Hlubinně psychologický výklad Bible (Základy hagioterapie) 12 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

MUDr. Prokop Remeš

Termín 31.1.-2.2.2024 pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • ​​​Pro zájemce o lidskou spiritualitu, osobnostní růst a vlastní seberozvoj
 • Pro všechny laické zájemce o danou problematiku
 • Pro studenty teologie, psychologie, religionistiky, sociální práce a dalších humanitních oborů
 • Pro psychoterapeuty, zejména pracujícími s věřícími lidmi
 • Pro kněze, pastory a církevní pracovníky v duchovní a charitativní péči
 • Pro sociální pracovníky a lékaře pečující o lidi v hraničních životních situacích

Popis semináře

Seminář uvádí do problematiky využívání Bible jako nástroje a prostředku skupinové psychoterapie a zaměřuje se zejména na její hlubinně analytický výklad. Tento přístup vychází z předpokladu, že autoři Bible popisovali své životní, existenciální a náboženské zkušenosti v obrazech a symbolech, které vkládali do biblického textu a které po jejich dešifrování mohou oslovovat nejhlubší zkušenosti lidské duše i v dnešní době. Spíše než prostým dějovým záznamem jsou tak biblické příběhy nadčasovými scénáři, které mohou interpretovat naše životy, a při terapeutické práci s nimi může čtenář začít nově vidět sebe sama, odhalovat, kdo je a co se v jeho duši děje. Seminář nabízí základy teorie a praktická sebezkušenostní cvičení skupinové práce.

Co se na semináři dozvíte

 • Seznámení se základním žánrovým dělením Bible
 • Seznámení se základními terapeutickými strategiemi využívání Bible jako nástroje skupinové psychoterapie
 • Bible jako „učebnice“ o člověku, Bible jako „zrcadlo“ člověka
 • Sebezkušenostní ukázky terapeutické práce s biblickými příběhy
 • Centrální hlubinně psychologická poselství Bible

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Mgr. Prokop Remeš vystudoval FVL UK, od roku 1984 pracuje jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v roce 1997 zde získal specializační atestaci v oboru psychiatrie (v roce 1980 již v oboru gynekologie a porodnictví). V osmdesátých letech byl členem tzv. Dvořákovy skupiny „podzemní církve“, v jejímž rámci získal základní teologické vzdělání završené oficiálním studiem na KTF UK v letech 1990 – 94. Ve strukturách podzemní církve se účastnil kurzů pastorační terapie, při psychoterapeutické sekci České křesťanské akademie absolvoval v letech 1997 – 2002 výcvik v dynamické psychoterapii (Darja Kocábová). Od roku 2000 pracuje jako výcvikový lektor komunity SUR - KOV. Od roku 1991 je též členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a kromě práce v oblasti individuální psychoterapie vede od roku 1992 skupiny hagioterapie se zaměřením na klientelu z oblasti závislostí. V roce 2008 se stal předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.


Zpět