Technika řeči a výrazová hlediska mluveného projevu 18 volných míst

_
s
Cena: 2 900 Kč
Snížená cena 2 350 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

MgA. Miroslava Vydrová

Termín 15.-17.11.2024 pá 16:00-20:00; so 9:00-18:00; ne 9:00-13:00
Specifický kód 12 lidí !!!
Místo konání PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4   (https://www.pvsps.cz/nase-skola/kontakty…)

Pro koho je seminář určen

 • Pro všechny, kteří chtějí, aby byla jejich řeč  sdělná a výrazná
 • Pro všechny, kteří chtějí, aby jejich hlas zněl přirozeně
 • Pro všechny, kteří chtějí porozumět, jaké máme prostředky pro srozumitelnou řeč
 • Pro všechny, kteří chtějí zjistit, v čem mají v mluveném projevu přednosti, a kde případné nedostatky

Popis semináře

Seminář je zaměřený především prakticky. Účastníci mají možnost sami objevit, cvičeními a hrou, možnosti svého hlasu. Součástí je i nezbytná teorie doplněná vždy o praktická cvičení vysvětlující význam správné artikulace písmen jako předpokladu ke srozumitelnosti slov i účinných způsobů frázování našich myšlenek tak, aby byly pro toho, komu je sdělujeme srozumitelné. Účastníci se také dozvědí a vyzkouší si, jaké prostředky pro výraznou plastickou řeč máme k dispozici. Cílem semináře je, kromě praktických „návodů“, i uvědomění si, jak je řečový projev provázán s naší osobností, a osvojení si schopností zacházet s řečí jako s nástrojem našeho vlastního sdělení. V semináři je též prostor pro sdílení prožitků i vlastních zkušeností účastníků s fenoménem řeči. 

Co se na semináři dozvíte

 • Práce s dechem, rezonancí, držením těla a dechovou oporou
 • Jaký má význam správná artikulace pro běžný život a jaká rizika plynou z nesprávné artikulace 
 • Jak se tvoří  řečový výraz a jak je provázán s našimi neverbálními projevy
 • Jaké máme prostředky pro plastickou řeč: frázování, melodie, významové přízvuky, význam pauz, atd.
 • Jak pracovat s trémou
 • Jaké jsou předpoklady pro prezentaci před druhými
 • Jaké jsou individuální rozdíly mezi námi v oblasti řeči a mluveného projevu
 • Mapování vlastních předností i nedostatků, které vnímáme ve svém vlastním slovním projevu

Profil lektora

MgA. Miroslava Vydrová vystudovala DAMU Praha –  (postupně tři katedry) loutkoherectví, výchovnou dramatiku, autorství a pedagogiku. Absolvovala psychoterapeutické výcviky  C. Rogerse,  Gestalt terapie, výcvik v imaginaci podle G. Junga.  Kromě své divadelní praxe je lektorkou seminářů v práci s hlasem, maskou, loutkou aj. Je také zdravotní klaunkou – tedy má blízko k humoru. 
Více zde.


Zpět