Program přednášek

Listopad 2022

Přednášky jsou především pro studenty Pražské psychoterapeutické fakulty.

Program ke stažení ve Wordu najdete zde.

 

Motto

Na vánoce dlouhý noce,
jsou tam velký chumelice,
hej, hej, koleda!

Z Vysočiny. Český rok. Zima

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,
zveme Vás na 277. víkend Pražské psychoterapeutické fakulty, který se koná ve dnech 25. a 26. listopadu 2022 ve velké aule Filosofické fakulty UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

Program

Pátek 25. 11.:

17.00 

A. Hogenová:

Úvod do fenomenologie III.

19.00

Výcvik „Péče o duši“

– výpověď účastníků


Sobota 26. 11.:

  9.00

M. Kocáb:

Může být politika péčí o duši?

10.45

OKÉNKO SDĚLENÍ A INFORMACÍ
Nadcházející advent připomene hraním na loutnu Přemysl Vacek

11.00

J. Růžička:

K základům psychoterapie III.

14.00

M. Matuštík:

Filosofické otázky o smrti a umírání

16.00

M. Slaninka:

Úvod do daseinsanalýzy III.

POSELSTVÍ

Veselé vánoční hody,
zpívejme, bratři, koledy,
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko.

Z Čech. Český rok. Zima.

 

Milí přátelé!
Opět tu máme Vánoce a Nový rok ve výhledu. Přejeme Vám klidné, ztišené a štěstím naplněné Vánoce.
V novém roce 2023 pak vše nejlepší v lásce, míru a pokoji. A také nadcházející rok 2023 prožijete ve zdraví, naplněný radostí, zajímavými setkáními a úspěchy v osobním i ostatním životě. Totéž přejeme vašim rodinám a blízkým! V lednu se těšíme na setkání!

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhDr. Hana Drábková

 

Na setkání se těší Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Platba jednotlivého víkendu přes e-shop

 

Zde najdete předběžný, orientační program přednášek PPF na aktuální školní rok a program předchozích několika let. Program se zhruba každé tři roky opakuje.

Plán na školní rok 2021/22

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.  
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii
D. Kroupa: Nic než národ!
M. Kocáb: Vědomí souvislostí  
J. Poněšický: Co se odehrává a působí v psychoterapii
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality I.

ŘÍJEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality II.
A. Hogenová: Fenomenologie
J. Zizler: Literatura a psychoterapie
P. Zahradník: Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii II.

LISTOPAD
A. Hogenová: Fenomenologie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality III.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III. 
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.

LEDEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IV.
D. Kroupa: Filosofie a politika, význam vzájemných vztahů od antiky do současnosti
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii IV.
M. Kumara: Ajurvéda - věda o životě (tlumočeno z angličtiny)
J. Koťa: Téma lásky I.

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie V.
J. Koťa: Téma lásky II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii V.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
J. Poněšický: Duše a tělo - psychosomatická a somatopsychická perspektiva 
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
M. Kocáb: K situaci na Ukrajině
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality IV.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VI.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality V.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VII.   
J. Koťa: Téma lásky III.
I. Marko: Člověk a město v dialogu

KVĚTEN
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii VIII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VI.

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie VI.
Debata: Inspirace komunitní a skupinovou psychoterapií. Hledání nových možností a horizontů 
E. Syrovátková: Daseinsanalýza v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající
J. Růžička: Poznámky k psychoterapii IX..
 
 

Plán na školní rok 2020/21

ZÁŘÍ
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta I.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V.
J. Růžička, host M. Kocáb: Psychoterapie v některých aktuálních souvislostech
A. Mocková: Aktivizace seniorů v rámci terénní asistenční péče
J. Poněšický: Narcismus v psychoteapii. Narcismus ve společnosti

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VI.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří - změna společenských stereotypů? I.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta II.
K. Balcar: Psychologie osobnosti V.    
K. Balcar: Psychologie osobnosti VI.                                               

LISTOPAD
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VII.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří-změna společenských stereotypů? II.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta III.
J. Sokol: Mrav, morálka, Etika
J. Kulhánek: Jak psychoterapeut pracuje s dětmi a mládeží

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV.
A. Houska: „Hlavně neříkejte mamince, že umírá!" otevřen komunikace jako základ paliativní péče
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří-změna společenských stereotypů? III.
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta IV.
J. Sokol: Etika a život
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VIII.

ÚNOR
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V.
I. Málková: Kognitivně-behaviorální terapie obezity. Jak neprohubnout život
K. Balcar: Realita svědomí: psychologická, nebo existenciální?
J. Koťa: Vzpomínky na Prof. Jana Sokola, Ph.D. CSc. a jeho dílo
.P. Remeš: Sekty a duševní zdraví
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta V.

BŘEZEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
J. Kulhánek: Rodina s puberťákem u psychoterapeuta
V. Drábek: Výtvarný Ateliér a komunitní centrum ART 
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VI.
D. Kroupa: Opomíjené základy demokracie
J. Poněšický: O strachu a obavách z psychoterapeutické situace                     

DUBEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Zlámaný: Aktivní imaginace
J. Koťa: Platón a teorie ideí
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VII.
P. Zach: Jungovská psychoterapie I.
P. Zach: Jungovská psychoterapie II.

KVĚTEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
J. Koťa: Platón o duši
P. Zach: Jungovská psychoterapie III.
M. Slaninka: Slovo k daseinsanalýze
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie I.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie II.

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Koťa: Platónova psychologie
A. Frolkovičová: Dobrá výživa
Debata: Kam a kudy se ubírá psychoterapie
C. Ébert-Zeminová: Osudové přátelství: psychoanalýza a literatura
J. Růžička: Uvedení do psychoterapie ze strany klienta a psychoterapeuta VIII.

           

Školní rok 2019/20

ZÁŘÍ
K. Balcar: Přehled psychoterapeutických směrů
P. Štěpničková: Vzorce strachu (důvěra nebo strach v našem životě?)
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie      
J. Poněšický: Vývoj k ženství a mužství
K. Hnilica: Psychologie osobnosti I.
T. Sedláček: Maniodepresivní ekonomie

ŘÍJEN
B. Čepická: Transakční analýza I.
B. Čepická: Transakční analýza II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie I.
M. Matuštík: Paměť - lék či jed?  
J. Poněšický: Primát subjektivity a interakce v psychoterapii
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie I.

LISTOPAD
J. Holeyšovský: PCA Humanistická psychoterapie podle Carla Rogerse I.
J. Holeyšovský: PCA Humanistická psychoterapie podle Carla Rogerse II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie II.
K. Janeček: D21 jako nástroj konsenzu v demokracii 21.století
K. Hnilica: Psychologie osobnosti II.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie II.    

LEDEN
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie II.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie III.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie III.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie III.
K. Hnilica: Psychologie osobnosti III.  
P. Zahradník: Děti, energie a bolesti těla pohledem fyzioterapeuta

ÚNOR
B. Čepická: Transakční analýza III.
B. Čepická: Transakční analýza IV.
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie IV.
M. Westmanová: Arteterapie
K. Hnilica: Psychologie osobnosti IV.
J. Sokol: Evropský Duch

ČERVEN

J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IV.
A. Kocáb: Vabank – temná zákoutí sametové revoluce
J. Poněšický: Psychosomatika: Sebeúzdravné potenciály
Debata: Psychosomatická otázka
K. Nešpor: Svépomoc a krátká intervence u návykových nemocí
J. Růžička: Péče o duši a psychoterapie VII.  

 

Školní rok 2018/19

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti I.
J. Růžička: Úvodní slovo o psychoterapii
J. Poněšický: Kdo jsem? já, self, osobnost a identita
M. Kavale: Trauma z pohledu psychoterapie

ŘÍJEN
M.Kopřivová: Psychoanalytická psychoterapie u dětí a dospělých
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti II.
V. Smékal: Proč se radovat?
J. Koťa: Sociální psychologie IV. Láska
P. Remeš: Bible a psychoterapie       

LISTOPAD
Debata: Psychoterapie a psychoterapeuti z pohledu pamětníků I. (A. Hogenová, J. Růžička, J. Koťa, J. Poněšický, J. Zlámaný)
Debata: Psychoterapie a psychoterapeuti z pohledu pamětníků II. (A. Hogenová, J. Růžička, J. Koťa, J. Poněšický, J. Zlámaný)
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie I.  

LEDEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti IV.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie II. 
O. Schorm: Úvod do koučování
J. Kožnar: Pojem sexuálního zdraví a sexuálních práv člověka v současnosti

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IV.
L. Trapková, V. Chvála: Poruchy rodinné struktury a psychosomatika
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
M. Zikmund: Meditace
J. Sokol: O pravdě, omylu a lži
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie III.

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
J. Koťa: Sociální psychologie V. Komunikace
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie IV.
J. Poněšický: Od psychoanalýzy k psychodynamické psychoterapii
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
J. Koťa: Sociální psychologie VI. Sociální vztahy
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie V.  
J. Sokol: Co jsou peníze?
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.

KVĚTEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy I.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
A. Hogenová: Cesta k sobě samému
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VI.                           

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
M. Slaninka: Úvod do daseinsanalýzy II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
Debata
Mensajero Asdrubal: Přístup k životu u původního kmene Arhuaco v současné Kolumbii (tlumočeno ze španělštiny)
J. Růžička: Vybrané kapitoly z psychoterapie VII.    

