Spiritualita Otců pouště - Psychoterapeutické inspirace 14 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

MUDr. Prokop Remeš

Termín 28.2.-2.3.2025 pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Pro všechny zájemce o osobnostní růst a seberozvoj
 • Pro zájemce o nové inspirace pro vlastní psychoterapeutickou, případně pastorační práci
 • Pro studenty psychologie, teologie, historie, religionistiky a dalších humanitních oborů
 • Pro psychoterapeuty pohybující se ve své práci na pomezí psychoterapie, spirituality a náboženství
 • Pro kněze, pastory a církevní pracovníky v duchovní péči

Popis semináře

Seminář uvádí do myšlenkového světa tzv. Otců pouště, mnichů poustevníků žijících v pouštích severní Afriky a Blízkého východu v pozdně antických dobách rozpadu Římské říše. Seznamuje s jejich originálním myšlenkovým systémem jakési „proto-psychoterapie“ (který Otcové pouště sami označovali ve své terminologii jako „démonologii“) a poukazuje na paralely tohoto systému s některými hlubinně analytickými koncepcemi současné psychologie a psychoterapie. Seminář je zaměřen nejen na teoretické poznání těchto dávných koncepcí, ale i na sebezážitkovou zkušenost s jejich postupy a na možnosti jejich praktického uplatnění v dnešní psychoterapii a oblasti osobního seberozvoje.

Co se na semináři dozvíte

 • Pojetí démonologie v běhu dvoutisíciletých dějin křesťanství
 • Odkaz na myšlenkové pojetí Otců pouště a seznámení s jejich základními terapeutickými strategiemi  
 • Nalézání analogií učení Otců pouště s dnešními hlubinně analytickými koncepcemi
 • Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce
 • Seznámení s hlubinně analytickým výkladem Apokalypsy
 • Pro všechny laické zájemce o danou problematiku

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR - KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.


Zpět