Psychologie a patologie lidské sexuality II. 15 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Jan Kožnar

Termín 31.1.-1.2.2025 pá 9.00 - 18.00; so 9.00 - 17.00

Pro koho je seminář určen

 • Pro zájemce o sexuologii a lidskou sexualitu
 • Pro psychoterapeuty
 • Pro rodiče dětí a dospívajících
 • Pro lidi, kteří chtějí zlepšit komunikaci o intimním životě se svým partnerem
 • Pro lékaře
 • Pro sociální pracovníky

Popis semináře

Seminář bude zahájen v Psychiatrické nemocnici Bohnice návštěvou sexuologického oddělení, kde probíhá ochranné léčení sexuálních delikventů. Proběhne diskuse s pacienty, kteří léčbu absolvují. Nezbytný je včasný příchod.
Dvoudenní seminář poskytne studentům informace z moderní sexuologie. Jeho cílem je vést účastníky semináře k dovednostem přiměřeně pojmenovávat sexuální jevy a otázky i naučit se komunikovat o veškerých aspektech lidské sexuality s patřičnou dávkou nepředsudečné profesionality a etiky. Součástí semináře budou i četné diskuse, jejichž cílem je stimulovat studenty ke zdravým a moderním sexuologickým postojům k lidské sexualitě, její psychologii i psychopatologii.

 

Co se na semináři dozvíte

 1. Sexuální variabilita a definice normality v sexu.
 2. Teorie sexuálního motivačního systému u člověka.
 3. Sexuální orientace.
 4. Parafilie a možnosti jejich léčby. Sexuální delikvence a ochranné léčení.
 5. Vynucený sex: znásilnění, sexuální zneužívání, sexuální obtěžování.
 6. Kompulzivní sexuální chování. „Závislost na sexu?“
 7. Sexuální dysfunkce a sexuální terapie.
 8. Sexuálně přenosné nemoci, HIV infekce, AIDS. Bezpečnější sex.
 9. Sexuální anamnéza (historie) při poradenské a psychoterapeutické práci s lidmi se sexuálními problémy.
 10. Sexualita a etika profesionální role v sexuologii, poradenství, psychoterapii, pedagogice a sociální práci.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář je nezbytné nejprve absolvovat seminář Psychologie a psychopatologie lidské sexuality I.

Profil lektora

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., vystudoval psychologii v Bratislavě, specializoval se na klinickou psychologii. Do roku 1978 pracoval na Psychologické výchovné klinice v Bratislavě, později ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. V současné době působí v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde se zabývá psychoterapií sexuálních delikventů, přednáší rovněž na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Zpět