Víkendové semináře

Zde je k dispozici automaticky aktualizovaná tabulka s přehledem volných míst a termínů.
Biodynamické masáže v psychoterapii 23.-24. listopad 2019 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 5
Základy existenciální analýzy 13.-14. prosinec 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 7
Psychologie a patologie lidské sexuality I.; II. 10.-12. leden 2020 Doc. PhDr. Jan Kožnar Volná místa: 1
Výklad snů (cyklus 4 seminářů během 2 let) 30.-31. leden 2020 Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD. Volná místa: 6
Práce s dětskou a adolescentní skupinou 7. - 9. únor 2020 PhDr. Václava Masáková Volná místa: 9
Biodynamické masáže v psychoterapii II. 8.-9. únor 2020 Mgr. Johana Špicnerová; Mgr. Martina Ambrožová Volná místa: 15
Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. (4 setkání za 1. rok) 17. říjen 2019 Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. Volná místa: 0
Důvěra místo strachu 16.-17. listopad 2019 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Strukturované metody logoterapie 22.-23. listopad 2019 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Základy koučování 23.-24. listopad 2019 Ing. Jiří Kunčar Volná místa: 0
Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie 6.-8. prosinec 2019 MUDr. Prokop Remeš Volná místa: 0
Intuitivní imaginace a síla záměru 7.-8. prosinec 2019 Mgr. Pavla Štěpničková Volná místa: 0
Taneční a pohybová terapie - zdroje kreativity v těle 7.-8. prosinec 2019 MUDr. Radana Syrovátková Volná místa: 0
Řešení konfliktů vyjednáváním 3.-4. leden 2020 Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. Volná místa: 0
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Cyklus 4 seminářů během 2 let) 9.-10. leden 2020 Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Volná místa: 0
«»1 | | |