná místa: 4
Lidské tělo a život – jak naše tělo funguje, pokud nerozumíme sami sobě 16.-17. únor 2024 PhDr. Petr Zahradník, Ph.D. Volná místa: 16
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise 1.-2. březen 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 8
Rogersovská psychoterapie 8.-10. březen 2024 Saša Heidlerová a Eva Havrdová Volná místa: 18
Biodynamické masáže v psychoterapii 16.-17. březen 2024 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 16
Asertivní komunikace 16.-17. březen 2024 Mgr. Ondřej Majuk Volná místa: 10
Tragická triáda logoterapie 5.-6. duben 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 16
Práce s tělem v psychoterapii 5.-7. duben 2024 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 13
Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie 6.-7. duben 2024 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 18
Péče o duši: Filozofické a duchovní otázky smrti a umírání 18.-19. duben 2024 Prof. Dr. Martin Beck Matuštík, PhD. Volná místa: 16
Intuitivní imaginace a síla záměru 4.-5. květen 2024 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 12
Řešení konfliktů vyjednáváním 17.-18. květen 2024 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 18
Základy koučování 17.-19. květen 2024 PhDr. Jana Lazarová Volná místa: 17
Od individuální arteterapie ke kolektivní „umělecké” tvorbě 1.-2. červen 2024 Magdalena Westman Volná místa: 10
«»1 | |