Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 9 600 Kč i cena za 4 setkání
Snížená cena 7 800 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Termín čt, pá (9:00-15:30)
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

  • Lidem v psychoterapeutickém výcviku a již hotovým psychoterapeutům
  • Lidem, kteří jsou účastni v pomáhajících profesích. Zejména pak kněžím, lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zdravotníkům, učitelům a vychovatelům, psychologům atp.
  • Lidem, kteří se snaží zlepšit svoje porozumění druhým i sobě a svým vztahům prostřednictvím rozhovoru

Popis semináře

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii je cyklus celkem 4 dvoudenních seminářů, které proběhnou v rozmezí dvou let.

Skupina seminaristů se stává sama sobě modelem komunitních a skupinových situací. Tyto situace se popisují a v popise se hledá fokus problému. Jsou demonstrovány situace zahájení, adaptace, sbližování, pěstování bezpečí a důvěry, životopisy, potíže členů skupiny a skupinová práce s nimi, některé momenty skupinové krize, interakce ve skupině, skupinová soudržnost a spolupráce, konflikty. Budování společenství a obnovování skupinových hodnot. Demonstrace skupinových postupů při zvládání: problémů jednotlivce ve skupině, problémů, které má více členů skupiny, zvládání potíží, které má skupina. Smysl komunity a její možnosti. Skupinová práce s krizí ve skupině při ztrátě důvěry.. Kdy a jak pozvat rodinné příslušníky a přátele. Obecná ponaučení. Písemné záznamy.

Co se na semináři dozvíte

  • Seminaristé se seznámí s některými základními problémy vedení DA komunity a skupiny.
  • Při úvodním rozhovoru se seznámí s metodou vyrozumívání vyvinutou na našem pracovišti.
  • V průběhu semináře budou moci zažít některé skupinové a komunitní situace a rozhodující postupy práce s nimi.

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph. D. vystudoval sociologii a masovou komunikaci na FSV UK a psychologii v doktorském studiu na FF UK. Má za sebou úplné daseisnanalytické vzdělání  i výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi, působí jako supervizor, dlouholetý lektor kurzů, vede daseinsanalytické výcviky  a je odborným asistentem na PVŠPS. Své pracovní zkušenosti získal také jako psychoterapeut pro závislé na klinice ESET, v ESET Help, Drop-in i v denním stacionáři Sananim.


Zpět