 

Školní rok 2017/18

ZÁŘÍ
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality I.
K. Balcar: Metody psychoterapie – přehled spektra psychoterapeutických metod
J. Koťa: Spiritualita v postmoderní době        
O. Schorm: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnosti
P. Remeš: Sekty a duševní zdraví

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality II.
V. Masáková: Možnosti psychoterapie v oblasti školství   
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie I.
O. Schorm: Úvod do neurolingvistického programování–rozvoj zdravé osobnosti II.

LISTOPAD
D. Krch: Poruchy příjmu potravy - možnosti léčby
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality III.     
P. Remeš: Náboženství a psychoterapie
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie II.
J. Sokol: Svoboda – a co s ní?
J. Poněšický: Psychoterapeutický postoj, proces a cíl

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality IV.
P. Zach: Jungovská psychoterapie I.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie III.
J. Koťa: Platón o duši I. (Teorie idejí)
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie IV.

ÚNOR  
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV.
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V.
J. Koťa: Platón o duši II. (Úvod k učení o duši)
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie V.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie I.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VI.    

BŘEZEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
K. Balcar: Člověk a trauma
P. Štěpničková: Psychoterapie a šamanismus
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VII.
J. Poněšický: Neuropsychoterapie, neuropsychoanalýza a neurofilozofie
J. Koťa: Platón o duši III. (Platónova psychologie)

DUBEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality V.
P. Zahradník: Bolesti těla a napětí v mysli z pohledu fyzioterapeuta
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie VIII.
O. Schorm: Úvod do gestalt terapie II.
J. Koťa: Sociální psychologie I. Interpersonální vnímání

KVĚTEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VI.
J. Koťa: Sociální psychologie II. Interpersonální vnímání II.
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie IX.
P. Zach: Jungovská psychoterapie II.
P. Zach: Jungovská psychoterapie III.                                  

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Kožnar: Psychologie a patologie lidské sexuality VII.
J. Koťa: Sociální psychologie III. Postoje
Debata: Nevyslovené pochybnosti psychoterapeuta
L. Pourová: Syndrom ADHD v dospělosti a práce s ním
J. Růžička: Některá klíčová témata psychoterapie X.

 

Školní rok 2016/17

ZÁŘÍ
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie I.    
K. Balcar: Přehled psychoterapeutických směrů
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie
M. Kocáb: Péče o duši, psychoterapie a politika  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti V.
J. Šavlík: Psychosomatické kazuistiky I.

ŘÍJEN
B. Čepická: Transakční analýza I.
B. Čepická: Transakční analýza II.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie II.    
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VI.
J. Poněšický: Život pod stresem, prevence, následky, terapie

LISTOPAD
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie III.    
K. Balcar: Racionálně-emotivně-behaviorální terapie Alberta Ellise
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie III.
Panel: 25 let PPF
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VII.
J. Šavlík: Psychosomatické kazuistiky II.

LEDEN
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VII. Hádky a konflikty v komunikaci
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie IV.    
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie IV.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie IV.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VIII.
I. Málková: Kognitivně-behaviorální terapie obezity. Jak neprohubnout život

ÚNOR
B. Čepická: Transakční analýza III.
B. Čepická: Transakční analýza IV.
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie V.    
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie V.  
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie V.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VIII. Teorie socializace      

BŘEZEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VI.
J. Poněšický: Srovnání výchovných a psychoterapeutických principů
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie IX. Teorie socializace II.  
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VI.
J. Šiklová: Stáří a stárnutí
J. Jílek: Tzv. laičtí terapeuti

DUBEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VII.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VI.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? I.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VII.
K. Nešpor: Psychoterapie návykových nemocí I.
K. Nešpor: Psychoterapie návykových nemocí II.

KVĚTEN
A. Hogenová: Úvod do fenomenologie VIII.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie VII.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? II.
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie VIII.
J. Körner: Pojetí terapeutického vztahu a přenosu v současné psychoanalýze
V. Drábek: Ateliér radostné tvorby - kouzlo výtvarného umění

ČERVEN
A. Houska: Hlavně neříkejte mamince, že umírá! Aneb otevřená komunikace jako základ paliativní péče
J. Růžička: Na čem stojí psychoterapie IX.
Z. Kalvach: Podpůrný pohled na stáří – změna společenských stereotypů? III.
Debata: Nepojmenovaná a zamlčená témata lásky v psychoterapii
A. Mocková: Aktivizační techniky v rámci osobní asistence u seniorů
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie X.

 

Školní rok 2015/16

ZÁŘÍ
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie I.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza I.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti I.     
J. Růžička: Proč psychoterapie někdy léčí a někdy ne?  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti I.
J. Poněšický: Proces změny v psychoanalytické a psychodynamické psychoterapii

ŘÍJEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie II.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza II.
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti II.     
J. Růžička: Snový život  
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti II.
J. Poněšický: Agrese, násilí a moc v životě i v psychoterapii

LISTOPAD
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie III.
Debata: Vzpomínky na osobu a dílo prof. Knoblocha
A. Hogenová: Fenomenologie těla a tělesnosti III.     
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti III.
J. Růžička: Snový život II.

