Tvarová terapie u dětí 16 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín 3.-4.1.2025 pá 10:00 – 19:00, so 9:00 – 17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s přístupem a s metodami Tvarové terapie celkově a s užitím jejích metod u dětí a dospívajících zvlášť
  • Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v psychoterapii s dětmi a dospívajícími, popřípadě rozšířit své znalosti a dovednosti v oboru Tvarové terapie tímto směrem

Popis semináře

Náplní semináře je seznámení účastníků s teoretickými i metodickými východisky a vybranými praktickými postupy tvarového („gestaltistického“) přístupu užitého v psychoterapii s dětmi a dospívajícími prostřednictvím výkladů, kazuistických příkladů, praktických ukázek a zážitkových cvičení.

Co se na semináři dozvíte

  • Jak je v tvarové terapii pojímán zdravý průběh duševní funkce a příčiny jejího porušení v podobě psychogenního onemocnění nebo výkonového selhávání a kterými základními pojmovými nástroji a metodickými zásadami je v ní orientována diagnostika a léčba
  • Které zvláštnosti duševní funkce u dětí různého věku vyžadují pro ně přizpůsobení psychodiagnostických a psychoterapeutických postupů u nich a v jakých ohledech
  • Jak užívá tvarová terapie svých hlavních metod – řízeného chování, fantazijního ztvárňování témat, dramatizace, spontánního tvůrčího sebevyjádření  v individuálním projevu a v interakci s druhými
  • Praktické využití tvarově terapeuticky vedené tvůrčí sebevyjadřující činnosti u dětí – zážitková cvičení
  • Praktické využití terapeuticky vedené spontánní imaginace – zážitkové cvičení

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Výhodné, ne však nezbytné, je absolvovat seminář Skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží, popř. Gestalt terapie - poznávání sebe a druhých tady a teď

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět