Psychologie a patologie lidské sexuality I. 17 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Doc. PhDr. Jan Kožnar

Termín 18.-20.10.2024 pá: 16.00 - 20.00; so: 9.00 - 18.00; ne: 9.00 - 13.00
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Pro zájemce o sexuologii a lidskou sexualitu
 • Pro psychoterapeuty
 • Pro rodiče dětí a dospívajících
 • Pro lidi, kteří chtějí zlepšit komunikaci o intimním životě se svým partnerem
 • Pro lékaře
 • Pro sociální pracovníky

Popis semináře

Dvoudenní seminář poskytne studentům informace z moderní sexuologie. Jeho cílem je vést účastníky semináře k dovednostem přiměřeně pojmenovávat sexuální jevy a otázky i naučit se komunikovat o veškerých aspektech lidské sexuality s patřičnou dávkou nepředsudečné profesionality a etiky. Součástí semináře budou i četné diskuse, jejichž cílem je stimulovat studenty ke zdravým a moderním sexuologickým postojům k lidské sexualitě, její psychologii i psychopatologii.

 

Co se na semináři dozvíte

 1. Kognitivní a postojové předpoklady o lidské sexualitě jako východisko duševního zdraví, psychologického a sexuologického poradenství a psychoterapie, pedagogické a sociální práce, jakož i sexuální výchovy.
 2. Biologické, psychosociální a zdravotnické aspekty sexuality.
 3. Osobní hodnoty v oblasti sexuality a jejich vliv na sexuální chování, jakož i na profesionální poradenskou, psychoterapeutickou, pedagogickou a sociální práci.
 4. Komunikace o sexualitě. Jazyk, slova, poselství. Informace, předsudky a mýty o sexualitě.
 5. „Gender“, sexuální identita, pohlavní role, sexuální vývoj v normě i patologii. Dětská sexualita. Sexualita v dospívání a dospělosti.
 6. Sexuální výchova.
 7. Sexualita a stárnutí.
 8. Masturbace jako solitární sexualita. Mýty a předsudky o masturbaci. Dobré důvody pro masturbaci.
 9. Sexuální fantazie, sexuální prožívání a sexuální chování. Pevná hranice vnitřního světa a chování jako známka sexuálního zdraví.
 10. Láska, intimita a sexualita. Hodnoty a životní styl. Intimní komunikace a oblasti intimity.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Doporučujeme Vám navazující seminář Psychologie a patologie lidské sexuality II. Seminář bude zahájen v Psychiatrické nemocnici Bohnice návštěvou sexuologického oddělení, kde probíhá ochranné léčení sexuálních delikventů. Proběhne diskuse s pacienty, kteří léčbu absolvují.

 

Profil lektora

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., vystudoval psychologii v Bratislavě, specializoval se na klinickou psychologii. Do roku 1978 pracoval na Psychologické výchovné klinice v Bratislavě, později ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. V současné době působí v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde se zabývá psychoterapií sexuálních delikventů, přednáší rovněž na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Zpět