Základy koučování nejen pro pomáhající profese 18 volných míst

_
s
Cena: 11 000 Kč i Cena za 4 dny
Snížená cena 11 000 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

PhDr. Jana Lazarová

Termín 4.-6.10., 1.11.2024 každý den 9:00-17:00 + práce mezi jednotlivými bloky
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Pomáhající profese
 • Manažeři v pomáhajících profesích
 • Všichni ostatní zájemci o úvodní znalosti koučování

Popis semináře

Cílem kurzu je seznámit pomáhající profese s metodou koučování, možnostmi jejího využití při vedení lidí a práci s klienty, jak v čisté podobě, tak v možnostech využití koučovacích prvků v kombinaci s jejich již osvědčenými či používanými postupy.
Čtyřdenní kurz provede účastníky teoretickými základy, na kterých metoda koučování stojí a naučí je základnímu postupu při vedení koučovacího sezení. Seznámí se, jak a jakým způsobem, jsou v koučovací metodě využívány poznatky z oblasti psychologie a fungování mozku. Jak se základní principy a postoje v koučování využívají při vedení koučovacího rozhovoru v praxi pomáhajících profesí, ale také jak se dají využít v běžném životě. Kurz je kombinací teorie a praktického nácviku, který je nezbytný k pochopení a nastavení coaching mindsetu v roli kouče. Je kladen velký důraz na nácvik jak na jednotlivých dnech, tak i mezi nimi. Kurz je rozdělen na 3 dny a 1 den, kdy v mezidobí mezi moduly je očekáván aktivní přístup účastníků k nácviku naučeného postupu v praxi, aby následující modul mohla být poskytnuta praktická zpětná vazba k individuálnímu využití koučování v jejich profesích. Důležitou součástí kurzu je pochopení rozdílu mezi koučinkem a dalšími metodami práce s lidmi, klienty, tak aby bylo jasno, kdy lze koučink využít naplno, v jakých případech lze využít jen některé části z koučovací metody a kdy rozhodně koučink nepoužívat. Kurz koučinku je veden v souladu se standardy ICF (účastníci budou seznámeni i se základními kompetencemi ICF a etickým kodex ICF).
Tento kurzu nyní probíhá procesem akreditace a předpokládáme, že v době konání kurzu bude kurz již akreditován.

Co se na semináři dozvíte

 • Novodobá historie koučování a jeho zakladatelé
 • Základní principy koučování
 • Funkce mozku ve vztahu ke koučování
 • Aktivní naslouchání v koučování
 • Kompetence ICF
 • Etický kodex ICF
 • Struktura koučovacího rozhovoru
 • Efektivní postupy a nástroje koučování
 • Pokročilé techniky v koučování
 

Profil lektora

PhDr. Jana Lazarová má jak terapeutické, tak koučovací vzdělání a zkušenosti. Účastnila se psychoterapeutických výcviků SUR a Gestalt. Koučovací dovednosti vystudovala na koučovací škole Erickson College (Vancouver). Přínos koučovacího přístupu si ověřila v posledních 15-20 letech  jako profesionální kouč ve firmách i při práci s klienty. Hlásí se k principům koučinku deklarovaným Mezinárodní federací koučů (ICF), působí jako lektor koučů, kteří chtějí získat profesní certifikát u této organizace.


Zpět