Rozhovor v psychoterapii (cyklus 4 seminářů) 3 volná místa

_
s
Cena: 13 000 Kč i Cena za 4 setkání
Snížená cena 10 600 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Eliška Syrovátková

Termín 1. setkání 7.-8.9.2024 so 9.00-19.00 ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Cyklus 4 dvoudenních seminářů

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen všem kolegům, kteří pracují v pomáhajících profesích. Nejsou však vyloučeni ani jiní zájemci. Umění tohoto rozhovoru skvěle uplatníte i v osobním životě! Je pravdivý, nemanipulativní, dialogický, neexpertní, respektující a zainteresovaný. Umění empatie posouvá k nové hranici!

Popis semináře

Rozhovor v psychoterapii či v psychoterapeutickém poradenství je základní a nejúčinnější psychoterapeutickou metodou. V psychoterapii máme řadu způsobů jak s klientem hovořit a člověk se jim musí naučit. Na zvládnutí rozhovoru pak závisí úspěšnost psychoterapie. Každá metoda rozhovoru má své opodstatnění: jednak praktické, jednak teoretické.

V semináři se budeme věnovat rozhovoru, který jsme vyvinuli, vyzkoušeli a který i nadále rozvíjíme. Je daseinsanalytický a nazvali jsme jej „vrozumívání“. Byl inspirován a také porovnáván s jinými typy rozhovorů a ze srovnání vyplývá, že má několik typických charakteristik: 1. Rozhovor se vždy soustřeďuje na téma, které je pro hovořícího právě aktuální, 2. Postupně s hovořícím vstupujeme do aktuálního tématu rozhovoru a usazujeme se v něm tak, jak se před námi postupně rozvíjí. Neodskakujeme, ani nespojujeme dané téma s jinými situacemi a tématy, ale spíše podrobně procházíme společně s druhým danou situací a snažíme se jí porozumět ze situace samé i z postavení a chování daného subjektu v ní, 3. Kruciálním znakem rozhovoru je prožívání, emoce spojené s tématy dialogu. Jejich prožití zakládá skutečné porozumění, 4. Součástí situací v rozhovoru se stává i terapeut. A proto během něj terapeut hovoří o svých pocitech, které ze situace vyvěrají. Je pak umění oddělit momentální pocity od jiných.

 

Profil lektora

Eliška Syrovátková absolvovala komplexní výcvik v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru. Věnuje se individuální i skupinové daseinsanalýze, zejména v rámci péče o pozůstalé a umírající. Vede také specializovanou skupinu pro pozůstalé po sebevraždě blízkého. Poskytuje docházkovou službu do rodin i nemocnic. Se psem Mončičákem se zabývá canisterapií. Od roku 2015 se ve spolupráci a pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. teoreticky i prakticky věnuje hledání, promýšlení a kultivaci způsobů, jak vést v daseinsanalýze rozhovor tak, aby společný rozhovor umožňoval terapeutovi i klientovi setkávání u klientovy věci, která oba sama oslovuje, proměňuje, slaďuje a tímto sladěním se otevírají a setkávají nejen s danou věcí, ale i se sebou navzájem. Je to chvíle velké otevřenosti, intimity a blízkosti, setkání, v němž vyrůstá spolubytí, které je opakem osamění. Takový rozhovor umožňuje porozuměním (v jednotě rozumu i citu) vstoupit do životní situace klienta a porozumět jeho situovanosti v ní. Společné prodlévání v této situaci v rozhovoru vedeném ze situovanosti klienta i ze situovanosti psychoterapeuta umožňuje otevírání možností dané situace a hledání klientovi vlastních způsobů odpovídání na nároky této životní situace, jemu vlastní, svobodný výběr z možností. V rámci tohoto hledání, promýšlení a kultivace absolvovala přes 570 hodin semináře Rozhovor v psychoterapii včetně tréninkových nácviků.

Seminář probíhá prezenčně 1x za půl roku.


Zpět