Cesta dramaterapie: Rozhovor s vnitřním kritikem 5 volných míst

_
s
Cena: 3 400 Kč
Snížená cena 3 400 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. et MgA. Lucie Essenza

Termín 7.-8.12.2024 so 9:00-18:00; ne 9:00-16:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Pro ty, které trápí přílišná sebekritika
  • Pro všechny, které oslovují umělecké přístupy v psychoterapii
  • Pro všechny, kteří zkoumají svoji autenticitu
  • Pro všechny, kteří rádi posouvají hranice svých možností

Popis semináře

Seminář je koncipován jako nekonvenční setkání se svým vnitřním kritikem. Účastníci budou zkoumat, kde má jejich vnitřní kritik své kořeny, co jsou jeho zdroje a jakým způsobem přetvářet vnitřní řeč tak, aby byla zdrojem tvořivosti a laskavosti. Budeme si hrát se svými hranicemi, výrazem, pohybem, hlasem. Budeme zkoumat, kde je zdroj naší tvořivosti a kde zdroj našich bloků. Půjde nám o pochopení, že tvořivost nespočívá v předvádění nějakého umění, ale že jde o projev "teď a tady". To může být cestou k sebeobjevování a sebepřijetí. Součástí semináře budou umělecké přístupy vedoucí k psychosomatickému uvědomění, které je nezbytné pro tvořivou komunikaci, a tedy pro poznání a přijetí sebe sama i druhých, pro setkání v pravém slova smyslu.

Co se na semináři dozvíte

  • Více o svém vnitřním kritikovi, a jak s ním pracovat
  • Objevíte jednu z cest k hlubšímu sebepoznání, k autentické komunikaci s druhými a k nalézání zdrojů vlastní tvořivosti.
  • Co to jsou umělecké terapie
  • Objevíte nové přístupy ke svému tělu
  • Prozkoumáte různé úrovně komunikace a tvořivosti
  • Budete hledat a nalézat osobní témata a inspirace

Profil lektora

Lucie je absolventkou Katedry psychologie na UP v Olomouci a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU se zaměřením na studium psychosomatických disciplín. Působila v Pedagogicko-psychologické poradně, v Terapeutické komunitě Němčice-Heřmaň SANANIM, na katedře psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích a v psychologickém institutu Re:Life, který se zabývá zdravým užíváním internetu a technologií. V současnosti působí jako psycholog na klinice Modrý dům a jako externí lektor na PVŠPS. Lucie je absolventkou daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a výcviku expresivních přístupů při práci se skupinou.
Více zde.


Zpět