Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. (4 setkání za 1. rok) 17. říjen 2019 Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. Volná místa: 10
Strukturované metody logoterapie 22.-23. listopad 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 3
Biodynamické masáže v psychoterapii 23.-24. listopad 2019 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 9
Základy koučování 23.-24. listopad 2019 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 9
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle 7.-8. prosinec 2019 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 5
Základy existenciální analýzy 13.-14. prosinec 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 9
Řešení konfliktů vyjednáváním 3.-4. leden 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 3
Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů během 2 let) 9.-10. leden 2020 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 7
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Cyklus 4 seminářů během 2 let) 9.-10. leden 2020 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 4
Transakční analýza 10.-11. leden 2020 PhDr. Jiří Libra Volná místa: 1
Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II. 10.-12. leden 2020 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 5
Práce s tělem v psychoterapii 17.-19. leden 2020 Saša Heidlerová; Eva Havrdová Volná místa: 16
Psychoterapie a šamanismus 18.-19. leden 2020 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 8
Gestalt terapie-poznávání sebe a druhých "Tady a teď" 18.-19 leden 2020 MUDr. Marie Štefanová Volná místa: 7
Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) 30.-31. leden 2020 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 14
«»1 | | |