Psychoterapie ve světle řecké tragédie 10 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Petr Kouba, Ph.D.

Termín 22.-23.11.2024 pá 10:00-19:00; so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Hosty semináře budou Mgr. Lucie Vacková a Eliška Syrovátková.

Pro koho je seminář určen

 • Pro ty, kdo se zajímají o osobnostní růst a sebepoznání
 • Pro ty, kdo se zajímají o nové inspirace pro vlastní psychoterapeutickou práci
 • Pro studentky a studenty psychologie, filosofie, religionistiky, genderové teorie a dalších humanitních oborů
 • Pro ty, kdo chtějí rozvíjet možnosti feministického myšlení
 • Pro psychoterapeutky a psychoterapeuty pohybující se ve své práci na pomezí psychoterapie, feminismu a spirituality

Popis semináře

Je známo, že pojmové struktury psychoanalýzy jsou inspirovány řeckou tragédií. Freudovská ani lacanovská psychoanalýza však zdaleka nevyčerpávají myšlenkové bohatství řecké tragédie. Cílem tohoto kurzu je ukázat, že řecká tragédie nabízí daleko více než jen výkladové modely spojené s postavami Oidipa, Elektry či Antigoné. Napříč díly Aischyla, Sofokla a Eurípida nacházíme nejen různé podoby prožitého traumatu, ale především hluboké vhledy do skutečnosti, že člověk nemůže poznat sám sebe jen skrze introspekci. Řecká tragédie nás učí, že sebepoznání je pro nás možné pouze skrze druhého, který nám umožňuje nalézt cestu k nám samotným. Takovéto sebepoznání je zároveň sebeproměnou. Základní dynamika transformujícího sebepoznání se ukazuje ve fenoménu osudu. To, že nejsme svrchovanými pány svého vlastního osudu neznamená, že je náš osud někde předem a nezvratně dán. Jde o to, že náš osud se nám zjevuje jen skrze rozumějící pohled druhého, což v sobě nese také velmi specifickou formu časovosti. Mít svůj vlastní osud přitom v posledku neznamená nic jiného než nemoci utéct sám před sebou.

V rámci kurzu se budeme snažit využít zkušenostní struktury řecké tragédie pro prohloubené pochopení psychoterapie. Ukážeme, jak fenomén osudu umožňuje pochopit terapeutický vztah i formování naší individuality skrze síť intersubjektivních vztahů. Abychom si co nejlépe ujasnili podněty získané z řecké tragédie, budeme je konfrontovat s fenomenologickou psychoterapií, vztahovou psychoanalýzou, batesonovským pojetím schizofrenogeneze či laingovským pojetím ontologické nejistoty.

Jelikož řecká tragédie zpochybňuje patriarchální pojetí světa, které určuje a zatěžuje řeckou filosofii, budeme věnovat zvláštní pozornost tragickým hrdinkám, které otevírají dosud nevyužité možnosti feministického myšlení. Nejde jen o otázku, co to znamená být ženou v mužském světě. Jde spíše o to sledovat, jak stávání se ženou vede za dosud známé a bezpečné hranice lidství, nakolik jsou definovány mužem.

I když psychoanalýza myšlenkový potenciál řecké tragédie nevyužívá bezezbytku, přesto ho používá k tomu, aby koncipovala to, co Lacan nazývá „etikou psychoanalýzy“. Dosud nám však zcela chybí to, co by mohlo být označeno jako „etika daseinsanalýzy“. Posledním cílem kurzu je tedy otevřít cestu k prvnímu náčrtu etiky daseinsanalýzy, a to právě cestou interpretace řecké tragédie, jež nám ukazuje pole zkušenosti přesahující filosofické myšlení. Z tohoto pole se pokusíme nově zarámovat bytí s druhými, fakticitu, konečnost, svobodu a autonomii lidské existence, které orientují daseinsanalýzu jako psychoterapeutický proces. V tomto kontextu musíme pochopit, co to znamená pomáhat druhému nalézt svůj vlastní osud. Jelikož nalézt zde znamená zároveň proměnit, jedná se o osvobozující přijetí vlastního osudu. Pokud je psychoterapeut „ten, který ví“, pak je naším úkolem pochopit  význam, limity i zvláštní časovost této role.

Co se na semináři dozvíte

 • Řecká tragédie jako specifická léčba a očista duše
 • Tragédie jako formulace traumatické zkušenosti
 • Fenomén osudu u Aischyla, Sofokla a Eurípida
 • Motiv osudu jako klíč k pochopení intersubjektivní podmíněnosti individua
 • Jak se fenomén osudu může uplatnit v rámci psychoterapeutického vztahu
 • Sebezkušenostní ukázky pozitivních i negativních vztahových schémat
 • Feministické interpretace motivů řecké tragédie
 • Pokus o zformulování „etiky daseinsanalýzy“ na půdě řecké tragédie

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010).


Zpět