Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, k identitě ONLINE 17 volných míst

_
s
Cena: 1 550 Kč
Snížená cena 1 250 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.

Pro objednání se musíte přihlásit.
Pokud nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Lektor:

Mgr. Jan Kulhánek

Termín 21.11.2024 (9:00-16:30)
Místo konání Online  

Seminář probíhá na platformě neveřejného vysílání na Youtube. Účastníci dostanou emailem odkaz, na který kliknou a dostanou se do kurzu přes počítač, mobilní telefon či tablet.
Kromě živého videa, ilustrativních obrázků a prezentací je aktivní chat, který slouží pro ohlášení účastníků a zejména pak k diskusi, kladení dotazů, připomínek a ke zpětné vazbě. Pro živý online diskuzní blok se využívá program ZOOM.

Pro koho je seminář určen

 • Pro ty, kteří se zajímají o propojení těla a duše
 • Pro psychoterapeuty, pracujícími s psychosomatickými tématy
 • Pro zájemce o témata: poruchy příjmu potravy, tetování, proces utváření pozitivního vztahu ke svému tělu
 • Pro zájemce o výchovu dětí k zdravému sebevědomí

Popis semináře

Seminář se věnuje vztahu k vlastnímu tělu, prožívání svého těla a představám o něm. Zaměříme se na to, jaký vliv má na celkové sebevědomí, na identifikaci s vlastním pohlavím,. Budeme se věnovat vývoji vztahu k vlastnímu tělu, kulturním souvislostem a normám, budeme mluvit o duševních poruchách, které vnímání vlastního těla ovlivňují. Seminář povedu i zážitkovou formou, vyzkoušíme si téma body-image na imaginativní technice "Tělo jako ostrov".

Co se na semináři dozvíte

 • Co je to „tělesný koncept“
 • Jak vzniká vztah k vlastnímu tělu
 • Jak se v životě projevuje zdravý a nemocný vztah k vlastnímu tělu
 • Jak společnost ovlivňuje utváření vztahu k vlastnímu tělu, prožívání tělesnosti v kulturním
  kontextu
 • Bodyshaming - zahambení druhého skrze jeho vzhled

Profil lektora

Klinický psycholog, psychoterapeut
Psychologické vzdělání: FFUK Praha, jednooborová psychologie, klinická atestace, funkční specializace v oboru klinická psychologie. Psychodynamický výcvik VIAP, supervizní výcvik ČIS, supervizor pro zdravotnictví a pomáhající profese, případová i týmová supervize
Praxe: Arteterapeut na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, psycholog na DPK FN Motol, psycholog a psychoterapeut v Centru zrakových vad FN Motol. Dlouholetá spolupráce s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha. 2006 – 2011 Vedoucí psycholog a psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie), nyní privátní zdravotnické zařízení PSYCHOTERAPIE ANDĚL. Lektorská činnost, zejména výukové bloky na PVŠPS. Člen ČIS, ČAP.


Zpět