Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti 13 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Termín 16.-17.1.2025 čt 9:00-17:00 - pá 9:00-16:00
Místo konání PvŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Lidi, kteří pracují s páry, nebo rodinou
 • Sociální pracovníky a lékaře 
 • Psychoterapeuty, psychology, poradce, kouče nebo lidi, kteří se jimi chtějí stát
 • Lidi, kteří pečovali nebo pečují o umírající
 • Lidi, kteří si prošli klinickou smrtí a zážitky blízkými smrti
 • Lidi, kteří ve svém životě pociťují strach ze smrti
 • Sociální pracovníky a lékaře pečující o dlouhodobě nemocné a umírající
 • Psychoterapeuty pracující s vážně nemocnými lidmi a s pozůstalými
 • Zájemce o východní filosofie
 • Zájemce o daseinsanalýzu

Popis semináře

Celý dvoudenní seminář je členěn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Cílem semináře je seznámit posluchače s teoriemi a myšlenkami některých existenciálně zaměřených autorů (např. Heidegger, Binswanger, Boss, Tillich, Sartre, Yalom). Daseinsanalytický seminář je jednak zaměřen na existenciál "Erotu" a fenomén "lásky" a jednak na existenciál “Bytí k smrti“ a fenomén umírání. Tyto existenciály jsou v běžném životě vnímány odděleně, jako polarity, ale při bližším fenomenologickém zkoumání zjišťujeme, že jsou navzájem úzce propojeny. S každým vznikáním jakéhokoliv fenoménu už začíná proces jeho končení. V průběhu semináře pracujeme s diferencí mezi ženským a mužským pohledem na svět. Tento rozdíl je zdrojem lásky, erotického přitahování, ale také často zdrojem nedorozumění, odcizení a vztahových krizí. V průběhu semináře si mohou účastníci zažít, jaké to je dívat se na svět očima druhého pohlaví. Daseinsanalýza nabízí osvěžující a inspirativní pohled na sexualitu, již nechápe zúženě, ale jako pramen citovosti, který nás oživuje a přivádí k vlastnímu bytí. Daseinsanalytický způsob myšlení překračuje konvenčně vnímané polarity mezi tělem a duší nebo mezi rozumem a citem, mezi sexualitou a spirituaitou, mezi láskou a smrtelností. V praktické části semináře nacvičujeme individuální psychoterapii, ale i skupinovou a komunitní psychoterapii. Důležitým bodem experienciální části semináře je tzv. Thanatologická meditace z Vadžrajánového budhismu, která snižuje úzkost ze smrti, ale i jakýchkoliv jiných konců nebo rozchodů. Úzkost ze smrti může být v životě, v psychoterapii, ale i v sociální práci využívána jako akcelerátor životních i osobních změn. Skrze vlastní prožitek pak v rámci semináře vytváříme praktická vodítka pro to, jak zvládat obtíže spojené s problematikou úzkosti.

Co se na semináři dozvíte

 • Jak pracovat s párem, nebo s rodinou 
 • Jaký je rozdíl mezi daseinsanalytickým a psychoanalytickým pohledem na sexualitu
 • Daseinsanalytická diagnostika sexuálních dysfunkcí, nejčastější párové krize a problémy
 • Jak využít krizi ve vztahu k rozpomenutí se na vlastní bytí – „Dasein“
 • Využití fenoménu „myství“
 • Kazuistiky – ilustratvní případové studie klientů trpících vztahovými a rodinnými problémy  a jejich daseinsanalytická psychoterapie
 • Jak pracovat s úzkostí a strachem, coby jedním ze základních existenciálů
 • Jak využít úzkosti ze smrti k rozkrytí smyslu našich denních strachů a obav
 • Jak vypadá analytický přístup ke smrti podle daseinsanalýzy
 • Nejčastější strategie vyhýbání faktu umírání a jejich dopad na naše každodenní životy
 • Průběh posledních stádií života u umírajících
 • Stádia prožívání ztráty blízké osoby u pozůstalých
 • Strategie vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby
 • Jak vypadá průběh smrti z fyziologického i spirituálního pohledu

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

 

Profil lektora

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph. D. vystudoval sociologii a masovou komunikaci na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK. Má za sebou úplné daseisnanalytické vzdělání  i výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi, působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede daseinsanalytické výcviky  a je odborným asistentem na PVŠPS. Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut pro závislé na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v denním stacionáři Sananim.


Zpět