Psychoterapie poruch příjmu potravy Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 1 300 Kč
Snížená cena 1 080 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

PhDr. David Krch

Termín so 9:00-18:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Psychoterapeuti a kliničtí pracovníci setkávající se s PPP
  • Další odborníci (učitelé, nutriční a výživoví poradci…) setkávající se s PPP
  • Nemocní s PPP motivovaní ke změně a jejich blízcí
  • Studenti psychologie a medicíny, psychiatrické sestry

Popis semináře

Cílem kurzu je seznámení se s komplexní problematikou poruch přijmu potravy, dynamikou rozvoje jejich příznaků, s nejnovějšími poznatky z praxe a výzkumu, se základními metodami, které slouží k identifikaci a k posouzení základních příznaků, s metodami práce s nemotivovaným pacientem a s jeho rodinou a s možnostmi i kontraindikacemi prevence a účinné intervence u PPP. Výběr  terapeutických technik a doporučení je eklektický především s ohledem na charakter a diferencovanost problému PPP a cílovou populaci pacientů, základní akcent je přitom kladen na KBT přístup.

Dalším cílem je podpořit zdravotnické profesionály přicházející do styku s poruchami příjmu potravy zlepšením dovedností pro náročné situace každodenní praxe a dlouhodobé terapeutické práce s často nemotivovaným pacientem.

Co se na semináři dozvíte

  • Jak pracovat s nemotivovaným pacientem
  • Jak pracovat s rodinou nemocného
  • Jak pracovat s negativní zkušeností nemocného a jeho nevhodnými aspiracemi
  • Nezbytné minimum výživového poradenství pro práci s PPP
  • Jak pracovat s jídelními záznamy a přiměřeně monitorovat stravovací návyky nemocného, jak přiměřeně zohledňovat vývojové grafy a váhové tabulky
  • V jakých souvislostech a rozsahu hodnotit psychosociální kontext rozvoje problému a případnou komorbiditu

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

·         Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

PhDr. František Krch Ph.D vystudoval jednooborovou psychologii FF UK, od roku 1977 pracuje na PK VFN a 1. LF UK, od roku 1983 na Jednotce specializované péče pro PPP, podílí se na pedagogické, výzkumné a osvětové činnosti Jednotky a 1. LF UK, spolupracoval v řadě mezinárodních studií, byl řešitelem několika výzkumných grantů. Počátkem devadesátých let spolupracoval na výzkumu INSERM v Paříži, kde absolvoval desetiměsíční studijní pobyt. Publikuje v českém i zahraničním odborném tisku je autorem pěti monografií týkajících se problematiky poruch příjmu potravy. V současné době pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut na PP VFN, přednáší na 1. LF UK a v postgraduálním výcviku.
Více zde.


Zpět