Práce s tělem v psychoterapii Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Saša Heidlerová; Eva Havrdová

Termín pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Kdo se chce zastavit a zklidnit
  • Kdo chce porozumět svému tělu
  • Kdo chce pochopit signály svého těla
  • Kdo chce poznat své emoce

Popis semináře

Seminář je určen těm, kteří chtějí poznat a zažít metody a způsoby práce s tělem v psychoterapeutické praxi. Seminář se skládá z nácviků terapeutických dovedností, společné diskuse a ze zážitkové skupiny (sebezkušenosti). Seminář je orientován převážně prakticky a je určen těm, kteří se zajímají o psychosomatiku (celostní pohled na zdraví těla a duše). Cílem celého semináře je zvýšit citlivost k tělesným projevům, umět je rozpoznat a využít je jako zdroj informace a komunikace o psychice člověka. Budeme využívat prvky z biosyntézy, bioenergetiky, relaxace, Pesso Boyden psychomotorické terapie, kontaktní a relaxační masáže. Seminář také účastníky seznámí s nedirektivním rogersovským přístupem, který je pro práci s tělem v psychoterapii charakteristický.

Co se na semináři dozvíte

  • Jaké to je opravdu vnímat sebe sama, i na tělesné úrovni
  • Uvědomovat si prožívání signálů, které nám tělo dává
  • Jak lépe porozumět smyslu signálů od našeho těla
  • Jak pracovat s dechem
  • Nacvičíme si různé metody relaxace
  • Jak se naučit mluvit o bolesti a jak ji prožíváme

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Eva Havrdová absolvovala nástavbové studium rehabilitace a získala atestaci z fyzioterapie. Má 25 let praxe na Psychiatrické klinice VFN v Praze  v oblasti individuální a skupinové fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie i práce na Lince důvěry. Má také výcvik v Rogersovské psychoterapii. Nyní má soukromou psychoterapeutickou a fyzioterapeutickou praxi.

Saša Heidlerová vystudovala po gymnáziu nástavbu - obor rehabilitační pracovnice. Absolvovala výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství, systematické supervizi (doc. Mikota) a 2-leté kurzy: práce s tělem v psychoterapii, neverbální techniky, supervize. Má také  roční zkušenost ve skupině rodičů drogově závislých. Největší zkušenosti si odnesla z praxe na psychiatrické klinice Ke Karlovu, kde pracovala 23 let na rehabilitačním oddělení jako terapeut a později jako individuální a skupinový psychoterapeut. Praxi má také na lince důvěry. Nyní má vlastní psychoterapeutickou praxi (individuální, párovou i skupinovou) a je dlouhodobou lektorkou kurzů.


Zpět