Základy logoterapie a logodiagnostiky Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 2 400 Kč
Snížená cena 1 950 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Termín pá 10:00-19:00 - so 9:00-17:00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidé, kteří se chtějí teoreticky a prakticky seznámit s výchozími předpoklady a zacílením logoterapie a existenciální analýzy V. E. Frankla jako netradičního přístupu v psychoterapii
  • Studenti se zájmem o osvojení základního pojetí člověka v jeho existenciální kvalitě a o metody diagnostikování jeho duchovních zdrojů a omezení v logoterapii

Popis semináře

Seminář poskytuje základní orientaci v přístupu k člověku v pojetí logoterapie a existenciální analýzy. Konfrontuje zacílení tohoto směru s tradičními psychoterapeutickými školami a seznamuje účastníky s pojetím „vůle ke smyslu“ jako ústřední duchovní motivace. Ukazuje její naplňování v nacházení a praktickém uskutečňování osobních hodnot v tom, co člověk v životních situacích zakouší a koná. Poukazuje na účinky stavu „existenciální frustrace“ coby ztráty smyslu v životě, vedoucí až ke vzniku duševních či tělesných onemocnění nebo jiných poruch. V diagnostické části získají účastníci zácvik do explorační a dotazníkové diagnostiky prožívání či postrádání smyslu v životě a do indikace logoterapeutické péče. Náplní semináře jsou výklady, kazuistické ilustrace, sdílení osobních zkušeností, praktický nácvik a diskuse o možnostech uplatnění logoterapie jako léčebné a poradenské metody.

Co se na semináři dozvíte

  • Vznik, východiska a další vývoj logoterapie a existenciální analýzy V. E. Frankla jako nového směru v psychoterapii
  • Obraz o člověku v logoterapii a existenciální analýze jako jednoty tří stránek či rozměrů jeho osoby
  • Odlišnosti logoterapeutického přístupu v jeho diagnostických a léčebných důrazech oproti tradičním psychoterapeutickým směrům
  • Pojetí motivace k nacházení a naplňování smyslu v praktickém životě – v uskutečňování hodnot zážitkových, tvůrčích a postojových, a účinky jeho nedostatku – existenciální frustrace na jeho prožívání, chování, duševní a tělesné zdraví
  • Indikace a postupy užití exploračních a testových logodiagnostických metod
  • Zácvik do užití „Logo-testu“ E. Lukasové a „Existenciální škály“ A. Längleho, včetně interpretace jejich výsledků.

Profil lektora

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., je klinický psycholog, atestovaný psychoterapeut a supervizor. Terapeuticky pracuje s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními, s traumatickými, emočními a vztahovými poruchami a poruchami chování. Prakticky uplatňuje a vyučuje metody behaviorální, tvarové, psychofyziologické, racionální, existenciální a rodinné terapie, nácviku účinné komunikace, zvládání stresu , řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře

Zpět