Rodinná diagnostika a terapie Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • ·         Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s povahou a způsoby psychoterapeutické práce s rodinami
  • ·         Studenti se zájmem o prohloubení znalostí a dovedností v rodinné psychoterapii

Popis semináře

Náplní semináře jsou teoretické a metodické výklady, kazuistické ilustrace, praktické ukázky a cvičení, sdílení zkušeností a diskuse k poznatkům a způsobům diagnostické a léčebné práce zacílené na změnu v poruchové skladbě či průběhu rodinného soužití. Seminář má účastníkům poskytnout orientaci v možnostech a mezích uplatnění rodinně diagnostických a rodinně terapeutických metod zacílených na rozpoznávání rodinných zdrojů vztahových nebo individuálních poruch. Dále také porozumění jejich vzniku a jejich funkci v narušené rodinné soustavě z hlediska rodinných interakčních vzorců, vztahových struktur a jejich vývoje. Účastníci získají vhled do různých terapeutických strategií a cvičnou zkušenost s některými způsoby klinické či poradenské rodinně terapeutické intervence i vodítka k dalšímu vzdělávání v tomto oboru.

Co se na semináři dozvíte

  • ·         Jak je pojímána „rodina“ pro potřeby rodinné psychologie, diagnostiky a terapie z hlediska její dynamiky, struktury, vývoje a její „diagnóza“ v těchto ohledech – s pojmy zdravé a patologické „rovnováhy“ v rodinné soustavě
  • ·         Jaké jsou běžně užívané metody rodinné diagnostiky – s příklady exploračních postupů a testových metod
  • ·         Jaká jsou vodítka k indikaci rodinné terapie u vztahových či zdravotních poruch členů rodiny
  • ·         Jak typicky probíhá rodinně terapeutická intervence – s příklady nároků, překážek a vyrovnávání s nimi v různých etapách terapeutické práce
  • ·         Které jsou hlavní strategie a směry rodinné terapie, jak je v nich pojímána povaha poruchy v rodinném soužití a jaké léčebné metody k její nápravě uplatňují

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

·         Výhodné, ne však nezbytné, je absolvovat některý ze seminářů o interpersonální komunikaci.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.


Zpět