Aktivní imaginace - práce s imaginací 9 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.

Termín 5.-6.9.2024 čt (9:00-17:00) - pá (9:00-16:00)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Popis semináře

Metodu aktivní imaginace vyvinul C. G. Jung původně k léčebným účelům a užíval ji po celý svůj život ve své praxi. Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s metodologií metody a s dvěma různými způsoby výkladu (symbolicko-archetypickým a fenomenologicko-hermeneutickým). Je členěn na kazuistickou, teoretickou a sebezkušenostní část. V praktické části semináře imaginující nechává k sobě v uvolněném stavu přicházet obrazy, které vypráví svému průvodci. Průvodce mu klade otázky, které mají za cíl prohloubit a zintenzivnit fantazijní proces. Průvodce je pro imaginujícího facilitátor fantazijního sledu obrazů, který mu pomáhá udržet koncentraci a odstranit překážky v procesu snění. Průvodce podporuje vlastní aktivitu snícího. Pokud snící chce, může se spolu s průvodcem zamýšlet nad interpretací snového materiálu za pomoci buď symbolické, nebo fenomenologicko-hermeneutické metodologie.

 

Profil lektora

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph. D. vystudoval sociologii a masovou komunikaci na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK. Má za sebou úplné daseisnanalytické vzdělání  i výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi, působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede daseinsanalytické výcviky  a je odborným asistentem na PVŠPS. Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut pro závislé na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v denním stacionáři Sananim.


Zpět