LEDEN
L. Trapková, V. Chvála: Struktura rodiny a co z toho vyplývá
I. Růžičková: Psychoanalytická psychoterapie u dětí a dospívajících, její specifika
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza III.
K. Balcar: Logoterapie a existenciální analýza IV.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie V. Komunikace
P. Remeš: Pastorační péče, náboženství a psychoterapie

ÚNOR
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie V.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti IV.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie I.
J. Růžička: Snový život III.
J. Holeyšovský: Rogersovská psychoterapie I.
J. Holeyšovský: Rogersovská psychoterapie II.     

BŘEZEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VI.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné I.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie II.
J. Růžička: Snový život IV.
J. Hejný a kol.: Zkušenosti studentů z výjezdu za uprchlíky
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie I.

DUBEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné II.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie III.
J. Růžička: Snový život V.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie VI. Sociální vztahy
V. Šmilauer: Přítomnost, všímavost (mindfulness), meditace

KVĚTEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie VIII.
Z. Foitová: Možnosti péče o dlouhodobě duševně nemocné III.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie IV.
Panel: 100 let od narození Doc. MUDr. Jaroslava Skály
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie II.
J. Růžička: Snový život VI.

ČERVEN
D. Holubová: Základy psychoanalytické psychoterapie IX.
J. Šturma: Vývojová psychologie a psychopatologie III.
K. Durecová: Kognitivně-behaviorální psychoterapie V.
Debata
J. Poněšický: O dobru a zlu, lásce a nenávisti
J. Růžička: Snový život VII.

 

Školní rok 2014/15

ZÁŘÍ       
D. Holubová: Úvod do psychiatrie I.
J. Kožnar: Lidská sexualita I.
P. Remeš: Poradenská činnost v oblasti sekt a nových náboženských směrů  
J. Růžička: Úvod do psychoterapie I.
J. Růžička: Psychologie osobnosti
M. Skála: Jungovská psychoterapie I.

ŘÍJEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie II.
M. Skála: Jungovská psychoterapie II.
M. Soukup: Antropologie smrti
J. Růžička: Úvod do psychoterapie II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti V. 
M. Uhlíř: Umírám? Kolik času mi zbývá?

LISTOPAD
D. Holubová: Úvod do psychiatrie III.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie I. Interpersonální vnímání
L. Čejková: Koučink v klinické praxi
J. Poněšický: Tělo - mozek - psyché , nový pohled na psychosomatiku
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VI.  
J. Růžička: Úvod do psychoterapie III.

LEDEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IV. 
M. Skála: Jungovská psychoterapie III.
P. Remeš: Náboženství a psychopatologie
J. Růžička: Úvod do psychoterapie IV. 
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VII.
J. Sokol: Antropologie bolesti                                                           

ÚNOR
J. Poněšický: Úzkostná porucha a strach ze svobody
M. Skála: Jungovská psychoterapie III.
D. Holubová: Úvod do psychiatrie V. 
J. Růžička: Úvod do psychoterapie V.
J. Kožnar: Lidská sexualita II.
Z. Kuťák: Psychologie osobnosti VIII.                                              

BŘEZEN  
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VI.
M. Skála: Jungovská psychoterapie V.
K. Balcar: Člověk a trauma: pojmy, poznatky, přístupy
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VI.
P. Štěpničková: Využití starých spirituálních technik v psychoterapii
O. Dostálová: Nejčastější nemoci ve stáří a jejich zvládání

DUBEN (Březen II)
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VII.
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VII.
M. Horáčková: Úvod do gestalt terapie I.
M. Hošková: Skupinová analýza
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie II. Interpersonální vnímání II.
O. Čálek: Úvod do daseinsanalýzy I.

KVĚTEN (Duben)
D. Holubová: Úvod do psychiatrie VIII.
M. Horáčková: Úvod do gestalt terapie II.
J. Růžička: Úvod do psychoterapie VIII.
V. Smékal: Adlerovská individuální psychologie dnes – v psychoterapii a ve výchově
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie III. Postoje
O. Čálek: Úvod do daseinsanalýzy II. 

ČERVEN
D. Holubová: Úvod do psychiatrie IX.
J. Koťa: Kapitoly ze sociální psychologie IV. Láska
J. Poněšický: Psychoterapeutická situace a psychoterapeutický postoj
Debata: K otázce řeči, jazyka a moci v psychoterapii
 O. Dostálová: Prožívání stáří a užívání léků
J. Růžička: Úvod do psychoterapie IX.